top of page

70. Den fjerde statsmakt!

Updated: Jul 21, 2020


"Dersom fakta er annerledes enn hva du trodde, så forhold deg til fakta, og ikke det du trodde. Det er det motsatte av journalister, som aldri lar seg forvirre av fakta om de først har en god historie."

~  Martin Mæland ~Avisen Vårt Land har skrevet en ny artikkel om rettssaken mellom Fretexledelsen og meg. Det er leit å umiddelbart konstatere at den journalistiske, kritiske tilnærmingen fortsatt er på samme nivå som da de startet å skrive om saken. Hadde avisen hatt varslervernet og dets forarbeider som utgangspunkt for deres dekning, ville de uvegerlig sett at domstolens vurderinger er verd en noe mer kritisk tilnærming. Journalisten ville da kanskje innhentet uttalelser fra ulike hold i samfunnet, fra fagforeninger, juridiske eksperter, stiftelsen Fritt Ord osv. Kanskje slike henvendelser ville avstedkommet viktige, muligens oppsiktsvekkende, uttalelser om hvordan dommen samsvarer med det vernet myndighetene faktisk lover oss arbeidstakere som varsler forsvarlig. I stedet serverer Vårt Land tannløse og upresise artikler som reelt sett tjener maktapparatet. Et eksempel på det siste er hvordan avisen fremstiller det som om det går nesten halvannet år fra jeg varslet til jeg i januar 2018 mistet stillingen, og da med begrunnelse i omorganisering. I virkeligheten ble min stilling allerede 12 januar 2017 vedtatt fjernet av den omvarslede konsernsjefen selv. Og det hadde ingenting med omorganiseringen å gjøre. Det er ikke med slik «journalistikk» den «fjerde statsmakt» bør fremstå. Det eneste positive i innslaget, er henvisningen til Monsens Revelje. Så har jeg i det minste fått litt gratis reklame, for er ikke all reklame god reklame?


Vårt Lands artikkel er som følger;


"Lagmannsretten har bygget sin avgjørelse på vår historie. Nå er det godt å endelig bli frikjent, sier Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef i Fretex Norge.


Den 10. februar forkastet Borgarting lagmannsrett anken til Per-Yngve Monsen, og frifant dermed Fretex i saken hvor Monsen har beskyldt organisasjonen for å si ham opp fordi han varslet om kritikkverdig behandling av en kollega. Monsen anket avgjørelsen til Høyesterett, men den ble forkastet av domstolens ankeutvalg i forrige uke. Han må betale 375.500 kroner i sakskostnader.


Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge varslet i september 2016 om det de mente var kritikkverdig behandling av en butikkjedesjef i Fretex Norge. Varselet rettet seg mot konsernsjef Trond Ivar Vestre og daværende styreleder Thorgeir Nybo.


I januar 2018 ble Monsens stilling fjernet i en omorganisering i organisasjonen. Monsen saksøkte Fretex Miljø for usaklig oppsigelse og mente at han hadde blitt utsatt for gjengjeldelse da hans stilling ble omorganisert bort. Etter at Oslo tingrett frifant Fretex i fjor, anket Monsen saken til lagmannsretten.


Lagmannsretten: Oppsigelsen av Monsen var gyldig. Lagmannsrettens enstemmige domslutning sier at oppsigelsen av Monsen ikke var en gjengjeldelse fra Fretex for at han hadde varslet organisasjonen om kritikkverdige forhold. I dommen står det at Monsen «har fremsatt varsel i arbeidsmiljølovens forstand, og nyter vern mot gjengjeldelseshandlinger. De negative sanksjoner han hevder seg utsatt for, er imidlertid ikke å anse som gjengjeldelseshandlinger». Domstolen vurderer oppsigelsen av Monsen som gyldig, og mener han derfor ikke har krav på erstatning eller oppreisning fra Fretex.


Fretex er fornøyde med at også Høyesterett forkastet anken. Fretex er fornøyde med Høyesteretts avgjørelse om å forkaste ankesaken til Monsen. - Når Høyesterett har avvist det, så er det slutt på denne saken i rettsapparatet. Denne rettstvisten er en sak vi virkelig ikke har ønsket, men når man har blitt sakssøkt, må man svare for seg, sier Gjermundbo.

Monsen blogger om dommen. Monsen ønsker ikke å kommentere dommen fra lagmannsretten og avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg. Han henviser Vårt Land til bloggen Monsens revelje. Der skriver Monsen at avgjørelsen til lagmannsretten og Høyesterett føyer seg inn i et mønster hvor varslere må akseptere å miste stillingen sin, tape saken og bli straffet med saksomkostninger «og mer til». Monsen kaller også tingretten for «Joker-Nord-instansen» og beskriver lagmannsretten som «varslerfiendtlig».


Vil ta saken til menneskerettsdomstolen. I sitt nyeste blogginnlegg, skriver Monsen at han nå vil forsøke å nå fram i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen: «For runden i Strasbourg kan jeg i alle fall trøste meg med at det eneste jeg risikerer er en liten ekstra økonomisk belastning». Monsens støttespillere har til nå bidratt med over 110.000 kroner i en kronerulling.


Monsen fikk et lyspunkt; Lagmannsretten tok ikke til følge Fretex' krav om at Per-Yngve Monsen måtte fratre sin stilling under behandlingen av saken. Fretex har ment at det er urimelig at Monsen skal få fortsette å jobbe for dem blant annet på grunn av hans bloggaktivitet etter tingrettens dom, som de mener har vært belastende for ansatte og uheldig for omdømme. Til tross for dette, fant ikke retten det «urimelig» at arbeidsforholdet ble oppretthold under domstolenes behandling av oppsigelsessaken.»


Min kommentar; Hva får en journalist til å kalle min og alle arbeidstakeres lovmessige rett til å stå i stilling under slike saker som; «Monsen fikk et lyspunkt»!?


God søndag.

0 comments

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page