top of page

67. Justismord?

Updated: Jul 21, 2020Kjære lesere,


Jeg ønsket med det opprinnelige innlegget i «Varsleren i Fretex del 67». å vise hvor utrolig urettferdig dommen er og drodle over mulige motiver. Imidlertid har jeg altså valgt å fjerne det jeg skrev i det opprinnelige innlegget.


Jeg innser at saken har påvirket meg så sterkt at jeg har vært i ganske sterk ubalanse. Jeg beklager ordbruken for de som rakk å lese innlegget, og vil forsøke så godt jeg kan å komme tilbake til en mer moderat linje igjen.


Men slikt er utrolig utfordrende når det man skriver om omhandler ens egne tragiske hendelser. Dette er nok også en del av det å være varsler, dessverre.

Dommen ligger til nedlasting under, for de som vil se nærmere på den. Mine kommentarer begynner på side 17.

Fortsatt god kveld og god gjennomlesning.


Dom lagmannsretten 2020 med kommentarer
Download • 466KB

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page