top of page

64. Tour de Fretex - del 2

Updated: Jul 20, 2020


«Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.»


~ Khaled Hosseini  ~

I denne «touren» opplevde jeg torsdagens etappe som kanskje mest oppløftende. Sentrale opplysninger og usannheter kom for dagen. Temaet er hendelsene rundt konsernledermøtet på Losby Gods 12. januar 2017. Under følger en liten oppsummering;

  • 14. september 2016 varslet jeg på i hovedsak konsernsjef Vestre og styreleder Nybo for deres lovstridige behandling av Bent Udnesseter.

  • 9. januar 2017 la økonomisjef Lars Lunde (min fagsjef) frem et organiseringsforslag for konsernledergruppen, til bruk i møtet på Losby Gods 12. januar. Her inngikk bortfall av min rolle.

  • 12. januar 2017 på morgenen sa daglig leder i tidligere Fretex Øst-Norge, Madsen til HR-sjef Ingvald Hansen, at min rolle ikke måtte behandles. Dette fordi det kunne ses på som en gjengjeldelse etter varsling. Madsen reagerte særlig på at dette kom så kort etter hans møte med HR-sjefen, hvor HR-sjefen ville ha ham til å kontrollere meg.

I tingretten, ett år tidligere, forklarte Vestre at Madsens innvendinger ble tatt til følge, og at man ikke bestemte noe rundt min stilling. Nå derimot er det plutselig helt motsatt!? Lagmannsretten får høre at denne 12 manns-ledergruppen på Losby Gods fattet et vedtak om å fjerne min stilling. Og årsaken til at han ikke hørte på Madsen, var at så få i konsernledergruppen visste om varslingen. Vestre hevdet at kun HR-sjefen, han selv og Madsen, var de som visste. Økonomisjef Lars Lunde, som kom med forslaget, visste ikke om varslingen før etter møtet på Losby Gods. Det samme gjaldt kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo, som var den som skrev konklusjonen etter møtet, hvor det står at stillingen controller har erstattet min stilling.


Økonomisjef Lars Lunde bekreftet i sin forklaring påstanden om sin uvitenhet om varslingen. Han ble da spurt om hvordan det var mulig, ettersom han var styresekretær i konsernstyret og derfor har innsyn i alle styresaker. Han hevdet da at han ikke hadde sett på disse, hvilket nærmest er umulig ettersom han tilrettelegger sakene for styret. Deretter ble han spurt om varslingssaken ble tatt opp i et styremøte i datterselskapet Fretex Øst-Norge, mens daglig leder og jeg var på gangen. Det nektet han for, og viste til at det bare var stilt spørsmål om en ikke identifisert personalsak i et annet Fretexselskap. I tillegg kunne ikke Lunde huske at det ble en tilleggsprotokoll etter saksbehandlingen.


Det etterfølgende vitnet, et ansattvalgt styremedlem i Fretex Øst-Norge, kunne imidlertid redegjøre for at saken som ble diskutert i styremøtet, faktisk var varslingssaken. Og han hadde reagert sterkt på måten behandlingen foregikk på. Ikke minst at saken ble behandlet mens Madsen og jeg var ute av rommet som følge av styrets behandling av Madsens generelle utførelse som daglig leder. Styremedlemmet ba da om tilleggsprotokoll til saken, hvor det vises at det nettopp er varslingssaken som var tema. Med denne avsløringen ble det synliggjort for alle i rettssalen at økonomisjef Lars Lunde visste om varslingen lenge før han i sitt fremlegg til møtet på Losby Gods, foreslo å fjerne min stilling. Meg hadde han overhodet ikke snakket med, verken før eller etter at forslaget ble lagt frem, og altså vedtatt i møtet på Losby Gods. Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo ble kort etter varslingen bedt av Madsen om å lese innholdet, men nektet. Det innebærer at også hun visste om den mange måneder før Losby Gods. Og det var nettopp Lunde og Gjermundbo som stod for fremlegg og konklusjon på Losby Gods.


Ellers viser denne dagens avsløringer at konsernsjef Vestre ofte snakker svært usant. For meg er det som har kommet frem rundt vedtaket på Losby Gods, også det klareste eksempelet på gjengjeldelse etter varsling.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page