top of page

59. Arbeidsgiveres vitnepåvirkning

Updated: Jul 20, 2020


For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.Det ser ut til at konsernledelsen og deres NHO-advokat, Weltzien, er urolige for hvordan rettsaken vil gå i neste instans. Det er for så vidt ikke unormalt, for den slags tanker går også jeg med. Men hvordan denne uroen har kommet til uttrykk hos min motpart, er verd å merke seg for alle små arbeidstakere som vurderer å ta kampen opp mot det de opplever som en overgripende arbeidsgiver.


For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med Weltzien for å bli «frittet ut». Det finnes ingen andre opplagte motiver for at motparten skal gjøre noe slikt. Vitnene som er kalt inn til «frivillige» møter med Weltzien, er nåværende daglig leder i Fretex Miljø, Glenn Hole, en regnskapsmedarbeider og den nye controlleren, Kristine Mundal Rød. Bortsett fra mannen på regnskap, som også var tillitsvalgt gjennom varslingsprosessen, har de to andre ingen personlige erfaringer med den opprinnelige saken. Men de skal vitne om hvordan jeg har fylt rollen som administrasjonssjef etter justismordet i tingretten, til tross for at stillingen altså er fjernet av konsernsjef Vestre. Meningen er også å vise til alle de oppgavene som ingen andre har tatt etter at jeg ble sykemeldt, og som ytterligere beviser behovet både for stillingen og for meg.


For Trond Ivar Vestre, utgjør slike vitneforklaringer en ikke ubetydelig trussel mot en endelig seier i lagmannsretten. For de som har fulgt med, uttalte tingrettens hoveddommer at det var naturlig å fjerne min stilling pga. omorganiseringen. Men i tillegg til Losby Gods referatet, er min gjeninntreden og virke som administrasjonssjef, noe som taler for at en slik konklusjon ikke stemmer. Alt må derfor gjøres for i alle fall å minimere min og administrasjonssjefsrollens betydning for Fretex Miljø AS.


Ved å kalle inn disse vitnene fikk Fretexledelsen god kunnskap om hva vitnene hadde snakket med meg og min advokat om. Det er likevel ikke dette som er problemet, men heller den underliggende trusselen som ligger i slike innkallinger, og dermed hva disse vitnene senere tør å si i retten. Se for deg at du er kalt inn som vitne. Du skal vitne til fordel for din egen arbeidsgivers motpart. Du blir deretter, med beskjed om at det er frivillig, kalt inn til møte med arbeidsgivers advokat for å snakke om saken. Ville du føle at dette var frivillig? Eller ville du tenkt at dersom du sier nei, så vil arbeidsgiver ha noe å utsette på deg? Vil det få betydning for den interne karriereutviklingen? Osv. Slike tanker er helt naturlige, og med den fryktbaserte virksomhetsledelsen Trond Ivar Vestre og hans gjeng bedriver, vil det nærmest være garantert at det blir konsekvenser om du vitner mot ham.


Hva med meg som har varslet da, og er saksøker? Har jeg denne muligheten? Ja, men kun i teorien. Jeg kan alltids spørre motpartens vitner om de vil la seg «fritte ut» av meg. Men Knut Johan Onarheim, Lindis Evja, Thorgeir Nybo, Jan Risan og de andre frelserne, ville bedt meg ryke og reise. Til forskjell fra konsernsjef Vestre, har jeg altså ingenting å true med.


Intensjonen bak partenes rett til å snakke med alle «frivillige» vitner i forkant av en sak, er i utgangspunktet god. Men absolutt totalt feilslått i varslingssaker, og faktisk en alvorlig trussel mot rettssikkerheten for varsleren. Det at advokat Weltzien går til et slik skritt, selv om det er lovlig, sier også en del om hvor langt han er villig til å gå.


Uansett er slike «frivillige» vitnemøter enda et forhold som må endres på, hvis man virkelig ønsker å beskytte varslere.


God søndag!


0 comments

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page