top of page

57. Å kjenne på frykt

Updated: Jul 20, 2020

Sist torsdag mottok jeg også en ganske kryptisk epost fra internrevisoren i Frelsesarmeen; «Takk for samarbeidet og lykke til videre!»7. januar 2020 befinner jeg meg mest sannsynlig i rettssalen, for det store slaget mot konsernledelsen i Fretex. Man kan nok regne med at de i ledelsen som ikke er innkalt, vil stille opp som tilhørere, slik de gjorde i tingretten. Der var de faktisk ikke snauere enn at personalsjef Ingvald Hansen satt seg sammen med konsernsjef Vestre og advokat Weltzien, på forsvarerbenken. Etter påtale måtte han ganske raskt og noe slukøret finne seg en plass på tilhørerbenken, som alle de andre.


At så mange av de jeg har omtalt som lovbrytere i denne saken møtte opp i tingretten, er nok en bevisst strategi. Mest sannsynlig var hensikten å gjøre det ubehagelig og skremmende både for meg og for arbeidstakerne som skulle vitne til min fordel. I ettertid må jeg konstatere at taktikken hadde noe for seg. Dersom vi igjen møtes i lagmannsretten i januar, vil vel strategien gjentas. Atferden er ikke helt i den kristne ånd, men den ånden har jeg overhodet ikke sett noe til i denne saken.


Som tidligere nevnt kom jeg for et par måneder siden med et utspill om forlik som konsernsjefen blankt avslo. Etter noen advarsler/trusler etter blogginnlegg og andre negative hendelser på arbeid det siste halvåret, har kroppen befunnet seg i knestående positur en stund. Det er utrolig hvor raskt ensomhet, usikkerhet og følelsen av underlegenhet, bryter ned mental og fysisk helse. Etter påtrykk fra familien ga jeg til slutt advokaten grønt flagg for å komme med et nytt forlik. Hva som lå av «krav» i forliket avsløres ikke, dog var følelsen av å fullstendig svikte meg selv ganske overveldende. Men jeg orket ikke mer.


For litt siden ble jeg kontaktet av en annen person som gikk til sak mot Fretex, og som for bare få uker siden vant frem. Det ga meg en sårt tiltrengt oppmuntring i en ellers dyster og mørk tilværelse. Saksøker i denne saken vaklet ikke, og vedkommendes styrke og opptur har smittet litt optimisme over på meg.


Dette og et par andre mindre episoder har fornyet min vilje til å gjennomføre rettssaken. Forlikstilbudet er nå trukket tilbake med umiddelbar virkning, og jeg føler lettelse. Får bare håpe den vedvarer..


0 comments
bottom of page