top of page

56. Advarsel

Updated: Jul 20, 2020

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.Etter blogginnlegget fra 9. juni, hvor jeg omtalte hvor dårlig det stod til i Fretex Miljø, hadde jeg en samtale med daglig leder Glenn Hole, påfølgende arbeidsdag. Vi ble enige om at så lenge jeg er i aktiv tjeneste som administrasjonssjef, skulle jeg unnlate å skrive om pågående interne forhold. Det ble nemlig ikke tatt godt imot av konsernsjef Vestre og gjengen hans, og det kan jeg jo forstå.


Etter samtalen med Hole trodde jeg saken var opp og avgjort. Omtrent halvannen uke senere ble jeg imidlertid kalt inn på kontoret hans igjen. Denne gang fikk jeg høre at saken ikke var ferdig likevel. Jeg skulle få en skriftlig advarsel, og den var i det store og hele allerede utferdiget av advokat Weltzien, etter oppdrag fra konsernsjef Vestre. Slik lød den;


«Vi viser til dagens møte den 24.6.19 der vi tok opp med deg innlegg på din blogg. I møtet viste arbeidsgiver til at du i blogginnlegg i mars 2019 ville tone ned bloggingen om arbeidet i Fretex, siden du gjenintrådte i din stilling som administrasjonssjef. Fretex mener det var en klok tilnærming til bloggingen, sett hen til den lojalitetsplikt du har som administrasjonssjef i Fretex Miljø AS og dermed som del av ledergruppen i selskapet. I blogginnlegg i juni skrev du blant annet følgende:


"Det nye er at jeg nå selv er blitt en deltaker i all kranglingen om utallige kostnadsfordelinger mellom datterselskapene. Det er flere forhold det aldri kommer til å bli enighet om. Siloene mellom selskapene har med denne strukturen vokst seg akkurat like uoverstigelig som det ble advart om, forut for omorganiseringen. Det ligger en voldsom energilekkasje i slike siloer, hvor ufattelig mange dagsverk går med til negativ produksjon. I disse rammene og med varslingen hengende over meg, er jeg med i prosessen for å få Fretex på bena igjen. Det er en stor utfordring, særlig når man vet hvor fatalt uforsvarlig og inkompetent omorganiseringsprosessen i hui og hast ble gjennomført.


Det er ille å tenke på at de direkte ansvarlige for virksomhetens mange titalls millioner i inntektstap, oppsigelser og nedleggelser selv fortsetter å innkassere millionlønninger, og det samtidig som de øker kontrolltiltakene utover i virksomheten. Det er vel slik man sier; «på seg selv kjenner man andre». Trøsten får være at diktatoriske organisasjoner som regel tvinges over i mer demokratiske retninger for å overleve i konkurransen. De fleste er jo avhengig av at ansatte trives i jobben de gjør."


Vi opplever at innlegget bryter sterkt med den lojalitetsplikt som følger av ansettelsesforholdet. Som administrasjonssjef og medlem av ledergruppen i Fretex Miljø AS forventes det at du slutter opp om vedtatt strategi og bidrar til implementeringen av strategien. Eventuell uenighet må tas opp internt. Det er ikke akseptabelt å blogge om interne forhold i Fretex.


Du har i dagens møte fått anledning til å komme med dine synspunkter og oppklare eventuelle misforståelser. Det har ikke fremkommet opplysninger som endrer vårt syn på de forhold som ble drøftet. Du meddelles med dette en skriftlig advarsel. Arbeidsgiver understreker at denne type blogginnlegg er uakseptable. Dersom noe liknende skulle inntreffe igjen, vil det være aktuelt å vurdere konsekvenser for ditt ansettelsesforhold. Dersom dette vil skje , vil du bli innkalt til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1, hvor du får anledning til å møte med tillitsvalgt eller annen rådgiver.


Det fremkom i møtet at Per-Yngve i fremtiden ikke skal skrive blogginnlegg som kan forstås dithen at han bruker informasjon som han har tilegnet seg som administrasjonssjef i selskapet. Per-Yngve var derimot ikke villig til å undertegne på en advarsel for forholdet.»


Jeg kan ikke si annet enn at jeg ble ganske perpleks over episoden, og skrev tilbake til Hole og HR-leder Madsen (min tidligere sjef i Fretex Øst-Norge);


"Jeg vil gjerne presisere at jeg, få dager etter blogginnlegget denne advarselen er et resultat av, hadde en samtale med Glenn. I denne samtalen var vi ikke enige om i hvilken grad jeg hadde rett til å skrive om den interne kranglingen, som jeg selv nå er blitt en del av. Imidlertid ble vi enige om at jeg av hensyn til Fretex Miljø ikke skal omtale interne forhold jeg får vite om i egenskap av min gjeninntreden i utøvelsen av rollen som adm.sjef. Det var altså ikke møtet i går rundt advarselen som foranlediget min beslutning. Jeg ser faktisk ikke på advarselen som annet enn konsernledelsens forsøk på å kneble meg. () Å motta advarsel med trussel om § 15-1 møte, altså med konsekvens for arbeidsforholdet, hvor eksisterende oppsigelse allerede er det rettslige temaet, henger ikke sammen.


Fretex kan veldig enkelt heller true med å fjerne meg fra ledergruppen, dersom jeg ikke innordner meg og de kan frita meg for oppmøteplikt hvis ikke ekskludering fra ledergruppen er nok. Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling. Og som et forsøk på å helt stanse opp mine og eventuelle andre Fretexansattes innlegg på min blogg."


Jeg tviler på at mange har opplevd å bli truet med sparken, etter at de allerede er sparket!?


0 comments

Hozzászólások

0 csillagot kapott az 5-ből.
Még nincsenek értékelések

Értékelés hozzáadása
bottom of page