top of page

47. Advokatforeningens disiplinærutvalg

Updated: Jul 20, 2020


Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen.Denne uken skal omsider dommen komme, og det er mange som nå spør om jeg allerede har fått den. Det har jeg dessverre ikke, men når den kommer vil den gjøres tilgjengelig her på bloggen. I går mottok jeg en innholdsrik konvolutt som jeg først trodde kunne inneholde denne dommen. Det viste seg imidlertid å være fra Advokatforeningen.


Fra konvolutten gravde jeg frem to identiske kopidokumenter, hvor det eneste som skilte dem fra hverandre var mottakernavnet. Dokumentene stammer fra Advokatforeningens disiplinærutvalg, og originalene er stilet til advokatene Kambestad og Bjønness-Jacobsen i firmaet Grette, det vil si de to som har stått for granskningen i Fretex-saken. Et oppdrag de Aker Brygge-lokaliserte advokatene mente fortjente et salær på bortimot 3 millioner kroner, og som styreleder Evja og de andre frelserne gladelig betalte dem for. For denne prisen sørget nemlig advokatene for at både bulker og riper i deres fromme lakk, ble borte.


Det disiplinærutvalget ønsker svar fra Gretteadvokatene på, kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen;


"Som tidligere styremedlem i Fretex Norge AS varslet jeg om at konsernleder og styreleder handlet i strid med arbeidsmiljøloven da en ansatt ble presset ut av sitt arbeidsforhold. Min varsling medførte etter hvert en granskning som skulle utføres av virksomhetens varslingskanal, advokatfirmaet BDO. BDO måtte trekke seg fra granskningen etter at styrelederen i Fretex insinuerte at granskningsleder E. Grimstad hadde en relasjon til meg. Etter et styremøte ble det bestemt at etterfølgende og nytt granskningsorgan skulle representeres av advokatfirmaet Grette. Oppdragsavtalen omfattet blant annet undersøkelser av og intervju med alle styremedlemmene. (V1)


I strid med styrets vedtak og oppdragsavtalen mellom advokatfirmaet Grette og Fretex, har Grette overgitt alt underlagsmateriale til styreleder. Styreleder er en del av min motpart i rettssaken og materialet ble gitt min motpart mange måneder forut for hovedforhandlingene. Dette materialet bestod i tillegg av lydfiler fra alle intervjuene Gretteadvokatene Bjønnes Jacobsen og Kambestad foretok av ansatte og styremedlemmer. Det fremgår av prosesskriv fra motpart at styreleder var i besittelse av disse lydfilene til tross for at de skulle vært destruert (V2), men etter at jeg anmeldte Fretex til Datatilsynet for dette forholdet skrev motpartens advokat at Fretex aldri har vært i besittelse av lydfilene likevel (V3). Under rettssaken kom det frem at det nå var Gretteadvokatene Kambestad og Bjønnes Jacobsen som var i besittelse av disse filene (V4). Jeg krevde dermed å få min fil utlevert og fikk kravet oppfylt av advokat Kambestad som leverte den personlig.


Jeg reagerer meget sterkt på prosessen og for meg er det liten tvil om at Fretex har fått kopi av filene i forkant av en rettssak mot meg. Og det altså fra et advokatfirma som hadde som oppdrag å granske om det hadde forekommet kritikkverdig atferd fra konsernsjef og styreleder i Fretex. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at selve rapporten som Grette utarbeidet i juni 2016 fremstår som et bestillingsverk til fordel for de det er varslet på. Professor Gottschalk og andre som har lest rapporten har offentlig uttalt det samme.


Advokatfirmaet Grette har ved sin atferd påført meg svært store merbelastninger som varsler. Det å bistå min motpart i forkant av en 14 dagers rettssak med underlag direkte i strid med oppdragsavtale, fremstår for meg som handlinger langt utover hva som er akseptabelt. At jeg faktisk fikk overlevert lydfilen min og i tillegg ca. halvannet år etter at den burde og skulle vært destruert, understreker den lovstridige prosess advokatfirmaet Grette har stått for i denne saken."


Advokatforeningens disiplinærutvalg har gitt Gretteadvokatene to ukers tilsvarsfrist, og med litt flaks vil en slik henvendelse fremstå som mer uspiselig enn bare en flue i suppa for disse herrene. Kanskje må de svette litt for millionene de innkasserte på juksegranskningen? Om jeg er skeptisk til domstolen, må jeg innrømme at skepsisen er enda større til Advokatforeningens evne til objektive vurderinger. Vanligvis er det jo ingen god ide at en profesjonsforening gransker sine egne, og dessuten er den instans som skal iverksette eventuelle sanksjoner. Særlig dårlig ide er dette, når det er snakk om advokater.


Selvfølgelig er jeg fryktelig sliten og sikkert ikke i mitt mest balanserte øyeblikk. Jeg gjør jo ikke annet enn å vente på om jeg blir reddet eller sendt ut i avgrunnen. Det er ingen god følelse. Fremdeles er det litt kampvilje igjen, og den har jeg tenkt å bruke på Gretteadvokatene og deres misbruk av granskningskonseptet og nesten enda verre, deres behandling av de konfidensielle lydfilene fra granskningsintervjuer. Intervjuer som ble gjort med ledere og ansatte i Fretex, inklusiv meg.


Jeg er selvfølgelig helt sikker på at Fretex-ledelsen har brukt mye tid på å lytte seg gjennom lydfiler de ikke skulle hatt tilgang til. Det er en del verdifull informasjon å hente ut av slikt i forkant av en rettssak. Man skulle tro at å overgi lydbånd, som skulle vært slettet for år siden, i en slik kontekst vil tale enda sterkere mot Gretteadvokatene. Men når man nærmest skal granske seg selv, tviler jeg på at advokatforeningen heter frem storslegga.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page