top of page

46. Fakta på avveie

Updated: Jul 20, 2020


For å få fakta en anelse inn på riktig jorde var mitt utgangspunkt for søksmålet mot Fretex ikke krangel om 10 % årlig omsetningsøkning, men hvordan en ansatt fikk sparken pr. epost etter å ha varslet styrelederen om behandlingen han ble utsatt for i et møte med en sint og utagerende konsernsjef. Jeg og flere med meg, venter på en kjennelse som skal komme i uke 7. Mens vi venter vil jeg bruke dagens innlegg på en mulig kandidat til styret i Fretex Norge AS. Det er jo ikke umulig at kanskje en av de to «eksterne» og nåværende styremedlemmene forlater disse vervene i nær fremtid? I papir- og nettavisen Dagens Perspektiv, tidligere Ukeavisens Ledelse, skrev redaktør Magne Lerø en leder 14. januar, hvor Fretexsaken omtales under overskriften «Varsling på avveie».


Her får vi vite at varslingssaken jeg brakte frem startet med en reaksjon på konsernsjefens krav om 10 % årlig omsetningsøkning. Etter at butikkjedesjefen klaget surnet samarbeidet og kjedesjefen måtte slutte. Jeg og tre andre ledere tok saken gjennom varslingskanalen. Interne stridigheter oppstod da det skulle velges gransker og mens den pågikk holdt konsernsjefen på med en omorganisering hvor min stiling falt bort. Lerø avslutter sin fullstendige misoppfatning av saksforholdet med en skråsikker konklusjon om at man ikke kommer noen vei med å varsle om interne konflikter, fryktkultur og kritikkverdig lederstil. Varsling skal etter Lerøs oppfatning benyttes når lover og regler brytes. I Fretexsaken ville samtaler være en bedre metode enn varsling.


For å få fakta en anelse inn på riktig jorde, var mitt utgangspunkt for søksmålet mot Fretex ikke krangel om 10 % årlig omsetningsøkning. Det gjaldt faktisk noe ganske annet, nemlig hvordan en ansatt fikk sparken pr. epost, etter å ha varslet styreledelsen om behandlingen han ble utsatt for i et møte med en sint og utagerende konsernsjef. Både innkallingen til og gjennomføringen av møtet, samt konsernsjefens krav om den ansattes fratreden i etterkant av møtet, er handlinger sterkt i strid med lover og regler.


Man skal besitte en helt særegen evne for subjektiv siling av informasjon, i tillegg til en vesentlig grad av uvitenhet rundt varslingstematikk, for å fremføre saken slik Magne Lerø har gjort i sin leder. Dette er trolig egenskaper den nåværende øverste ledelse i Frelsesarmeen fortsatt ser etter, hos de som skal tiltre styreverv i virksomhetens omorganiserte datterselskaper.

0 comments
bottom of page