top of page

43. Rettsaken nærmer seg slutten

Updated: Jul 20, 2020


Etter hvert som den enorme belastningen virkelig setter sitt preg, jo mer forbannet blir jeg på disse «ekspertene» som i all offentlighet uttaler hvor unødvendig og kostbart det vil være å etablere et offentlig varslerombud.  Januar 2018


Snart er to intense uker, på en arena hvor man knapt skjønner halvparten av det som foregår, over. Hvem det er som scorer poeng og hvem som lager selvmål, har jeg ennå ikke helt klart for meg. Siden advokaten min plystrer litt i pausene, må jeg nesten tolke det som om mye av spillet tross alt foregår på motpartens banehalvdel. Men det kan også være skuespill for å psyke ut motparten. Kanskje er det faktisk på min banehalvdel det meste foregår? Som i fotball er også «ballen» i domstolen rund, og man vet aldri hva som blir resultatet. Tingretten har jeg dessuten flere ganger omtalt som en «Joker Nord»-instans, som jeg ikke fester stor tillit til.


Vitneforklaringene synes jeg går i min favør, ikke minst fordi de kommer fra ulike deler i Fretex. Konsernsjef Vestres vitner er frelserne i styret, som alle er sterkt negative til meg. Det er vel blant annet derfor de vitner usant om både det ene og det andre. Til tross for retningen jeg synes saken tar, er nattesøvnen ikke noe å rope hurra for. Kverna maler i vei ustanselig. Eneste botemiddelet bortsett fra kjemiske hjelpemidler, er å hente frem noen hørespill på NRK radio, sånn omtrent rundt to-tiden på natten. Det hjelper litt.


Etter hvert som rettsprosessen setter sitt preg, tenker jeg på alle de mediekåte «ekspertene», som i all offentlighet uttaler hvor unødvendig og kostbart det vil være å etablere et offentlig varslerombud. Skråsikkert og som regel med aldrende juridisk tyngde, får vi høre at lovens og domstolens vern ivaretar varslere i tilstrekkelig grad, og at vi ikke kan ha et varslerombud som rennes ned av kreti og pleti og påfører skattebetalerne mange millioner kroner i tilleggsbelastninger.


Men skulle jeg tape dette, blir den økonomiske byrden for meg svært stor. Det er nok å tenke på at Fretex har fått gjennomslag av tingretten til å kjøre saken over 10 hele rettsdager!? Slikt koster masse penger, også om jeg bare må dekke egne saksomkostninger. Som saksøker er det i tillegg jeg som betaler for hele fesjået i tingretten, og det i seg selv er nok til at de færreste ville tatt denne risikoen. Forutsatt at man er klar over det, hvilket de fleste ikke er.


Med andre ord er det god grunn til å avfeie påstandene fra disse «ekspertene», som alle stort sett har en egen agenda med sine uttalelser. Det er helt åpenbart at vi trenger et varslerombud, med krefter nok til å by opp både NHO og arbeidsgivere til en skikkelig dans! Den enkelte arbeidstaker, med ofte ubrukelig bistand fra eventuelle fagforeninger, blir bare feid av banen med sine utilstrekkelige midler.


Som jeg nok vil gjenta mange ganger, går makten maktens ærend. Det vil si at det å få et funksjonelt og sterkt varslerombud, er urealistisk. Med mindre befolkningen krever det, og kanskje gjør kravet gjeldende når effekten gjerne er størst, nemlig under politiske valgår.. #varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette

0 comments
bottom of page