top of page

42. Rettsakens første uke

Updated: Jul 20, 2020Januar 2018


Mentalt føler jeg at det går fremover. Den tidligere styreledelsen Jan Peder Fosen og Thorgeir Nybo, var først ute av de innkalte vitnene. Fosen, som også er nestleder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, innrømmet at han hadde telefonisk kontakt med konsernsjef Vestre umiddelbart etter Udnesseters henvendelse til ham og Nybo, 15 desember 2014. Denne henvendelsen var Udnesseters første varsel til varslingsmottaket ved Fosen og Nybo. Samtalene med konsernsjefen ble gjennomført, til tross for at Udnesseter skrev i varselet at Fosen ikke under noen omstendighet måtte informere Vestre. Ikke før det også var greit for Udnesseter. Men dette ga Fosen blaffen i, slik han også gjorde med Udnesseters senere like konfidensielle henvendelser. Uttalelsen til Fosen strider ellers sterkt med påstanden til Trond Ivar Vestre, som hevdet at innholdet av Udnesseters første varsel, ikke var kjent for ham før engang i juni 2015. Redegjørelsen til Vestre og Fosens innrømmelser, gjør påstanden til Vestre lite troverdig. Ellers var det påfallende hvor lite Fosen husket, ikke minst om sin egen rolle og atferd.


Det neste vitnet var Thorgeir Nybo. Han påstod i sin forklaring at han i tiden rundt desember 2016 hadde fått tak i boken «Muldvarp i Siemens», og der hadde satt en bestemt del av innholdet i sammenheng med min og de tillitsvalgtes iver etter å få vår egen varslingskanal, BDO, til å granske varslingssaken. Jeg siterer Nybo sin uttalelse slik den stod i Vårt Land på lørdagen; «Jeg tror at jeg på dette tidspunktet hadde fått tak i Monsens bok Muldvarpen, der han skriver takk til Grimstad i Økokrim for at de tok saken».


Denne uttalelsen er viktig fordi den skal bevise motivgrunnlaget Nybo hevder han hadde for å anklage Grimstad for å ha en relasjon til meg, og dermed sabotere hele granskningen. Denne anklagen kom under intervjuet Grimstad hadde med Nybo, helt i starten av granskningen i desember 2016. Anklagen førte til at Grimstad umiddelbart stanset intervjuet, skrev et langt protestbrev til styret i Fretex Norge, og deretter trakk seg fra oppdraget.


Videre kom det frem av Nybo sin forklaring at mens han var inhabil, hadde han likevel håndplukket sin etterfølger i den videre saksbehandlingen. Styremedlem og advokat Knut Johan Onarheim hadde straks takket ja til oppdraget, og ifølge Grimstads vitneforklaring hadde Onarheim ellers flere ganger insistert på at nettopp Grimstad måtte lede granskningen. En slik insistering virker umiddelbart underlig, men det blir mer forståelig dersom man ser for seg at motivet for dette, er at styret dermed på hvilket som helst tidspunkt kunne stoppe granskningen med mistillit. Jeg redegjør nærmere for dette spillet i et senere blogginnlegg.


Så langt er jeg ganske fornøyd med fredagen, denne første vitnedagen. Men jeg synes advokaten min lar vitnene slippe altfor lett. Men så langt ser ting bra ut, ikke minst fordi også de ansatte i Fretex har begynt å røre på seg. Tillitsvalgte fra to fagforeninger har tatt bladet fra munnen, og offentlig protestert på kommunikasjonssjef Trine Gjermundbos feilaktige påstander i Vårt Land, om det fine arbeidsmiljøet som er i Fretex under konsernsjef Vestre. Kanskje kan denne ballen begynne å rulle riktig vei snart, og det vil i så fall virkelig være på tide..

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page