top of page

40. Dagen før rettsaken

Updated: Jul 20, 2020Januar 2018


Forberedelsene er gjort unna, og selv om jeg ikke kan informere all verden ønsker jeg å offentliggjøre kjøreplanen for de neste 14 dagene. Som saksøker er det vitnene vi har kalt inn som skal i ilden først. Mesteparten av den første uken går først og fremst med til advokatenes innledningsforedrag og saksøker/saksøktes partsforklaringer. På ukens siste dag, det vil si fredag 18. januar, skal to tidligere styreledere i Fretex Norge uttale seg. Dagen rundes av med en times forklaring fra Erling Grimstad, mannen som ledet den opprinnelige granskningen av varslingssaken, men som på usant grunnlag ble sabotert av daværende styreleder Thorgeir Nybo.


Uke to innledes med vitneforklaringen til Udnesseter, deretter et tidligere styremedlem som følges av tidligere leder for det tidligere selskapet Fretex Øst-Norge. Mandagen avsluttes med forklaringen til en som var tillitsvalgt under varslingen, og deler av omorganiseringen.


Tirsdag 22. januar er det Gretteadvokaten Kambestad som er en av de ansvarlige for jukserapporten, som skal vitne. Det er avsatt 3 timer til hans forklaring!? Så følger vitneforklaringene til en daglig leder i ett av Fretex selskapene, etterfulgt av controlleren i Fretex Miljø, vedkommende som fikk stillingen jeg takket nei til. Til slutt snakker et nåværende styremedlem i Fretex Miljø.


Onsdagen begynner med en tidligere daglig leder som etterfølges av nåværende daglig leder i Fretex Miljø, Glenn Hole. Til slutt er det satt av tre hele timer til advokat Knut Johan Onarheim i styret i Fretex Norge. Det ser jeg spesielt frem til. Torsdag 24. januar er det styreleder Lindis Evja i Fretex Norge og to av de andre frelserne i samme styret som skal vitne. Fredagen holder min advokat sin avsluttende prosedyre før lunsj, og motpartens advokat gjør det samme etter lunsj.


Den ettermiddagen/kvelden er det nok mulig at noen kanskje ser meg i sosialt lag et sted i Oslo sentrum, enten det er gravøl eller fest som er den overordnede rammen. Er det gravøl håper jeg noen andre tar regningen!


Tvitvi!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page