top of page

34. En løgner og bedrager!

Updated: Jul 20, 2020Mai 2018


Etter at Aftenposten skrev om Fretex og Grette-rapporten har jeg fått henvendelse fra professor Petter Gottschalk. Jeg kjenner til ham fra tidligere, blant annet i forbindelse med Siemens-saken. Det er fra hans hånd kommet mange bøker rundt organisert og økonomisk kriminalitet. For tiden er Gottschalk særlig opptatt av å forske på granskningsrapporter. Jeg ber ham først henvende seg til Fretexledelsen for å høre om han får rapporten fra den kanten. Han blir samtidig orientert om at dersom han ikke får den av dem, kan han få den av meg.


Styreleder Lindis Evja informerer professoren om at styret 8 mai skal ta stilling til om han får rapporten. Hun vil også vite hva det er han ønsker å bruke den til. Det hele ender med at jeg gir ham den.


Omtrent samtidig sender journalist Kagge en melding han har mottatt fra anonyme ansatte i Fretex. Kagge skriver at så lenge ingen tør å stå frem er det ikke mye han kan gjøre rent journalistisk, men han mener skrivet er en bekreftelse på det jeg sier. Jeg viser den her mer anonymisert og dermed litt tilpasset;


«Hei Gunnar og Sigurd. Vi er mange som støtter Per-Yngve Monsen innad i Fretex. Grunnet frykt for represalier fra øverste konsernledelse () kan vi ikke stå frem offentlig. (). Trond Ivar Vestre fjernet tidligere butikk-kjedesjef Bent Udnesseter på en stygg måte, i tillegg har konsernsjefen og toppen tidligere også drevet med desinformasjon og direkte løgn. Da Udnesseter sluttet i Fretex ble det kommunisert at han hadde fått ny jobb i Frelsesarmeen, han skulle jobbe med franchise i Frelsesarmeen. I ettertid viser det seg at det hele var løgn og at dette bare var en del av hans sluttpakke. Udnesseter fikk i hele den perioden han skulle ha vært ansatt i Frelsesarmeen, lønn fra Fretex Norge. Dette betyr at han aldri i realiteten var ansatt i Frelsesarmeen. I tillegg er dette imot tidligere skatteregler, Fretex var en arbeidsmarkedsetatsbedrift som var fritatt for skatt, ut fra dette kan man ikke betale lønn for noen som jobber i en annen organisasjon. Igjen drev Trond Ivar Vestre med desinformasjon og løgn og Lars Lunde, økonomisjefen bidro til at Fretex () brøt regelverket ved å betale lønn til en medarbeider som jobbet i en annen organisasjon.


Det styres med frykt innad i konsernet, vi får ikke informasjon, ledelsen visste at artikkel kom i aftenposten lørdag for snart en uke siden, likevel informeres vi ansatte etter at det står i media.Toppen i Fretex Norge vil bidra til å ødelegge hele Fretex konsernet! () Legg merke til, ledelsen i Fretex Norge: https://bit.ly/2QbHZlg. Sjekk titlene, alle har sjefs-titler mens vi andre har titler som ledere, eksempelvis ikke regionssjefer, men regionledere. INGEN AV DISSE LEDERNE HAR FÅTT NYE STILLINGER!!!


Legg merke til at i styrene til datterselskapene sitter hvem? Jo øverste ledelse:


FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS

FRETEX MILJØ AS

FRETEX PLUSS AS


Når kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo skriver til oss ansatte; "Stillingen (red.anm: adm.sjef stillingen til Monsen) det er snakk om i denne saken eksisterte i den gamle virksomheten, men ikke i den nye. Omorganiseringen var en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte - totalt 800 personer - fikk tilbud om ny jobb. Det har vært likt for alle". Det medfører ikke riktighet at 800 fikk nye stillinger, nok en gang viser dette bare at konsernledelsen farer med LØGN! De fleste fikk bare en videreføring av sin tidligere stilling. Vi er flere ledere som har fått nye stillinger, men INGEN av de i Fretex Norge er berørt! De er de eneste som IKKE er berørt. Det gis ikke noe informasjon om saken eller om varslingen. Ved omorganiseringen er det flere nye i tillitsmannsapparatet, en genial måte for konsernledelsen å fjerne brysomme tillitsvalgte på.


Informasjonen vi ansatte har fått om varslingen er fra ett møte på Gardermoen i fjor høst. Vi fikk da en presentasjon av advokatene fra Grette. Vi fikk ikke noe utdelt, kun det som ble presentert muntlig i møtet. I tillegg står ledelsen og beskylder Per-Yngve som en løgner og bedrager.


Sjekk tidligere daglige ledere i Fretex Midt Norge, Fretex Nord Norge, og tidligere Kjedesjef i butikk, så vil dere se ett mønster av en leder som ikke er bra. 4 selskaper ble til 2, og ingen av våre tidligere daglige ledere ble funnet verdig til å lede de to nye selskapene. To av de tidligere daglige ledere er nå ute (), de to andre er nå HR-ledere (). Ingen av oss som er internt tør stå opp mot konsernsjefen og konsernledelsen, vi ser jo hva som skjedde med Per-Yngve!! Det er stor frykt for å uttale seg.»


Det er selvsagt veldig fristende å straks legge det hele ut på bloggen siden konsernledelsen overfor de ansatte beskylder meg for å være både løgner og bedrager, men det er for tidlig. Jeg får heller se etter hva professor Petter Gottschalk har tenkt å skrive om Gretterapporten i sin neste bok. Det kan jo bli riktig spennende!


0 comments
bottom of page