top of page

29. Julegaven

Updated: Jul 20, 2020



Desember 2017


Selv om jeg er sykmeldt, er jeg fortsatt styremedlem i Fretex Norge. Det betyr at jeg ennå mottar styrepapirer, selv om jeg altså ikke orker å delta på flere trakasserende styremøter. Ut ifra dokumentasjonen jeg mottar, leser jeg at Fretex går skikkelig dårlig. Trøsten er at det nettopp er selskapet jeg var en del, Fretex Øst-Norge, som innfrir. De andre datterselskapene sliter stort, og ikke minst Fretex Vest-Norge som Vestre, både før og etter at han ble konsernsjef, har hatt sin folkeskolehånd over. Et annet sted i styrepapirene leser jeg at de nedsyltede finansmillionene jeg faktisk mener er en varslingssak i seg selv, nå skal realiseres i sin helhet. De kommer naturligvis godt med på et ellers begredelig konsernresultat.


Med litt over én uke til jul får jeg endelig tilbudet om controllerstillingen i det nye selskapet Fretex Miljø AS. Det rare er at konsernledelsen, selv flere måneder etter at de i styremøte ga meg sparken fra min nåværende stilling, fortsatt ikke har giddet å utarbeide en tilhørende stillingsbeskrivelse. Jeg skal altså med kort frist svare ja/nei på noe jeg ikke aner konsekvensen av!? Vel, det gjør jeg for så vidt, men det hadde vært greit å få stillingsinnholdet presentert skriftlig. Jeg skriver tilbake;


«Jeg har ganske nylig uttrykt skriftlig de forventninger jeg har til ny stilling i nytt selskap, jamfør f.eks. personalansvar og innflytelse. Stillingen dere viser til avslører imidlertid intet annet enn at det er en controllerstilling. Mitt kjennskap til slike stillinger er at de normalt er på et underordnet nivå og uten lederoppgaver.» Videre ber jeg om de kan utdype hvor stillingen står i beslutningshierarkiet, og dersom den er tilsvarende administrasjonssjefsstillingen vil jeg anse tilbudet som oppriktig og velmenende. Da vil jeg i så fall takke ja.


To dager senere kommer konsernsjef Vestre med en ullen tilbakemelding. Controllerstillingen har ikke personalansvar i dag, får jeg vite. Men Vestre skriver at det kan endre seg. Mon tro det? Det går ellers frem at stillingen ikke kan sammenlignes med den stillingen jeg fortsatt bekler. Følgelig takker jeg nei, og måten Vestre forsøker å ro seg bort fra stillingens manglende innflytelse på, bekrefter bare at «tilbudet» er en konsekvens etter varslingen.


Eivind Madsen ønsker meg god jul, men skriver samtidig at han reagerer på å bli stemplet av meg som en sviker, og en som ikke har befattet seg med personalsaker. Det må han gjerne gjøre, men det endrer jo ikke på faktum. Selv om jeg ikke har kalt ham for sviker, så har han jo uomtvistelig sveket meg ved å gå inn i den rollen som jeg egentlig skulle fått tilbud om, og som da ville ødelagt meget for Trond Ivar Vestres planer om fullstendig kontroll. Dette vet Madsen, men han jobber åpenbart med å fortrenge det.


Og med det ringes julen inn og en gnagende uro senker seg, god jul og godt nytt år!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page