top of page

23. Tung motstand

Updated: Jul 20, 2020August 2017 (fjerde del)


Frelserne i styret og konsernledelsen kjører stadig på, nå som de har full kontroll. De har klart å ta «rotta» på meg, i alle fall slik det er nå. Nå er jeg knapt noe større trussel enn de tillitsvalgte og mine medvarslere, som alle i dag fremstår som Trond Ivar Vestres lydige undersåtter.


Konsernsjefen flytter rundt på sjakkbrikkene som han ønsker, og for tiden er de ulike ledergruppene innkalt til egne møter som skal omhandle hva slags organisering Vestre skal ha. Nok en gang brukes den usvikelige taktikken med å dele opp i mindre grupper. Alle innsigelser forstummer på denne måten. De tillitsvalgte var de første som fikk denne tvilsomme gleden for noen dager siden, og nå står de andre inndelte smågruppene for tur.


Jeg forsøker en siste protest, som sendes til alle jeg tidligere har varslet til. I protesten står det at ingen fra styret eller konsernledelsen deltar på møter hvor de selv må svare på spørsmål, og at kjerneverdiene i Fretex ofres med en virksomhetsoverdragelse som ingen kan forhindre. Jeg oppfordrer til en samling og oppvask før det er for sent. Med ny organisering vil det være for sent. Det hele er desperat og defensivt og jeg vet at det ikke vil føre frem, tvert imot er det sannsynligvis bare en tabbe. Men jeg kan ikke hjelpe for det.


Ganske raskt får jeg en bekreftelse på at dette kunne jeg bare spart meg. En av Vestres «eplepussere» skriver; «Ledergruppen i Vest ser ikke noe behov for en slik samling som du skisserer. Vi ser fram til møtene som konsernet har lagt opp til i neste uke og den påfølgende prosessen».


Etter hvert som dagene går gjennomføres de inndelte møtene, og jeg får høre at kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo bruker møtene til å omtale meg som en løgner, men uten å begrunne hvorfor. Selv i et almannamøte med alle ansatte, mens jeg var på sykehus, omtalte hun meg som en løgner. Min sjef, Madsen, informerte meg om dette, og fortalte at «løgnen» var at jeg hadde skrevet at Vestre ga daglig leder i Fretex Vest-Norge høyere lønn enn daglig leder i Øst-Norge, og at Vestre hadde uttalt til konserntillitsvalgt Ingvaldsen, at han ikke ville sette sine ben Øst-Norge, ettersom ledelsen her hadde varslet på ham. Men ingenting av dette er løgn, og Madsen kunne bekrefte det samme. Han har styrepapirene som viser lønnsforskjellen og konserntillitsvalgt hadde etter møtet med Vestre umiddelbart informert Madsen om uttalelsen til konsernsjefen. Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo rettet aldri denne anklagen direkte til meg, og det er åpenbart hvorfor. Det handlet bare om å sverte meg. De gangene vi treffes i gangene hilser imidlertid kommunikasjonssjefen smørblidt, nesten overstadig.


Jeg forsøker enda en epost til de samme mottakerne, uten å forstå hvorfor. Jeg angrer allerede mens den sendes, å forsøke å få hjelp innenfra er jo bare meningsløst nå. Fortsatt intern varsling er heretter uaktuelt.


Styremøtet nærmer seg, og jeg jobber stadig med å få disse fakturaene rundt alt fanteriet frelserne i styret og konsernledelsen bedriver. Jeg ber om at saksfremlegget beskrives med følgende overskrift; "Forvaltes givermidler på en forsvarlig måte i Fretex Norge AS". Trond Ivar Vestre, som utarbeider styreinnkallingen, saboterer fremlegget mitt ganske kraftig. Plutselig er overskriften; «Sak 39/17: SPØRSMÅL FRA STYREMEDLEM PER YNGVE MONSEN». Med det forsøker han å omgjøre kravene mine om utlevering av informasjon, til å fremstå som om jeg stiller noen udefinerte spørsmål.


Jeg ber ham flere ganger om å rette opp, men lite skjer. Han får den overskriften han vil, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Saksfremlegget mitt er totalt anonymisert, og vil til slutt forsvinne helt i den endelige styreprotokollen.


Nå som konsernledelsen har kontrollen, bestemmer de seg selvfølgelig for å avholde møtet i hjertet av Fretex Øst-Norge, «min borg» og hovedkvarter. Det er nok en ganske bevisst markering av makten de føler at de har. Selv føler jeg meg som underbuksene til broder´n Lars, etter en tre måneders fjelltur, og jeg gruer meg fælt til et nytt styremøte med frelserne og konsernsjefen.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page