top of page

21. Svømmende i gjørme

Updated: Jul 20, 2020August 2017 (andre del)


Nå er jeg ganske sliten av å stå i denne varslersituasjonen, men det stopper meg ikke fra å purre på styreleder Lindis Evja. Jeg vil fortsatt ha fakturagrunnlag fra Grette"granskningen", og nå også for konsernledelsens koseturer til Salzburg, Island, Blue Lagoon, Golden Circle Tour, restaurantbesøk, reise til Flachau i alpene, osv. Heller ikke nå får jeg noe underlag, men jeg kan kanskje få en prat med Evja på tomannshånd. Det kan jo hende noe slikt vil være veien å gå, for å få noe av det jeg ber om?


Men Lindis Evja er for tiden på ferie og det er styrets nåværende nestleder Bente Gundersen som svarer meg. Jeg får beskjed om at tilbakemelding ikke kommer før hun får snakket med Evja. Bente Gundersen er som de fleste andre i styret i Fretex Norge, en del av Frelsesarmeens øverste ledelse. I tillegg er hun leder for den etiske komitéen i organisasjonen, og det er nesten til å le av. I likhet med Jan Risan, var hun også et styremedlem som Udnesseter forsøkte å få hjelp fra. Men fra etikk-lederen i Frelsesarmeen fikk han bare en kald skulder, og hennes deltakelse i det «grundige» møtet på Gardermoen, sier for så vidt det meste om hennes etiske troverdighet. Ellers er jeg klar over at hun også er med de andre frelserne i styret, som «rotter» seg sammen mot trusselen varslingen utgjør.


Etter noen dager svarer endelig Evja at siden styret ikke har en slik sak som jeg etterspør til behandling, blir det ikke snakk om noen redegjørelse. Dette skjønner jeg ingenting av, for jeg ba om grunnlagsdokumentasjon til sakene jeg ønsker behandlet, ikke noen redegjørelse. Etter hvert som jeg leser skjønner jeg at alt hun skriver er forsøk på å gjøre det vanskelig for meg å komme videre. Blant annet hevder Evja at saksbehandling i styret forutsetter en flertallsgodkjenning, hvilket innebærer at uansett alvorlighetsgrad vil ikke en sak behandles dersom flertallet i styret ikke ønsker det. Videre at dersom jeg skulle få aksept for at en sak går til styrebehandling, da først kan jeg fremme en egen sak om å få utlevert informasjonen tilhørende den opprinnelige styreflertallsaksepterte saken.


Dette er bare løgn og fanteri, og Evja unndrar seg heller ikke fra å lyve om at hun selv ikke kan be om å få utlevert slik informasjon. Selvfølgelig kan hun det, alle styremedlemmer kan kreve det. I aksjelovens § 6-15 står det blant annet; «Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.» Ellers viser paragraf 6-20 at styrelederen skal sørge for at relevante saker blir behandlet i styret, og at alle styremedlemmer kan kreve saksbehandling av enkeltsaker. Det samme står i selskapets egne styrevedtekter! Frelsernes behandling av denne varslingssaken drukner snart i løgner, fanteri og lovstridig atferd, men hva kan jeg gjøre?


Jeg regner med at frelserne vil tillate meg å legge frem som forslag til sak, den uetiske bruken av givermidler. I samme fromme folder vil de garantert takke høflig nei til å se på saken. På denne måten får de det til å se ut som jeg blir hørt med saksfremlegget, men uten informasjonsgrunnlag å bygge det på, blir det hele selvfølgelig meningsløst. «Spill for galleriet», er ordet.


Ganske uventet invitere styreleder Evja til en prat i Frelsesarmeens hovedkvarter, med henne og nestleder Bente Gundersen. Jeg godtar invitasjonen, men gjentar at det holder å prate med henne, og dessuten ikke i deres hovedkvarter. Hennes svar; «Jeg tar til etterretning at du ikke ønsker samtale med meg og nestleder».


«Hæ?»


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page