top of page

2. Varsler for andre gang

Updated: Jul 20, 2020Forsommeren 2016 ble jeg valgt inn som varamedlem i Fretex Norge AS. Fretex Norge AS er på dette tidspunktet moderselskapet til 4 heleide døtre, deriblant Fretex Øst-Norge AS. Det er i Fretex Øst-Norge jeg er ansatt som administrasjonssjef. I august 2016 mottok styret i Fretex Norge en varsling fra tidligere butikkjedesjef i konsernet. Dokumentasjonen vi fikk viste ganske klart at butikkjedesjefen ble utsatt for en lovstridig prosess fra konsernleder Trond Ivar Vestre og styreleder Thorgeir Nybo. Styrelederen er ellers en av de øverste lederne i Frelsesarmeen i Norge. Etter å ha lest gjennom varslingen ba jeg som varamedlem, om at styret måtte behandle saken på et snarlig ekstraordinært styremøte.


Mine henvendelser til styret ble møtt med en øredøvende taushet. Følgelig ba jeg styremedlemmet jeg var vara for, om selv å ta initiativ. Hun nølte ikke og krevde straks at saken måtte behandles i et ekstraordinært styremøte. Den ønskede agenda var følgende;

  1. 1. Grunnlaget for avslutningen av BU (Bent Udnesseters) arbeidsforhold, og hvorvidt han har blitt påført press.

  2. 2. Behandling av varslingen (som fant sted etterpå).

  3. 3. Behandlingen av saken etter BUs mail av 9.august 2016.

Dette trykket medførte en behandling allerede to dager senere, men denne ble ytterst tvilsom. De omvarslede, konsernsjef Trond Ivar Vestre og styreleder Thorgeir Nybo, var utrolig nok også de som ledet prosessen. Disse to, samt nestleder i styret Lindis Evja, sørget først for å endre agenda fra disse tre innmeldte punktene, til i stedet følgende setning; «Redegjørelse vedrørende avslutning av Bent Udnesseters arbeidsforhold i Fretex Norge AS.» Det var ikke det vi hadde bedt styret vurdere!


Etter dette trikset tok det ikke mer enn 1,5 timer før styret konkluderte med at intet kritikkverdig hadde foregått i saken. Påfølgende dag trakk «mitt» styremedlem seg fra vervet, med senere uttalelser om at de andre i styret forut for møtet, allerede hadde snakket sammen. Som hennes vara rykket jeg dermed opp som ordinært styremedlem. Etter denne farsen av en behandling, la jeg saken frem for ledergruppen i Fretex Øst-Norge AS. Vi ba deretter den omvarslede konsernsjefen om en redegjørelse, men han nektet. Ledergruppen i «mitt» selskap Fretex Øst-Norge, varslet så saken inn for konsernets varslingskanal, BDO.


Etter vedtak i styret, startet BDO med Erling Grimstad sin granskning av saken. Få dager senere uttrykte styreleder Thorgeir Nybo mistillit til BDO og insinuerte at Grimstad hadde en relasjon til meg. Ettersom styret var oppdragsgiver og gjennom Nybo, likevel uttrykte mistillit til gransker, måtte BDO trekke seg fra oppdraget. «Frelserne» i styret virket særdeles fornøyde over dette resultatet, og noe senere endte det med at oppdraget ble tatt over av noen andre, dvs. advokatfirmaet Grette.


Styret består for det meste av individer med arbeidsforhold i ledelsen i Frelsesarmeen, morselskapet til Fretex (Frelsesarmeens tekstiler). Disse frelserne er enten «soldater», «sivilt» ansatte, eller har annen sterk tilknytning til organisasjonen. Jeg har valgt å omtale dem som «frelsere», nettopp fordi de etter min oppfatning er noen av de mest uredelige menneskene jeg har møtt på i mitt liv. Ettersom de utgir seg for å være kristne, går man jo også ut ifra at de forsøker å leve sånn noenlunde etter religionens 10 bud, men det gjør de ikke. Deres atferd er så fylt med løgner og svik, at den ironiske merkelappen «frelserne», er på sin plass.


Etter at Gretteadvokatene overtok oppdraget med å granske hvorvidt konsernsjefens, styrelederens og styrets handlinger var belemret med noe kritikkverdig, foretok de 25 intervjuer. Tidlig i juni 2017 ble konsernleder Vestre, styreleder Nybo og «frelserne» i styret blankt frifunnet. Tvert imot hadde de alle handlet med kjærlighet og omtanke. Butikkjedesjef Bent Udnesseter, som var den som ble utsatt for den lovstridige prosessen, ble imidlertid beskrevet som en ordrenekter. Etter det var det ikke så overraskende at også varsleren fikk grundig juling i omtalen. Jeg ble beskrevet som krass og intens og hadde heller ikke rett i noen av mine påstander. Som følge hadde jeg heller ikke rett på varslervernet. Det måtte gå som det gikk; jeg anklaget Grettes rapport for å være et rimelig rått bestillingsverk, hvor eneste formål har vært å frikjenne frelserne og konsernsjef Vestre fra alle anklager, og samtidig sverte meg mest mulig.


Drøye to måneder senere la konsernsjef Vestre fram for styret et organisasjonskart for ny organisering. Her var selskapenes ledergrupper fjernet, og det var også min stilling. Den nye organiseringen skulle de ansatte arbeide med utover høsten 2017, og frem til mai 2018. Ikke så uventet godkjente frelserne i styret prosessen, mot min stemme. Jeg advarte dem en siste gang om omdømmerisikoen deres behandling ville utsette virksomheten og dens ansatte for. Disse frelserne hadde tross alt brukt mer enn 2,6 millioner kroner av givermidler, for å frikjenne seg selv i en 140 siders rapport. Sånt kan det jo bli medieoppslag av tenker nå jeg. Men det var de ikke redde for. Det skyldes kanskje troen på at høyere makter er med dem, og kanskje har de rett? Jeg for min del vil i så fall anta det er lavere makter som har dyppet fingeren sin i spillet.


Få dager før julaften 2017 ble jeg av konsernsjef Vestre tilbudt stilling som controller, men uten en stillingsbeskrivelse. Jeg aksepterte ikke dette og hevdet at Vestre fjernet min stilling, fordi jeg ledet varslingen mot ham. Tidlig i januar 2018 fikk jeg det samme tilbudet på nytt, og denne gang med en stillingsbeskrivelse. Jeg fikk også samtidig tilbud om å avslutte mitt arbeidsforhold, og kunne dessuten fratre på dagen. Jeg aksepterte ingen av disse rause «tilbudene», og etter forhandlingsmøte gikk jeg til søksmål. Begrunnelsen var at oppsigelsen og den prosessen jeg ble utsatt for, ene og alene skyldtes at jeg varslet på konsernsjef Trond Ivar Vestre, styreleder Thorgeir Nybo og altså de øvrige frelserne i styret i Fretex Norge.


Nå for tiden venter jeg og min advokat på Fretex sitt tilsvar, selv om det allerede er klart at de der vil hevde at bortfallet av min stilling, overhodet ikke hadde med varslingen å gjøre..

Til neste onsdag.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page