top of page

12. Drit forbanna

Updated: Jul 20, 2020Juni 2017 (andre del)


Jeg klarer ikke å tro dette. Granskningsrapport består av 25 ytterst konstruerte og til dels meningsløse problemstillinger. Det utrolige er at styret og konsernledelsen blir fremstilt som eksemplariske i sin atferd. Det er smurt så tykt på, at selv behandling av Udnesseter er omtalt som om den er gjort med kjærlighet!? Disse forbannede advokatene påstår dessuten at siden jeg ikke hadde rett i noe av varslingen, har jeg heller ikke rett på noe varslervern!? Herregud, hva er dette for noe sprøyt? Det som skjer er helt ufattelig, for noen drittsekker!


Sjokket er enormt. Dette åpenbare bestillingsverket fra Onarheim og de andre frelserne har virkelig senket meg. Jeg har mistet motet fullstendig, og tanken på å fortsette dette varslerløpet med en så bratt motbakke, er nesten umulig å forholde seg til. Til de andre varslerne i ledelsen i Fretex Øst-Norge gir jeg beskjed om at jeg trolig ikke orker å fortsette med dette lenger.


Før jeg rekker flere utbrudd tar kona tak i øret mitt, og forteller at vi ikke skal gi oss. Hun vil ikke være med på at frelserne skal slippe så lett. Margrethe ber meg kjøre på, men at dette får være siste gang jeg forsøker å varsle på folk som er større enn meg.


Etter grundig gjennomlesning ser jeg hvor tilpasset og falsk rapporten er. Det er massevis av grove og bevisste tilpasninger, og usanne konstruksjoner. Det endrer noe på den dype fortvilelsen, og jeg fatter litt nytt håp. Faktisk er det slik at jeg begynner å se på rapporten som et mulig positivt dokument. Grunnen er det medfølgende underlaget på nesten 600 sider med eposter, intervjuer og annet materiale. Dette underlaget beviser faktisk hvor konstruert Gretterapporten er, i all sin uredelighet. Ikke minst viser underlaget hvor lite sannferdig frelserne i styret er, og likeledes konsernsjefen.


Det foreligger en rekke eposter som avdekker hvor omfattende frelserne bryter med konfidensialitetskravet for behandling av varsling, og hvordan de har kommunisert med hverandre for å forsøke å stanse meg og få kontroll med situasjonen. Jeg husker eposten fra sosialsjef Lindis Evja fra april tidligere i år, hvor hun nektet for slik kommunikasjon. Men her er bevisene! At jeg har fått tilgang til dette var neppe meningen, og det fremstår som en brøler av dimensjoner som jeg håper å utnytte.


Som jeg har visst lenge, og som Margrethe minnet meg på her om dagen, så vil jobben min selvfølgelig forsvinne om kort tid. Når det skjer har jeg imidlertid bestemt meg for å kjøre samme rettslige prosess som jeg gjorde i Siemens, og uten noen form for forlik. I denne eventuelle rettssaken håper jeg å besitte så mye informasjon at jeg kan vise frem Gretterapporten som det bestillingsverket det er. Jeg sender en epost til styret hvor jeg i sterke ordelag kritiserer rapporten;


«Den overordnede tråden i rapporten er at de ulike representantene fra arbeidsgiver det være seg daglig leder, styreleder eller styrets øvrige medlemmer gjennomgående og uten unntak har utvist eksemplarisk atferd i denne prosessen. De samme personer får sine intervju-utdrag verifisert som sannheter. I tilfellene hvor Grette mener det ikke er mulig å avgjøre mest sannsynlig faktum havner bevisbyrden på varslerne. På toppen av dette fremmes kjerneverdien kjærlighet som en verdi arbeidsgiver har brukt overfor BU i en prosess som altså endte med hans ufrivillige fratreden.


Alt dette står i sterk kontrast til hvordan varslerne blir fremstilt. Her vises det til ordrenekt, illojalitet, konstruert forklaring, voldsom intensitet, konfronterende, truende form, varslernes subjektive oppfatning osv. I tillegg var det avgjørende for arbeidsgiver at ikke en eneste konklusjon kunne inneholde noen kritikk av deres handlemåte da det er hva de selv gjennomgående har hevdet i sin tidligere saksbehandling. Advokatfirmaet Grette har i sin rapport understøttet dette 100 %. ()


Min konklusjon er at rapporten til advokatfirmaet Grette fremstår ytterst partisk i alle sine sterkt subjektive konklusjoner. Rapporten er i det vesentligste fremstilt slik en advokat ville utarbeidet et saksdokument til beste for sin klient. Jeg har følgelig ingen mulighet til å anerkjenne rapporten som et resultat av en objektiv granskningsprosess og mener dermed at varslingen fremdeles ikke er blitt forsvarlig behandlet.»


To dager senere skriver nå ny styreleder Lindis Evja, til de tre andre varslerne at styret har behandlet saken, og på grunnlag av bevismaterialet konkluderes det i rapporten at det ikke foreligger brudd på lover og regler. Jeg får beskjed om at siden jeg ikke deltok i styremøtet om saken, vil ikke styret protokollføre innsigelsen min. Selvfølgelig vil ikke frelserne det.


Jeg er temmelig frustrert over overgrepene, men det har også gjort meg mer besluttsom. Jeg er nå ganske urokkelig på at jeg ikke vil gi opp varslingssaken. Jeg vil at frelserne skal måtte svare for det de har gjort mot både ansatte, varslere og virksomheten. Om Gud og domstolen vil, vel og merke.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page