top of page

Åpent brev til territorialleder William Cochrane

Updated: Jul 11, 2020

Av redd Fretex-ansatt

Kjære William Cochrane,


Skriver et åpent brev til deg i håp om du vil svare som øverste leder i Frelsesarmeen og som er eier av Fretex.


Skriver dette innlegg som helt anonym i frykt for represalier fra konsernsjefen. Våger heller ikke fortelle Per-Yngve Monsen hvem jeg er i frykt for represalier. Selskapets kommunikasjonssjef går rundt i gangene i OD50 i Oslo og lurer på om vi lurer på noe. Det følges med hva ansatte trykker «liker» på, eller deler i sosiale medier, hvem er venner med hvem.


Mandag som var (24. september), var det tydeligvis krisemøte i OD50, konsernsjef og hans hoff kom og ble sittende bak lukkede dører med flere eksterne deltagere. Lunsjen valgte de å ha i det lukkede rom. Hvordan kan dere i FA sitte stille og bare akseptere dette? Konsernledelsen kommer, haster av gårde til møterommet, og haster like raskt ut av kontoret uten å si hei eller hilse på noen av oss fotfolk på gulvet. Vi bare ser eller hører de kommer i full fart inn i bygget og like full fart ut av bygget i en ventende taxi. Det er ingen her som har tillit til de fire i konsernledelsen. Hvis FA tar en måling på hvem som har tillit til konsernsjefen vil dere se at det er svært få! Vi er få av fotfolket som tør snakke åpent og ærlig med hverandre i frykt for om konsernsjefen finner ut dette.


OD50 hvor de fleste sitter i Oslo, er overfylt av innsamlet tøy, uteplassen flyter over. Jeg ser på tøyhaugen som flyter og vokser og vokser. Konsernledelsen har satt mål om 30.000 tonn innsamlet tøy i 2021. Nye lokaliteter skal vi vist heller ikke ha, ledelsen forventer økt effektivitet på samme kvadratmeter med mer innsamlet tøy. Hvor er logikken? Vi i FJO (Fretex Jobb og Oppfølging) ansetter flere folk fremfor å samarbeide med FMI (Fretex Miljø). Hva er logikken her når konsernet taper penger, da må vi samarbeide slik vi gjorde i gamle Fretex Øst-Norge.


Vi har nå to nye daglige ledere i Fretex, en i FJO og en i FMI. Sistnevnte er som et dødsbo, der renner pengene ut anmass. Stakkars den nye daglige lederen som har måttet ta over et dødsbo. Den nye organiseringen har skapt tap i konsernet og ble besluttet av konsernsjefen og hans hoff. Det gis lite informasjon om hvorfor konsernet taper penger. På den annen side fortsetter konsernledelsen å ha aktiv møtevirksomhet eksternt. For ikke lenge siden var det igjen avholdt møter på Raumergården på Gardemoen, der var Fretex i fjor også. I 3 dager var selskapets øverste ledelse samlet. Dette må ha kostet en god del tusen kroner som fint kunne ha vært spart ved å ha møtene i OD50. Hvordan kan dette aksepteres kjære Cochrane?


I tidligere Fretex Øst-Norge var det flere som varslet på konsernsjefen, samtlige av de som varslet på konsernsjefen er blitt degradert. Vår tidligere daglige leder i Fretex Øst-Norge som har levert millionoverskudd i en årrekke, måtte nøye seg med en HR stilling i omorganiseringen og i den nye strukturen. Samtlige av ansatte i OD50 tør ikke si noe, ei heller har vi tillit til Fretex sin øverste konsernledelse. Det blir spennende å se hvor lenge de to nye daglige lederne blir værende i Fretex.


Etter Vloggen til Monsen med levende film, hevdes det fra konsernsjefen at kostnadene kun var 500 pr person. Men det legges ikke frem noen kvitteringer som beviser at kostnadene kun var 500 pr person. Det hevdes at Per-Yngve som vi har kjent i mange år bare farer med løgn og usannheter. I fjor på Gardemoen står vår kommunikasjonssjef og sier rett ut at Per-Yngve er en løgner! En løgn skal være at tidligere kjedesjef i Fretex for butikkene ble presset ut av sin stilling. Det ble hevdet av konsernsjefen at kjedesjefen fikk ny jobb i Frelsesarmeen. Dette var det som ble sendt ut på vårt interne nett. Så viser det seg at han aldri sluttet i Fretex, selv om han «jobbet» i Frelsesarmeen mottok han likevel lønnen sin fra Fretex i 12 mnd, før han måtte slutte. Igjen en påstand laget av konsernsjefen, som i ettertid viser seg å ikke holde vann.


Når vi spør om kvitteringer og innsyn på både begge turene som ble omtalt i vloggen, så blir de irritert, og stiller motspørsmål, burde ikke du som leder tenke mer selv? Hvordan kan man ha tillit til en slik toppledelse? Det er en stemning i konsernet som ikke er god, det råder en usikkerhet og utrygghet som jeg aldri før har opplevd i mine mange år i Fretex. Vi er mange Fretex ansatte som frykter fremtiden. I FMI legges det ned arbeidsplasser etter arbeidsplasser, både i Trondheim, i Sandnes, i Oslo. Alt skyldes store underskudd og en omorganisering ledet av vår konsernledelse i FN.


Lurer virkelig på hva du som Frelsesarmeens øverste sjef tenker å gjøre før Fretex kjøres i grøfta. Dette er bare trist, dette er et siste forsøk på å nå ut! 


Hilsen redd Fretex-ansatt


 

Jeg har nok en gang valgt å la en Fretex-ansatt komme til ordet gjennom Monsens Revelje, uten å stå frem med navn. Ingen i Fretex kan skrive direkte til Frelsesarmeens øverste leder, William Cochrane, uten å risikere å avsløre seg selv. I tillegg forstår jeg at Fretex sin varslingskanal fortsatt ikke er reetablert, til tross for at det nå nærmer seg to år siden BDO trakk seg som tjenesteleverandør.

Ledelsen i Fretex vil ganske sikkert igjen fortelle de ansatte at det underliggende skrivet kommer fra meg slik de gjorde etter det forrige anonyme innlegget jeg lot komme til uttrykk her 4. august 2018, fra en annen Fretex-ansatt. Forskjellen mellom disse anonyme ansatte er at jeg kjenner identiteten til den første, men altså ikke den som har skrevet dette siste. Her har vedkommende heller ikke ønsket å avsløre seg for meg. Siden vedkommende derfor har få alternativer, velger jeg å publisere det. Det er ytterligere anonymisert og tilpasset, fordi det altså går ut i det offentlig rom. Brevet er til William Cochrane, mannen som hvis han ønsker, kan endre den svært risikable retningen styret og konsernledelsen i Fretex Norge har satt for virksomheten.

For øvrig hadde det vært utrolig flott om slike skriv etter hvert også kan komme fra kilder som tør å stå frem. Jo flere vi er som i full offentlighet avslører det som foregår, jo bedre vil det være for virksomheten og dens ansatte. 

Troverdigheten til Fretex sine kjerneverdier Åpenhet*, Kjærlighet**, Engasjement***, Lønnsomhet**** er avhengig av at de kjempes for når de trues, og det i lyset!

/Per-Yngve Monsen

* Fretex sine kjerneverdier: *Åpenhet; Vi skal være åpne, sosiale og rause. Nye ideer, nye mennesker og nye kulturer skal møtes med et åpent sinn. Gjennom åpen og god kommunikasjon skal vi skape forståelse for vår virksomhet. Alt som skjer hos oss skal tåle offentlighetens lys. **Kjærlighet; Gir uttrykk for vårt oppriktige ønske om at alle mennesker skal ha det godt. Vi ønsker at mennesker skal glede seg over livet og ha grunn til å tro på framtiden. I Fretex ønsker vi å være omsorgsfulle, tolerante og inkluderende. ***Engasjement; Med vårt engasjement vil vi skape nye muligheter for mennesker og miljø. Vi ønsker å fokusere på mulighetene til tross for begrensninger. Vi skal skape et godt arbeidsmiljø og gode relasjoner til samarbeidspartnere, kunder og kolleger. ****Lønnsomhet; Verdier blir ofte målt i penger, og Fretex må også drive økonomisk lønnsomt. Lønnsomhet er imidlertid noe langt mer. Vi tror det er lønnsomt å fokusere på utvikling av mennesker, miljø og samfunn. Vi tror på nøkternhet og nøysomhet. Vi vil arbeide for et samfunn som bygger på andre verdier enn materialisme. 

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page