Oktober 2018

 

Selv om jeg bruker dagene på å forsøke å hente meg litt inn igjen hjemme og i skog og mark, er jeg fortsatt styremedlem i Fretex Norge. Det betyr at jeg ennå mottar styrepapirer selv om jeg altså ikke orker å delta på flere styremøter med denne trakasserende frelsergjengen. Det gleder neppe noen av dem å sende slik info til...

Helt ut av det blå skriver konsernsjef TIV 10. november at styret i det nyopprettede selskapet Fretex Miljø AS har ansatt en person utenfra som daglig leder. Han skal tiltre senest 1. februar 2018. Det hele er ganske mystisk og fremstår ikke tillitvekkende. Konsernsjefen har gått frem på samme måte som han gjorde da han for få uker siden sørget...

Av Olav Kleven

Ydmykhet, jeg må tenke etter, hva betyr det? I Frelsesarmeen virker det noe fraværende, selv om dette er en av flere sentrale og gode grunnverdier i bibelen. I Frelsesarmeen er det et poeng i hvordan varslingen har foregått. Ledelsen/styret er uten skyld kan det virke som, og de kaster flere av de første stenene, ser splinten...

Selv om jeg nå er sykmeldt følger jeg litt med på hva som kommer inn på jobbmailen. Styret skal i slutten av oktober behandle og beslutte ny organisering basert på forslag fra konsernledelsen. I forslaget ligger det to tegninger som mer enn hinter om svak progresjon og dessuten om en usedvanlig dårlig kvalitet på arbeidet. Håndtegnede...

Dagen etter det fatale og helt forferdelige styremøtet klorer jeg ned et notat. Det vil jeg så inderlig ha tilført i protokollen for mitt saksfremlegg. I notatet beskriver jeg den umulige overmaktsituasjonen frelserne i styret og konsernsjefen utsetter meg for i styremøtene, og at det nettopp er derfor de alle vil ha sakene drøftet der. Der kan de...

Av de ca. 80 høringssvarene Arbeids- og Sosialdepartementet har mottatt i forbindelse med varslingsutvalgets innstilling for et styrket varslervern, er det ca. 67 % som stemmer for et varslingsombud. Mange av disse mener at ombudet bør ha en form for holdnings- og veiledningsfunksjon fremfor myndighet til inngripen i enkeltsaker. Ca. 17 % stemmer...

Fremdeles svimmel etter den nesten fatale første akten, ramler jeg en anelse groggy ned i stolen. De andre styremedlemmene er allerede klare, og jeg innser at det bare er å forberede seg for at andre akt av dette møtet vil bli like krevende og surrealistisk som den første. Smørblid innleder konsernsjefen med å fortelle om den gode og åpne dialogen...