Mars 2020

Onsdagen som var gikk anken på lagmannsrettens dom i varslingssaken mellom Fretex og meg, til Høyesterett. Det er mye jeg ønsker skulle være med, for å få frem alle de urimelige vurderingene til lagmannsretten. Men jeg vet at det ikke vil hjelpe det minste, tvert imot. Det gjelder å trekke frem et fåtall hendelser og dessuten vise hvordan...

Kjære lesere!

01.03.2020

For tiden er det en mørk tilværelse. Det er vanskelig å forholde seg til den sterke følelsen av overgrep. Og at det største overgrepet kommer fra domstolen, gjør det ikke lettere. Det er fryktelig nedslående å oppleve at prisen for å stå opp mot urett som har rammet andre, skal bli så høy at man selv står i fare for å gå til grunne....