Mars 2019

 

Jeg leser fra nettavisen til FriFagbevegelse at Verneombud Christian Heinecke i Securitas (STAS) på Andøya lufthavn, Andenes, har gått til sak mot arbeidsgiver, etter at han mottok advarsel for å ha involvert Avinors divisjonsverneombud i Securitas interne arbeidsmiljøkonflikt. Det retten skal ta stilling til er om Heinecke som ansatt/verneombud i...

Det er viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen.

FAFO-undersøkelser viser at rundt 50 % av alle varslingssaker i Norge omhandler trakassering og utilbørlig opptreden. Det er tilfellet i Frelsesarmeen/Fretex-saken og nå også tydeligvis i Reitan-gruppen. Dagens Næringsliv innledet sin lille Reitan-føljetong sist mandag og her kan vi lese om hvordan markedssjef Jan Yngve Holen i datterselskapet...

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Fra historiedelen på PEN Internationals hjemmeside kan vi lese at mens verden i 1939 stod på terskelen til den andre verdenskrig, hadde PEN allerede etablert sentre i mange land, også i Norge.