Varsleren i Fretex - Del 9

13.06.2018

Mai 2017

I styrepapirene som konsernsjef TIV har sendt ut ligger det en overraskelse og venter. Saken omhandler verken varslingen eller omorganiseringen, men den avslører hvor lite vi andre ansatte i Fretex vet om hva som foregår i konserntoppen. Det er først gjennom styrevervet i Fretex Norge jeg har fått en viss tilgang på ulike uetiske problemstillinger. Denne overraskelsen vil ikke nødvendigvis fremstå som en overraskelse for ansattvalgte styrerepresentanter, kanskje ikke engang for flere av arbeidsgivers styrerepresentanter. For at saken skal fremstå som en overraskelse må man vite en del om attføringsvirksomhetenes regelverk for å fange opp ulovligheten i det som skjer. Det er altså slik at konsernsjefen og økonomisjef LL gjennom år har syltet ned titalls millioner kroner av virksomhetens overskuddsmidler. I den vedlagte avkastningsoversikten fra 31. mars i år går det frem at midlene er investert i obligasjoner, aksjer og i pengemarkedet. Det ser ut som overskuddet fra disse finansielle investeringene så langt er på nærmere 2,5 millioner kroner.

I regelverket for attføringsbedriftene fremgår det at alt overskudd skal være igjen i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. I tillegg kan ikke virksomheten eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Disse finansdisposisjonene er helt klart i strid med regelverket og jeg er følgelig ganske sikker på at NAV ikke har blitt orientert. Et annet aspekt er det for folk flest utenkelige i at Frelsesarmeen bedriver børsspekulasjon. Hva har slik virksomhet å si for troverdigheten og verdigrunnlaget som Frelsesarmeen lever av? Og kan man si at frelserne avslører en sterkt tro og tillit til Gud med slike disposisjoner, eller tenker de egentlig at Gud hjelper dem som hjelper seg selv?

Det er alvorlige problemstillinger knyttet til denne virksomheten, men jeg må bare la det ligge. Den opprinnelige varslingen og den påfølgende omorganiseringen er mer enn nok å hanskes med. Jeg lurer på om det er mulig å finne en eneste verdi eller formål som denne gjengen egentlig bryr seg om? I den vedlagte kladden til årsrapport for 2016 ser man hvordan konsernsjefen smilende hever tommelen og forteller at vi sammen gir folk grunn til å tro på fremtiden.

I sakspapirene til omorganiseringen kommer det frem andre ting som jeg ikke kan la passere og som for så vidt ligger i samme gate som børsspekulasjonen frelserne holder på med. Jeg har tidligere hevdet at omorganiseringen kan være motivert av varslingen og at det foreligger et betydelig ønske om å fjerne meg. I styreunderlaget fra konsernsjefen kommer det frem et annet og muligens sterkere motiv enn å bli kvitt meg, i alle fall for Frelsesarmeens ledelse. Like skjult som børsspekulasjonene har Frelsesarmeens ledelse og konsernledelsen i Fretex gitt advokatfirmaet Schjødt i oppdrag å avklare hvordan Frelsesarmeen kan få kontroll over de 150 millionene som Fretex i sin attføringsvirksomhet har bygget opp av egenkapital. En kapital som jamfør regelverket skal benyttes til det beste for brukerne. Av for meg ukjente grunner er det åpenbart ikke et verdig nok formål for frelserne i styret å la midlene brukes i tråd med vår visjon; å gi folk grunn til å tro på fremtiden. Det virker som disse fromme frelsere har glemt hva slags organisasjon vi er en del av og det virker dessuten som de også langt på vei har glemt sin tro. Jeg forsøker gjennom epost å problematisere dette men får ikke et eneste svar.

Psykisk er jeg nede i en bølgedal som det heter. Omorganiseringsprosessen er mer tåkete enn noen gang og det er liksom ingenting håndfast å få ut av verken styrets frelsere eller av konsernsjefen. De som i Fretex Øst Norge i det hele tatt er litt kjent med det som skjer, opplever prosessen som gåtefull og lukket. Samtidig som jeg bruker mye tid og krefter på å skrive og kjempe mot direksjonen, er det meste annet ganske så normalt fordi få personer vet om varslingen og ikke minst omorganiseringen. Hadde det ikke vært for at konsernledelsen leier et felleskontor i Fretex Øst-Norges administrasjonsbygg kunne jeg innbilt meg at varslingen og alt ubehaget rundt bare er en vond drøm. Og hadde Fretex Norge i tillegg bare bestått av de tre på toppen, kunne innbilningen blitt en suksess siden verken konsernsjefen, økonomisjefen eller HR-sjefen har rent ned dørene etter varslingen. Men kommunikasjonssjefen og utviklingssjefene som også er ansatt i Fretex Norge benytter disse kontorlokalene regelmessig. Egentlig skulle jeg ønske at de også i dette fulgte toppledelsen slavisk og holdt seg borte. De anstrengte hilsningene mens de hastig farer forbi forteller ganske mye om deres oppfatning av meg og varslingen.

Den sterke uroen i kropp og sinn har nok sammenheng med følelsen av at frelserne i styret og konsernledelsen intenst arbeider i det skjulte og ikke akkurat til min fordel. Etter hvert er uroen så sterk at jeg 5. mai simpelthen må skrive til granskerne i advokatfirmaet Grette. Jeg orienterer om frelsernes jakt på egenkapitalen i Fretex og at jeg er redd for hvordan Frelsesarmeens givere, som vi er fullstendig avhengig av, skal oppfatte dette. Selv om jeg etter hvert opplever virksomhetens visjon som lite troverdig fremstår vi fortsatt utad som om vi gir folk grunn til å tro på fremtiden. Det kan raskt endre seg dersom denne grådighetsutviklingen ikke stanser.

Jeg skriver videre at direksjonen i Fretex Norge trolig jobber med en organisasjonsmodell som skal gjøre min rolle som administrasjonssjef overflødig. Jeg spår at de har som plan å erstatte den med en begrenset stilling, som for eksempel en controller-funksjon. En slik endring av min rolle er neppe bare motivert av hevn, det vil også sørge for at jeg etter endt styremedlemskap i Fretex Norge ikke får noen mulighet til å stikke den brysomme og krasse nesen min inn i deres fremtidige forretningsanliggender.

Jeg føler at jeg må delta i styremøtet 11. mai, selv om frysningene ligger utenpå kroppen. Akkurat nå føler jeg meg bare svak og ganske alene. Mine medvarslere i ledergruppen i Fretex Øst-Norge kan i liten grad følge meg på denne veien og kanskje har de ikke så stor lyst heller. Det er i så fall veldig forståelig. Møtet gjennomføres uten store gnisninger og grunnen til det er naturligvis at jeg ikke orker å ta opp noe som helst. I dette styremøtet deltar økonomisjef LL og konsernrevisoren som for øvrig har vært tilknyttet virksomhetens i alt for mange år. Slike langvarige relasjoner skaper lojalitet til ledelsen fremfor virksomheten og det er svært usunt, som så mye annet i denne virksomheten tydeligvis. De usunne koblingene mellom konsernrevisor og direksjonen ble ettertrykkelig bevist da min konfidensielle samtale om varslingen med revisor straks ble videreformidlet til økonomisjef LL. Da var ikke veien lang til resten av konsernledelsen. Når sant skal sies er jeg ikke overrasket. Min erfaring både i Siemenssaken og nå er at revisorer verken vil eller tør å hjelpe de som varsler på virksomhetens ledelse.

Kanskje den uforklarlige følelsen av avmakt og andre negative følelser som har strømmet gjennom meg i det siste, har kommet fordi jeg egentlig ikke gjør annet enn å vente på granskningsrapporten fra advokatfirmaet Grette? Den skal være ferdig i løpet av juni hvilket ikke er så lenge til, men du verden hvor tiden snegler seg av sted. Jeg trøster meg med at konsernledelsen og styret nok vil bli grundig kritisert av Grette og følgelig har jeg en unnskyldning for ikke å gå i krigen i dette styremøtet. Unnskyldningen gripes begjærlig og samtidig henter jeg frem et tilleggsargument som skal gjøre det enda lettere å leve med den akutte svakheten. Holder jeg en lav profil vil det bli vanskeligere for frelserne i styret å fremstille meg som en kranglefant. Argumentet er selvfølgelig bare vås da disse frelserne helt sikkert opplever meg som tidenes største kranglefant allerede. Som noen sa til meg; «Man blir jo kranglete av så slett håndtering». Kanskje det men jeg tror og håper det er verdiene mine jeg kjemper for, selv om jeg var sikrere på det for en tid tilbake. Akkurat nå er jeg usikker på det meste og vet verken ut eller inn.

Styremøtet går meg egentlig hus forbi. Mine tanker kretser rundt granskningen og den endelige rapporten som skal komme. Samtidig observerer jeg fjernt munterheten hos konsernledelsen og ikke minst hos advokat KJO som er styrets kontakt mot advokatfirmaet Grette. Ingen av dem fremstår det minste bekymret. Jeg minnes hvordan en person i ledergruppen min omtalte den mest sentrale advokaten fra Grette som ufyselig. Jeg forsøkte å argumentere for at det sikkert var «good cop - bad cop» varianten vedkommende skulle legge opp til, men klarer ikke helt å tro på det selv. Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor det var så om å gjøre for advokat Kambestad at jeg ikke skulle forholde meg til dokumentasjon under intervjuet. Hva var egentlig hensikten med det? Munterheten rundt styrebordet gjør meg veldig usikker. Er det noe skummelt på gang mellom saksordfører og advokat KJO og advokatene i firmaet Grette? Som siste punkt blir styreleder TN takket av for sin flotte innsats i styret. Først og fremst konsernsjefen og advokat KJO snakker varmt om styrelederens eminente arbeid. Selv sitter jeg med sterkt blandede følelser, kanskje litt som i ambivalens-vitsen om svigermor som kjører utfor et stup i din nye bil. Deilig er det i alle fall at etter denne ubehageligheten er møtet over.

Dagen etter svarer styreleder TN på varslingen de tillitsvalgte sendte til styret 24. april som omhandlet konsernsjefens tvilsomme omgang med fakta og de tillitsvalgtes anbefaling om å stoppe omorganiseringsprosessen til varslingssaken er avsluttet. Jeg er ikke overbevist om at de tillitsvalgte blir nevneverdig imponert eller beroliget av tilbakemeldingen fra styreleder. Særlig ikke etter en saksbehandlingstid på nærmere tre uker. Styreleder skriver; «Jeg har bedt daglig leder i Fretex Norge AS, TIV om å sørge for en god og tilstrekkelig dialog med de tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen mellom LO og NHO, videre i prosessen med eventuell omorganisering av Fretex».

Her er det ikke et ord om de tillitsvalgtes anklager om konsernsjefens uredelige atferd. I stedet og på et indirekte vis blir de tillitsvalgtes anbefaling om stans i omorganiseringsprosessen avfeid uten noen form for begrunnelse. Som en liten spiss på det hele og med suveren forakt for alle konfidensialitetskrav setter styreleder TN likegodt konsernsjefen som kopimottaker. 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #varslerombud #etikk #hms