Varsleren i Fretex – del 8

06.06.2018

April 2017

Jeg innrømmer at jeg nå er ganske mistroisk til hele omorganiseringsløpet konsernsjef TIV har satt i gang. Jeg har blitt ganske sikker på at dette har med varslingen å gjøre. Jeg skriver derfor en epost til konsernsjefen hvor jeg blant annet ber ham utdype hva som ligger i uttrykket «fellestjenester», jmf punktene han har listet opp for styret som grunnlag for omorganisering. Den eneste felles landsdekkende tjenesten vi i Fretex har snakket om, er kundesenter og sentralbord. Hva som dekkes innunder begrepet «fellestjenester» har ikke TIV så langt funnet bryet verd å nevne.

Økonomi og HR er sentrale funksjoner i hvert enkelt selskap, så disse fagene kan vanskelig karakteriseres som fellestjenester. Men jeg har en skikkelig uggen følelse av at TIV nå dytter disse fagene inn i denne samlebetegnelsen, og det tror jeg ikke er tilfeldig. For meg virker det hele å være innledningen til et bakholdsangrep på min stilling som administrasjonssjef. De andre punktene han lister opp er bare udokumenterte meninger som kun fyrer oppunder mistroen jeg har til TIVs ønske om «mulig» omorganisering.

Jeg forventer ikke noe svar fra konsernsjefen men 4. april, altså dagen etter, avslører TIV akkurat det jeg tenkte. For ham er fagene økonomi og HR å anse som fellestjenester. «Dette har jeg vært med på før» mumler jeg til pc-skjermen mens jeg leser videre. Sammenhengen mellom varslingen, omorganiseringen og at mine fag ved et trylleslag har havnet i samlebetegnelsen «fellestjenester, er åpenbar. Nå må jeg forsøke å forberede et svar som vil gjøre det vanskeligere for ham å utføre bakholdsangrepet.

En halvtime senere i egenskap av styrevervet mitt svarer jeg konsernsjefen, med kopi til alle i styret; «..Grunnen til at jeg tar opp dette er nettopp den pågående varslingssaken som går direkte på deg. Det er svært viktig å være åpen om en prosess som mulig reorganisering, hvor konsekvensen kan være at stillinger og posisjoner endres/blir overflødig. Det kan lett bli slik at reorganiseringen oppfattes også å ha som mål å bli kvitt personell man ikke ønsker å ha med seg videre. Timingen, hastverket og det relativt tynne grunnlaget du har å vise til så langt og hvor et ferdig forslag skal presenteres i juni, fremstår ikke som en brems på den oppfatningen». Skrivet blir møtt med fullstendig taushet.

Det viser seg at han i stedet skrev til styreleder TN for å få ham til å stanse mine ubehagelige spørsmål. Det er kanskje ikke det mest verdige initiativet man kunne forvente fra en konsernsjef, men det passer dessverre til min oppfatning av TIV. Styrelederen bruker ikke lang tid på å komme konsernsjefen til unnsetning. Han skriver til styrets medlemmer men myntet på meg, at administrasjonen må få ro til å utarbeide et gjennomarbeidet framlegg til neste styremøte. Jeg har nok en ganske annen oppfatning av hva som ligger i ordet «gjennomarbeidet», enn hva TN og TIV legger i det. Det eneste som kan sies å minne om «gjennomarbeidet» fra disse to og frelserne i styret både hva gjelder varslingen og omorganiseringen er tåkeleggelsen og den bevisste uoversiktligheten de holder på med.

Jeg smeller inn svenskeknappen på pcén, registrerer så vidt den påfølgende implosjon av skjermbilder og hiver på meg jakken. Jeg kan ikke komme raskt nok hjem og ut i skogens lindrende svalhet.

Dagen etter svarer jeg styrelederen. Jeg uttrykker mistillit til ham, styret som kollegium og deres vedvarende evne til å fatte beslutninger på mangelfullt grunnlag. Omorganiseringsprosessen har jeg derfor ikke tenkt å overlate til dem sånn uten videre. Styrelederens forsøk på å fremstille prosessen som gjennomarbeidet lar jeg heller ikke forbigå i stillhet. Mange måneder etter vedtaket kan TIV kun vise til at han har gitt advokatfirmaet Schjødt et oppdrag om å vurdere skatt og finansspørsmål relatert til omorganiseringen. Jeg skriver at det ikke henger på greip å starte med juridiske betraktninger til en timepris av 5 200,- på forhold som skal komme i etterkant av en avklaring om behovet for reorganisering, som ennå ikke er gjort. I tillegg har styreleder og konsernsjef holdt tilbake informasjon de har fått fra NAV som viser at Fretex ikke trenger å reorganisere etter at vi tilpasset regnskapsløsningen vår.

Det er ganske åpenbart at disse menneskene har sin egen agenda som de absolutt ikke tenker å være åpne om. De tillitsvalgte stanser meg på vei til lunsj og forteller at konsernsjefen og HR-sjef IH har hatt møte med dem om mulig omorganisering. Konsernledelsen begrunner behov for endring i krav fra NAV. Jeg går inn på kontoret og henter frem skrivet jeg selv måtte innhente fra egne kilder hos NAV. Etter en rask gjennomlesning sier en av de tillitsvalgte ganske sint og oppgitt; «De lyver oss jo rett opp i ansiktet!».

Jeg bestemmer meg for å involvere advokatfirmaet Grette i omorganiseringsprosessen da jeg mener den har sammenheng med varslingen. Jeg skriver at jeg blir møtt med mangelfull og lite informasjon og med påfallende manglende engasjement fra øvrige styremedlemmer. Prosessen virker imidlertid å gå sin gang med dialog mellom konsernsjef, enkelte fra hans stab og deler av styret.

Kort tid etter mottar jeg og de andre i styret i Fretex Norge et skriv fra de tillitsvalgte. De skriver at de har vært sinte etter møtet med konsernsjefen og hans HR-sjef fordi de mener konsernsjefen snakket usant om behovsgrunnlaget for omorganisering. De kobler også konsernsjefens ønske om omorganisering opp mot varslingen og ber styret sette hele omorganiseringspunktet på vent inntil varslingssaken er avsluttet. Eposten som er adressert til styret videresender styrelederen umiddelbart til konsernsjefen med begrunnelsen at han mener det er nødvendig at daglig leder er orientert om hva tillitsvalgte melder til styret.

Jeg er så sint og frustrert over dette korrupte kompiseriet at jeg nesten ikke finner ord. Men jeg gjør jo for så vidt det likevel. Jeg skriver til konserntillitsvalgt med kopi til styret hva jeg mener om «åpenheten» til styrelederen. De tillitsvalgtes skriv til styret er faktisk en varsling. Den omhandler potensielt alvorlig kritikkverdige forhold rettet mot konsernsjefen og som derfor fordrer en styrebehandling før ytterligere skritt foretas. Men disse konfidensialitetsbruddene er det ingen i styret som bryr seg om så jeg anbefaler konserntillitsvalgt å involvere alle tillitsvalgte i hele Fretex konsernet, da jeg mener styret og konsernledelse ikke forholder seg til lover og regler.

Dagen etter skriver konserntillitsvalgt;

"Til styret i Fretex Norge AS

Onsdags kveld kl 20.30 - 21.00 ble jeg oppringt av KJO grunnet varslinssak i Fretex Norge hvor jeg ble påminnet om min taushetsplikt for andre tillitsvalgte i Fretex konsernet. Jeg føler nå at jeg må si i fra at dette oppfattes som en trussel eller knebling av de tillitsvalgtes arbeid i selskapet og vil etter denne hendelsen bringe saken inn for mitt forbund sentralt. Jeg føler belastningen er nå så stor at dette kan ikke vi tillitsvalgte håndtere lenger på egen hånd."

«NÅ MÅ DET DA FOR SVARTE VÆRE NOK». Mens jeg leser fylles jeg opp med en enorm avmakt og frustrasjon. Jeg står nesten og hopper mens utbruddet kommer. Hvis noen valser ubedt inn på kontoret nå kan de risikere å få seg en refleksstyrt karamell midt i fleisen. Disse frelserne har en utrolig forakt for alle spilleregler. Hvordan kan KJO som saksordfører i varslingssaken og for øvrig som ordinært styremedlem, ringe en tillitsvalgt sent på kveld og instruere om hva mannen kan ta opp med andre tillitsvalgte? Utspillene og ikke minst de andre frelsernes taushet om ulovlighetene får meg til å misunne nordlendingenes særskilte evne til å formulere bannskap. Det kunne jeg trengt nå men jeg står nesten bare og stammer i frustrasjon.

Jeg velger å eskalere varslingen til øverste leder i Frelsesarmeen for Norge, Island og Færøyene, skotten WC samt til internrevisorens hans MP. På fire sider forteller jeg kort om hva som har skjedd. Jeg skriver også at jeg er overbevist om at en del av planene som TIV vil legge frem er sentralisering av økonomifunksjonen slik at jeg blir overflødig i rollen jeg har i dag. Den knusktørre tilbakemeldingen fra internrevisoren forteller meg at denne sjefsfrelseren for lengst er vel orientert og har tatt standpunkt. Det er bare å konstatere at det neppe vil komme noen til unnsetning fra den kanten. Internrevisor MP skriver; «God morgen, eposten din er mottatt. Forholdene du beskriver er gjenstand for ekstern utredning. Jeg avventer rapporten fra ekstern utreder. Ha en god dag.» 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #grette