Varsleren i Fretex - Del 7

30.05.2018

Februar - mars 2017

Mitt tredje styremøte har startet. Det er 2. februar i dag med fint vær og lite snø her vi sitter på Scandic hotell ved Sola flyplass i Stavanger. Jeg får igjen en plutselig trang til å spørre hvorfor disse styremøtene stort sett legges eksternt fremfor i egne lokaler og aldri i Fretex Øst-Norges lokaler, men selvfølgelig kjenner jeg svaret. Økonomisjef LL er tilstede for å tilrettelegge det tekniske for en videokonferanse, slik at et styremedlem som sitter i en annen del av landet skal få lov til å være med. LL er min fagsjef, men etter varslingen på konsernsjef TIV er forholdet oss imellom blitt betraktelig kjøligere. Jeg hører sjeldent fra ham og ser ham enda mindre. Også i dag er det betydelig reservasjon i kroppsspråket hans, men det er det nok hos meg også. LL er etter mitt syn grundig involvert i prosessen BU ble utsatt for.

Jeg ser på styremedlemmene rundt bordet og stanser opp ved enden. Der sitter saksordfører og advokat KJO. Jeg har virkelig opparbeidet en sterk mistillit til den fyren. Tilliten til de andre er i grunn ikke så mye bedre, men motviljen jeg føler er likevel noe mindre. KJO sine handlinger i denne saken har jeg tatt personlig. Rett over meg sitter styremedlemmet JR, like vennlig og from som vanlig. Han prater lett og ledig med de som sitter ved hans side, latter og kommentarer kommer uanstrengt. Det er rart å observere den tilsynelatende harmonien når man samtidig vet at disse frelserne egentlig må være ganske paniske og redde for trusselen denne saken utgjør for dem. Etter den innledende og fortsatt like kvalmende bordbønnen, behandles punktet om valg av ny gransker etter styrets sabotasje mot Erling Grimstad og BDO. Jeg har allerede presset igjennom at etter denne sabotasjen må det være de tillitsvalgtes foreslåtte kandidater det velges mellom.

Styret er igjen forbausende medgjørlige og blir med på at advokat Christopher Hansteen fra firmaet Grette skal forestå granskningen. I vedtaket står det at Grette gjennomfører granskningen med samme mandat som ble vedtatt i oktober 2016, inklusiv habilitetsgranskning av alle styremedlemmer i etterkant av ferdigstilt rapport. Grunnlagsmaterialet skal være igjen hos gransker. Det siste er jeg i utgangspunktet ikke enig i da man mister muligheten for å etterprøve at granskningen er blitt gjennomført korrekt. På den annen side er Gretteadvokaten en person de tillitsvalgte tydeligvis stoler på. Jeg føler det langt verre at advokat KJO skal fortsette som saksordfører, men jeg vet også at det ikke vil være mulig å kaste ham. Jeg står sørgelig alene med det ønsket.

I det store og hele er utfallet av møtet positivt, men mentalt er jeg utslitt. Det er virkelig en prøvelse å delta i møter med mennesker jeg nå anser som temmelig uredelige. Dessuten gjør den fromme overtonen det hele ualminnelig klebrig og ekkelt. Selvfølgelig skulle jeg også denne gang oppleve å bli satt helt ut. Styremedlemmet JR uttalte tidligere i dag, og på selvfølgeligste vis, at det var på hans initiativ at advokat KJO hadde satt i gang habilitetsundersøkelsen av meg. Dette grubler jeg fortsatt en del på.

Mens jeg venter på flyavgangen tilbake til Oslo, blir jeg mer og mer provosert over JR sin uttalelse. Er det noe bedre for meg at JR ba om en slik undersøkelse enn om advokat KJO skulle gjort det helt på egen hånd? Selvfølgelig er det ikke det, men måten det ble sagt på fikk det nesten til å fremstå slik. Med alle de nikkende og bekreftende styremedlemmene rundt bordet, fikk JR sine uttalelser nesten noe legitimt over seg. I ettertid ser jeg selvfølgelig at overgrepet er det samme, det er bare flere enn KJO som aktivt står bak. Nå som det er alt for sent kommer alle svarene jeg skulle ønske jeg hadde klare da den fromme JR sa dette.

Det går tre uker før advokat KJO informerer om at han i midten av februar var i møte med Grette og at advokatfirmaet har sagt seg villig til å ta saken. Det fremgår av signert avtale at alle som intervjues i saken vil få innsyn i andres forklaringer dersom kontradiksjonsretten tilsier det. Underlagsmaterialet skal bli igjen hos Grette. Timesatsen er avtalt til 2 400,- for arbeid utført av partner i firmaet mens for annet arbeid er satsen pr time 1 700,-. Det er for øvrig advokat KJO som skal motta fakturagrunnlaget.

Det er i starten av mars og konsernsjefen kaller inn til enda ett styremøte. Jeg synes ikke det er lenge siden det forrige og bare tanken på et nytt møte nå gjør meg utmattet. Det er så ufyselig å være med på disse møtene at jeg finner nesten ikke ord. I innkallingen ligger konsernsjefens forslag til vedtak rundt framtidens organisering av Fretex. Advokatfirmaet Schjødt skal foreta undersøkelser om skattemessige og finansielle forhold knyttet til en eventuell omorganisering. Deres tilbakemeldinger vil være av avgjørende betydning for veien videre skriver konsernsjef TIV, som avslutter med at den eventuelle omorganiseringen er planlagt gjennomført pr. 1. januar 2018.

Samtidig som TIV hele tiden bruker ordet «eventuell» om omorganiseringen, virker det som han allerede har bestemt seg for at det uansett skal skje. Han vedlegger kun et par ark som vedlegg. Disse omhandler en slags fremdriftsplan og TIV sine påstander om hva som danner grunnlaget for mulig omorganisering. Ett av de fem punktene han har listet opp omhandler organisasjonens fellesfunksjoner, uten at han nevner hva som inngår i dette. I tillegg mener han at datterselskapenes størrelsesforskjeller utgjør utfordringer med tanke på kostnader og gjennomføringsevne. Men ulike analyser og faglige vurderinger som bekrefter disse påstandene, mangler fullstendig. TIV fremstiller det også som om det er styret som har bedt konsernledelsen vurdere behovet for endring. Det er faktisk ikke sant. Styret har riktignok fattet et vedtak om at konsernledelsen skal se videre på dette, men det er etter min oppfatning basert helt og holdent på TIV sine innspill og påstander. Jeg liker ikke retningen dette tar og det hele fremstår svært ullent. Selv om jeg nok burde være med på styremøtet vil jeg denne gang melde pass. Jeg orker rett og slett ikke å forholde meg til disse menneskene igjen allerede nå. I tillegg må jeg forberede meg til møte med de nye granskerne fra advokatfirmaet Grette.

Endelig er jeg her, i møte med advokatene fra Grette. Lokalet ser kostbart ut og beliggenheten understreker det. Aker Brygge er ikke det rimeligste stedet å leie kontorer i dette landet. Advokatene presenterer seg som Kambestad og Bjønness-Jacobsen. Kambestad som tydeligvis skal være hovedutspørrer, sitter vendt mot meg lett foroverbøyd på andre siden av bordet. Bjønnes-Jacobsen står mer i bakgrunnen og i enden av møterommet. Jeg har vært med på slike intervjuer noen ganger før og det hele starter slik det pleier. Kambestad orienterer om Grettes mandat i granskningen og forteller at samtalen med meg tas opp på bånd. Dette er ingen overraskelse, men ganske snart opplever jeg intervjuformen som annerledes enn hva jeg tidligere har vært vant med. Kambestad forteller at jeg ikke skal se på notater eller andre ting jeg har skrevet. Jeg skal bare svare på spørsmål. Spørsmålene som kommer er ofte forvirrende og jeg får en ubehagelig følelse av at jeg står på tiltalebenken. Gjennomføringen er faktisk så anstrengende at jeg mister oversikten og tråden. Jeg blir avbrutt hele tiden av advokat Kambestad, og jeg utvikler en gradvis motvilje for fyren. Advokat Bjønnes-Jacobsen sier lite og holder seg mye i bakgrunnen, så jeg får ikke noen særlig føling med ham.

Møtet er i høyeste grad ubehagelig, nesten som et politiforhør og det varer i flere timer. For meg fører det til at detaljene faller ut og jeg får ikke sagt det jeg ønsker å formidle. Jeg får til og med store problemer med å huske ting. Når jeg skal bekrefte referatet fra møtet, forteller jeg at jeg var så preget og ukonsentrert at jeg ikke fikk frem sammenhengen tydelig nok. Jeg overbeviser meg selv om at disse advokatene bruker denne taktikken bevisst for å forsøke å forhindre at intervjuobjektene skal kunne fare med løgn. Men det var da voldsomt hvordan advokat Kambestad forsøkte å styre prosessen.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #grette