Varsleren i Fretex – del 62

05.01.2020

Og kampen fortsetter.....

I dag har jeg ikke så mye å si. Alt er konsentrert om den kommende rettssaken som starter nå på tirsdag.

Men jeg vil at dere som leser dette skal reflektere over hva man som varsler må forholde seg til. Langvarige, tidkrevende og gjennomgripende prosesser, som påvirker liv og helse. Ofte faller man gjennom allerede i innledningen, med opplevelser som kan sammenlignes med å rykke opp fra fjerde divisjon til elitedivisjonen, som for eksempel alle triks og uredeligheter man blir møtt med på veien, som mange varslere ikke på noen måte har sett komme. Etter hvert som tiden går aner man i tillegg en gryende motvilje, også fra kolleger og ansatte som opprinnelig ga varslingen din støtte, men som etter hvert går lei av både deg og saken, og i stadig mindre grad bryr seg om hvem som har gjort hva. Dette er helt forståelige menneskelige reaksjoner, men det gjør det ikke noe lettere for varsleren som vanligvis befinner seg i en langt mer alvorlig arbeidsmessig posisjon, enn alle øvrige ansatte i virksomheten det gjelder.

Videre er det ikke akkurat uvanlig at varslere taper i første rettsinstans, slik jeg gjorde, og dermed minst må bla opp med mange hundre tusen kroner i saksomkostninger. Dersom varsleren fremdeles har noe kraft igjen, må nakken krummes og kropp og sjel forberedes på nok ett år med prosessuell juling, økonomiske belastninger og en tiltakende svært ubehagelig følelse av ensomhet.

Mye av dette er selvsagt basert på hva jeg selv kjenner og føler på, men jeg vet at jeg som varsler er heldigere enn de fleste andre varslere. Jeg har fortsatt mange ansatte i Fretex med meg, i kampen mot konsernsjef TIV og styreledelsen i Fretex Norge. Men det er ikke til å legge skjul på at tilhengerne fra de øvre sfærer i Fretex, nå er svært så avtakende, ting tilspisser seg og folk blir mer og mer engstelige for egne posisjoner.

For å understreke påkjenningen du må gjennom som varsler, skal denne arbeidsrettssaken faktisk pågå i uke 2, 3 og 4. Slike saker er altså i ferd med å bli like omfattende som strafferettssaker. Til tross for alle disse fullstendig håpløse forholdene man må igjennom som varsler, er jeg likevel optimistisk og klar for kamp!

Foreløpig plan for gjennomføring for de som ønsker å overvære saken:

  • 7. januar Prosedyre saksøker
  • 8. januar Prosedyre saksøkte
  • 9. januar Prosedyre saksøkte/Monsens partsforklaring
  • 10. januar Monsens partsforklaring/konsernsjefens partsforklaring
  • 14. januar konsernsjefens partsforklaring/to vitner BU og en fra styreledelsen Fretex Norge
  • 15 januar vitner konsernledelse/virksomhetsledelse og tillitsvalgt
  • 16 januar vitner tillitsvalgte/tidligere og nåværende virksomhetsleder
  • 17. januar vitner controller/tidligere konsernsjef/styremedlemmer Fretex Norge
  • 21.januar vitner styreledelse Fretex Norge
  • 22 januar advokatenes sluttprosedyrer 

Vel møtt!

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy 

Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!