Varsleren i Fretex – del 61

29.12.2019

Tett på og rett på med begeistring!

Jeg ønsker med dette å vise hvordan HR-sjefen i Fretex Norge AS, går frem når han skal undersøke og avdekke ansattes potensielt kritikkverdige atferd. I denne saken var utgangspunktet en samtale mellom meg og tidligere revisor i Fretex i desember 2016. Jeg behøver ikke å gå inn i detaljene på hva samtalen dreide seg om, men selvsagt var det varslingssaken som ledergruppen i Fretex Øst-Norge med meg i spissen, hadde sendt inn i september samme år. Siden jeg var styremedlem i Fretex Norge AS og revisor også var en del av styret, minst i den forstand at de var kopimottaker av all epostkorrespondanse, brøt vi ingen konfidensialitetsregler ved å snakke sammen.

Men etter denne samtalen hadde revisor gått til den utenforstående økonomisjef LL, og referert til vår konfidensielle samtale. Økonomisjef LL på sin side gikk etter dette til HR-sjef IH og fortalte hva revisoren hadde sagt til ham. HR-sjefen kalte straks inn daglig leder i Fretex Øst-Norge, for at han skulle forklare seg om min konfidensielle samtale med revisor. En samtale den daglige lederen ikke selv hadde vært med på.

Daglig leder måtte dermed få dager senere ta en flyreise til Stavanger og der forsøke å svare på de anklagene HR-sjefen rettet mot meg, ut fra hva han hadde hørt økonomisjef LL fortelle. HR-sjefen beskrev uttalelser som etter hans påstand skulle ha kommet ordrett fra min munn, og omhandlet at jeg ønsket å bli kvitt konsernsjefen og hvis jeg ikke fikk det til skulle jeg gå til media.

Det kom frem at HR-sjefen ikke hadde fått verifisert at uttalelsen stemte, men det bekymret han seg ikke så mye om, tydeligvis. For i neste øyeblikk fortsatte han bare å bygge på denne ubekreftede anklagen, og uttalte at dette var alvorlige trusler og en svært alvorlig sak. Daglig leder EM fikk til slutt beskjed fra HR-sjef IH at ansvaret for at saken ikke kom ut av proporsjoner, lå på EM som daglig leder.

Selv fikk jeg som den anklagede i denne påstått alvorlige saken ikke høre ett ord før nå i 2019. Er ikke det flott?

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy 


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!