Varsleren i Fretex - del 56

08.09.2019

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

Advarsel

Etter blogginnlegget fra 9. juni hadde jeg en samtale med daglig leder påfølgende arbeidsdag og vi ble enige om at så lenge jeg er i aktiv tjeneste som administrasjonssjef, skulle jeg unnlate å skrive om pågående interne forhold. Det ble nemlig ikke tatt godt imot av konsernsjef TIV og kompani. Jeg har en viss forståelse for dette.

Etter samtalen med daglig leder trodde jeg saken var opp og avgjort. Omtrent halvannen uke senere ble jeg plutselig kalt inn på kontoret hans igjen. Her fikk jeg høre at saken ikke var ferdig likevel. Jeg skulle få en skriftlig advarsel og den var i det store og hele allerede utferdiget av advokat Weltzien etter oppdrag fra konsernsjefen. Slik lød den;

Vi viser til dagens møte den 24.6.19 der vi tok opp med deg innlegg på din blogg. I møtet viste arbeidsgiver til at du i blogginnlegg i mars 2019 ville tone ned bloggingen om arbeidet i Fretex, siden du gjenintrådte i din stilling som administrasjonssjef. Fretex mener det var en klok tilnærming til bloggingen, sett hen til den lojalitetsplikt du har som administrasjonssjef i Fretex Miljø AS og dermed som del av ledergruppen i selskapet. I blogginnlegg i juni skrev du blant annet følgende:

Gjengivelsen av tekst er sensurert.

Vi opplever at innlegget bryter sterkt med den lojalitetsplikt som følger av ansettelsesforholdet. Som administrasjonssjef og medlem av ledergruppen i Fretex Miljø AS forventes det at du slutter opp om vedtatt strategi og bidrar til implementeringen av strategien. Eventuell uenighet må tas opp internt. Det er ikke akseptabelt å blogge om interne forhold i Fretex.

Du har i dagens møte fått anledning til å komme med dine synspunkter og oppklare eventuelle misforståelser. Det har ikke fremkommet opplysninger som endrer vårt syn på de forhold som ble drøftet. Du meddelles med dette en skriftlig advarsel. Arbeidsgiver understreker at denne type blogginnlegg er uakseptable. Dersom noe liknende skulle inntreffe igjen, vil det være aktuelt å vurdere konsekvenser for ditt ansettelsesforhold. Dersom dette vil skje , vil du bli innkalt til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1, hvor du får anledning til å møte med tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Det fremkom i møtet at Per-Yngve i fremtiden ikke skal skrive blogginnlegg som kan forstås dithen at han bruker informasjon som han har tilegnet seg som administrasjonssjef i selskapet. Per-Yngve var derimot ikke villig til å undertegne på en advarsel for forholdet.

Jeg kan ikke si annet enn at jeg ble ganske perpleks over denne hendelsen og skrev blant annet tilbake til ledelsen;

Jeg vil gjerne presisere at jeg, få dager etter blogginnlegget denne advarselen er et resultat av, hadde en samtale med Glenn. I denne samtalen var vi ikke enige om i hvilken grad jeg hadde rett til å skrive om den interne kranglingen, som jeg selv nå er blitt en del av. Imidlertid ble vi enige om at jeg av hensyn til Fretex Miljø ikke skal omtale interne forhold jeg får vite om i egenskap av min gjeninntreden i utøvelsen av rollen som adm.sjef. Det var altså ikke møtet i går rundt advarselen som foranlediget min beslutning. Jeg ser faktisk ikke på advarselen som annet enn konsernledelsens forsøk på å kneble meg.

Jeg er som kjent allerede oppsagt, konsekvensen er en pågående rettsprosess om usaklig oppsigelse etter varsling på nettopp konsernsjefen. I tingretten vant jeg retten til å stå i stillingen frem til rettskraftig dom, hvilket ikke betyr annet enn at jeg skal fortsette å motta lønn mens saken pågår. Dette fordi arbeidstakers evne til å forsvare seg rettslig, ikke skal forringes uten svært sterke grunner. Å motta advarsel med trussel om § 15-1 møte, altså med konsekvens for arbeidsforholdet, hvor eksisterende oppsigelse allerede er det rettslige temaet, henger ikke sammen.

Fretex kan veldig enkelt heller true med å fjerne meg fra ledergruppen, dersom jeg ikke innordner meg og de kan frita meg for oppmøteplikt hvis ikke ekskludering fra ledergruppen er nok. Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling. Og som et forsøk på å helt stanse opp mine og eventuelle andre Fretexansattes innlegg på min blogg.

Etter en grundig vurdering har jeg kommet frem til at jeg ikke kan innordne meg verken trusler eller forsøk på å stoppe videre blogginnlegg rundt Fretexvarslingen.

Ha en fortsatt god søndag!

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy 


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!