Varsleren i Fretex - del 47

13.02.2019

Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen.

Advokatforeningens disiplinærutvalg!

Denne uken skal altså kjennelsen komme og det er mange som spør om jeg allerede har fått den. Det har jeg dessverre ikke, men når den kommer vil den gjøres tilgjengelig her på bloggen. I går mottok jeg en innholdsrik konvolutt som jeg først trodde kunne inneholde denne kjennelsen. Det viste seg imidlertid å være fra Advokatforeningen.

Fra konvolutten gravde jeg frem to identiske kopidokumenter, hvor det eneste som skilte dem fra hverandre var mottakernavnet. Dokumentene stammer fra Advokatforeningens disiplinærutvalg og originalene er stilet til advokatene i firmaet Grette, det vil si de to som har stått for granskningen i Fretex-saken. Et oppdrag de Aker Brygge lokaliserte advokatene mente fortjente et salær på ca. kroner 2 600 000,-.

Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen;

Kort oppsummering saksforhold;

Som tidligere styremedlem i Fretex Norge AS varslet jeg om at konsernleder og styreleder handlet i strid med arbeidsmiljøloven da en ansatt ble presset ut av sitt arbeidsforhold. Min varsling medførte etter hvert en granskning som skulle utføres av virksomhetens varslingskanal, advokatfirmaet BDO. BDO måtte trekke seg fra granskningen etter at styrelederen i Fretex insinuerte at granskningsleder E. Grimstad hadde en relasjon til meg. Etter et styremøte ble det bestemt at etterfølgende og nytt granskningsorgan skulle representeres av advokatfirmaet Grette. Oppdragsavtalen omfattet blant annet undersøkelser av og intervju med alle styremedlemmene. (V1)

I strid med styrets vedtak og oppdragsavtalen mellom advokatfirmaet Grette og Fretex, har Grette overgitt alt underlagsmateriale til styreleder. Styreleder er en del av min motpart i rettssaken og materialet ble gitt min motpart mange måneder forut for hovedforhandlingene. Dette materialet bestod i tillegg av lydfiler fra alle intervjuene Gretteadvokatene Bjønnes Jacobsen og Kambestad foretok av ansatte og styremedlemmer. Det fremgår av prosesskriv fra motpart at styreleder var i besittelse av disse lydfilene til tross for at de skulle vært destruert (V2), men etter at jeg anmeldte Fretex til Datatilsynet for dette forholdet skrev motpartens advokat at Fretex aldri har vært i besittelse av lydfilene likevel (V3). Under rettssaken kom det frem at det nå var Gretteadvokatene Kambestad og Bjønnes Jacobsen som var i besittelse av disse filene (V4). Jeg krevde dermed å få min fil utlevert og fikk kravet oppfylt av advokat Kambestad som leverte den personlig.

Jeg reagerer meget sterkt på prosessen og for meg er det liten tvil om at Fretex har fått kopi av filene i forkant av en rettssak mot meg. Og det altså fra et advokatfirma som hadde som oppdrag å granske om det hadde forekommet kritikkverdig atferd fra konsernsjef og styreleder i Fretex. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at selve rapporten som Grette utarbeidet i juni 2016 fremstår som et bestillingsverk til fordel for de det er varslet på. Professor Gottschalk og andre som har lest rapporten har offentlig uttalt det samme. Advokatfirmaet Grette har ved sin atferd påført meg svært store merbelastninger som varsler. Det å bistå min motpart i forkant av en 14 dagers rettssak med underlag direkte i strid med oppdragsavtale, fremstår for meg som handlinger langt utover hva som er akseptabelt. At jeg faktisk fikk overlevert lydfilen min og i tillegg ca. halvannet år etter at den burde og skulle vært destruert, understreker den lovstridige prosess advokatfirmaet Grette har stått for i denne saken.

Advokatforeningens disiplinærutvalg har gitt Gretteadvokatene to ukers tilsvarsfrist, og med litt flaks vil en slik henvendelse fremstå som mer uspiselig enn bare en flue i suppa for disse herrene. Kanskje må de svette litt for de 2,6 millionene de innkasserte på den såkalte granskningen? Om jeg er skeptisk til domstolen må jeg innrømme at skepsisen er atskillig større til Advokatforeningens evne til objektive vurderinger. Vanligvis er det ingen god ide at en profesjonsforening er den instans som skal iverksette eventuelle sanksjoner mot individer i samme profesjon, men kanskje tar jeg feil?

Selvfølgelig er jeg sliten og sikkert ikke i mitt mest balanserte øyeblikk, nå som jeg bare venter på å få lese om i hvilken retning mitt fremtidige liv vil bevege seg. Likevel kan jeg ikke, basert på det som skjedde i disse 14 dagene i januar, tro på annet enn en positiv kjennelse. Fremdeles er det kampvilje igjen og den har jeg tenkt å bruke på Gretteadvokatene og deres misbruk av granskningskonseptet og nesten enda verre, deres hårreisende behandling av de konfidensielle lydfilene fra granskningsintervjuer som ble gjort med ledere og ansatte i Fretex, inklusiv min. Jeg går simpelthen ut ifra at frelserne i styret og konsernledelsen i Fretex Norge AS har brukt sine nødvendige timer i forkant av rettssaken og gjennomgått disse lydfilene i detalj.

Kanskje er brevene fra Advokatforeningens disiplinærutvalg bare innledningen?

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #grette


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!