Varsleren i Fretex – del 38

02.01.2019 11:09

Den pastorale overgriper!

Desember 2018

(Oversatt til norsk)

Mr. Cochrane,

Jeg vet at det er personer innen FA som har forsøkt å få til et møte mellom deg og meg i forbindelse med den pågående varslingssaken. Deres fremste motiv for dette er å forhindre en rettssak som uansett utfall, vil påføre FA en omdømmebelastning. Det er min oppfatning at du har gitt disse personene inntrykk av at du ønsket å snakke med meg, for å finne en løsning til det beste for alle parter. Som du vet har jeg forsøkt å se etter andre løsninger enn en rettssak fordi det vil være skadelig for FA og deres ansatte. Dager, uker og måneder har passert og jeg venter fortsatt på noe som antyder at du faktisk vil ha en slik samtale. Det får meg til å undres på om du på FA, de ansattes og min bekostning avventer en rettsavgjørelse før du bestemmer deg for hva du skal gjøre? En slik tilnærming vil i såfall fremstå som ytterst kynisk og langt fra de verdier man forventer å finne i FA.

Jeg er også overrasket over det faktum at du ikke én eneste gang siden april 2017 og frem til i dag har ønsket å høre min versjon. Dette er en sak som mulig involverer FA sitt rykte på en svært alvorlig måte, og ikke bare i Norge.

Territorialleder Cochrane svarer med samme «fromme» fremtoning som jeg så ofte har måttet forholde meg til blant «frelserne» i styret i Fretex Norge AS;

Kjære Mr. Monsen

Som et prinsipielt poeng må jeg understreke at det ikke er for meg, som kommandør for FA i Norge, Island og Færøyene, å blande meg inn i saker som håndteres i Fretex. Jeg må være trofast til prinsippene om god forretningsskikk. Det følger av disse prinsippene at jeg, som kommandør i FA og/eller som generalforsamling i Fretex Norge AS, ikke vil engasjere meg i forhandlinger om et mulig forlik. Det er korrekt at mange innen FA er bekymret, det er også jeg. For alle som har kontaktet meg har jeg understreket at min dør alltid er åpen- og at jeg alltid vil høre, men mitt perspektiv vil være av pastoral karakter. Hvis du ønsker å kontakte meg i en slik kapasitet så vet du hvor du vil finne meg. For sikkerhets skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg mellom 22. desember og 8. januar ikke vil være tilgjengelig for møte med deg.

Dessverre for Cochrane vet jeg atskillig mer enn han tror om hans relativt omfattende og meget ensidige engasjement i saken. Det tar meg bare noen minutter å svare ham;

Mr.Cochrane,

Jeg finner det underlig at du trekker frem slike prinsipper som at du ikke blander deg inn i saker som håndteres av Fretex. Enda mer underlig at du skriver; «Jeg må være trofast til prinsippene om god forretningsskikk», all den tid du absolutt har involvert deg når det kommer til BU sine forespørsler. Dessuten er det mitt inntrykk at du totalt har misledet de personer som har ønsket et møte mellom oss. Inntil nå har jeg vært villig til å snakke med deg for å finne en løsning til det beste for FA/Fretex. Men du har avslørt at du er langt fra en mann med prinsipper, integritet og ærlighet.

En del av grunnen til at jeg skriver dette er at jeg vet Cochrane har hatt flere møter med konsernsjef TIV om saken, det samme har han hatt med styreleder LE. Dessuten og forholdsvis avslørende er den eposten jeg i april mottok fra Frelsesarmeens øverste ledelse i London etter at jeg varslet til dem;

Kjære Mr. Monsen

Med denne eposten bekrefter jeg mottak av dine eposter og forsikrer deg om at det er ingenting territoriallederen over Norge, Island og Færøyene ikke fullt ut er bemyndiget til og i stand til å håndtere i forbindelse med det som skjer i Norge.

Det rimer jo ganske dårlig med sprøytet til territoriallederen. Derfor spør jeg både ledelsen i London og Cochrane selv om følgende;

Kan en av dere ta dere bryderiet med å forklare meg hvorfor toppledelsen i London sier at Cochrane har den fulle og hele myndighet, mens Cochrane ovenfor meg hevder at han ikke har det?

Mens jeg er i gang sender jeg toppledelsen i London et skriv om alle forholdene i varslingssaken som Cochrane har engasjert seg i og som viser at han er mer enn klar over alvoret. Han er like klar over at saken helt og holdent er en arbeidsrelatert sak uten noen form for åndelig eller spirituell dimensjon. Med hans forretningsmessige involvering og hans usannheter om eget mandat samtidig som han helt tydelig har bestemt seg for å la meg gjennomgå en 14 dagers rettssak som kan ende opp med min totale ruin, inviterer han meg kun til samtaler hvor han innehar en pastoral funksjon. Det innebærer naturligvis at han opptrer som en åndelig veileder og dermed også som den sterke part i samtalen. I tillegg vil det sikkert vanke litt pastoral trøst for den vanskelige situasjonen jeg befinner meg i.

En slik innfallsvinkel er å gå langt over streken og dersom jeg hadde akseptert noe slikt, ville det ikke kunne karakteriseres som annet enn et åndelig overgrep i Guds navn. Jeg skriver til frelserne på toppen i London at jeg forventer et svar på hvordan jeg kan bli utsatt for slikt fra den som altså har den hele og fulle myndighet i Norge. Egentlig forventer jeg ikke annet enn total taushet, men det jeg nå virkelig lurer på; Finnes det i det hele tatt noen som kan karakteriseres som «hel ved» blant toppene i denne organisasjonen, både her til lands og i England, Frelsesarmeens høyborg? 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette  


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!