Varsleren i Fretex - Del 33

28.11.2018

Foto: Olav Olsen/Aftenposten
Foto: Olav Olsen/Aftenposten

Fritak for arbeidsplikt! 


April 2018

Jeg sitter henslengt i sofaen og ser på kona. For noen uker siden etablerte vi bloggen Monsens Revelje og har fått til en finfin fordeling av hvem som skal gjøre hva. Jeg skriver og Margrethe gjør alt det andre, ja bortsett fra å lage den obligatoriske skrive-kaffen naturligvis. Den oppgaven tar jeg selv, i alle fall av og til. Margrethe har akkurat gjort seg ferdig med det tekniske rundt innlegget «Statens etikk i praksis» og er i ferd med å publisere det. Jaggu har jeg en flink kone! Det er imidlertid ikke bare bare for meg heller, som de første ukene må levere kvalitative innlegg hver tredje dag, en måned eller to fremover. Jeg føler selvsagt presset men motivasjonen er på topp. Akkurat i dag sitter jeg med spesielle følelser siden det er Siemens og den tidligere sjefen i selskapet, Per Otto Dyb jeg skriver om. Jeg er rystet over at denne mannen som selv var sentral i Siemensskandalen og som gjorde sitt for å skjule overfaktureringen av Forsvaret, senere ble tilsatt som styreleder i en annen statlig virksomhet, Innovasjon Norge. Det er ikke rart man får følelsen av «gutteklubben grei».

Nå nærmer det seg et lite oppslag om Fretex i Aftenposten og jeg lurer på hva konsernledelsen tenker. Saksfremstillingen jeg har fått til gjennomsyn er ikke all verden, og egentlig trodde jeg Journalist Kagge ville kjøre hardere på gretteadvokatenes vurderinger. Uansett er det en start jeg er takknemlig for, og det beviser ikke minst at saken har en viss nyhetsverdi. Frelserne i styret som ikke var det minste redde for noen omdømmebelastning, har fått et surt eple å bite i. Likevel er jeg innforstått med at trykket mot disse menneskene mest sannsynlig vil komme gjennom min egen blogg, i alle fall inntil tingrettsdommen faller. Konsernsjefen svarer det han kan svare uten å risikere både det ene og det andre, nemlig at han ikke vil uttale seg før saken kommer for retten. Gretteadvokatene er minst like tilbakeholdne.

Han varslet i Siemens, fikk sparken og gikk til retten. Nå gjør han det samme i Fretex.

I september 2016 skrev fire ledere i Frelsesarmeens attføringsbedrift Fretex Øst-Norge en bekymringsmelding til styret. De mente at kjedesjefen i Fretex ble dårlig behandlet av sin overordnede. Nå hevder en av varslerne, Per-Yngve Monsen, at han ble usaklig oppsagt, og han går til sak mot Fretex. Monsen har vært i samme situasjon før.

Samme dag som oppslaget i Aftenposten og 9 minutter etter at arbeidsdagen har startet, sender kommunikasjonssjefen en brannslukkingsepost til alle ansatte. Saksfremstillingen hennes er ikke akkurat hva jeg opplever som sannhetsbærende, hvilket etter min erfaring ikke er et uvanlig trekk for kommunikasjonssjefer rundt omkring. Jeg gir beskjed om at jeg vil komme med min egen atskillig bedre begrunnende versjon, dersom hun ikke lar være å fremføre slike subjektive fortellinger til de ansatte. Om det er dette eller noe annet som fører til den senere tausheten vet jeg ikke, men interne skriftlige «fake news» stopper i alle fall. Selv blir jeg aldri beæret med noe svar og det er like greit.

Det har i lengre tid plaget meg at NAV betaler for mitt langtids sykefravær. Jeg ser det som Fretex sitt ansvar at jeg har havnet i den situasjonen jeg er i, og ønsker å gjøre noe med det. Helsen har tatt seg opp og det har nok sammenheng med at jeg ikke lenger føler meg så utslått og på defensiven. Jeg er innstilt på å møte på jobb etter at sykemeldingsperioden går ut, men min tilstedeværelse vil trolig være svært problematisk for virksomhetsledelsen. Det igjen kan påvirke det generelle arbeidsmiljøet ganske negativt. Jeg sender Fretexledelsen en epost om dette og mottar lite overraskende en bekreftelse på at jeg fritas for arbeidsplikt inntil det foreligger en rettslig avgjørelse.

Opptakten til rettssaken er temmelig lik det jeg opplevde i Siemens. For å bli nærmest identisk mangler det bare at Fretex går til sak for å kreve at jeg fratrer stillingen inntil dom foreligger. Det lyktes ikke Siemens særlig godt, og det vil neppe gå Fretex noe bedre om de vil forsøke på noe slikt, men man vet aldri. Trusselen jeg utgjør er temmelig alvorlig og dersom de mener det finnes den minste mulighet for å lykkes, tror jeg de vil gå etter det. Skulle de vinne frem slipper de alle de sure lønnsutbetalingene, og enda viktigere for dem vil det øke min risiko betydelig. Tap i en slik innledende runde vil dessuten være en indikasjon på hvordan det vil gå i hovedforhandlingen. Saksomkostninger på opp imot en million kroner uten engang å ha en lønn til å dekke noe av dette, vil være katastrofalt for meg og min familie. Det er altså sannsynligvis svært så fristende for denne gjengen å virkelig sømgå denne muligheten. Men nå er det nok med slike tanker, jeg får heller nyte følelsen av at mine lønnsutbetalinger etter drøye 7 måneder med bortimot fullfinansiering fra folket, igjen belastes de som bærer ansvaret for min ulykke.

Jeg har gjennom februar, mars og april purret på Frelsesarmeens ledelse i London, uten å få et eneste ord tilbake. Jeg har gitt opp å høre noe mer fra denne Kleman, som innledningsvis så bråkjekt kunne fortelle meg på dårlig engelsk at han hadde «startet to follow up the case». Men undrenes tid er ikke forbi. Plutselig ramler det ned en epost fra denne svensken, og denne gang på et muligens noe bedre engelsk;

With this email I acknowledge receipt of your emails and assure you that there is nothing the Norway, Iceland and Faroe Islands Territory is not fully empowered and able to handle, regarding these matters taking place in Norway.

Jeg roper på Margrethe som leende rister på hodet. «Det var litt av en oppfølging! Hvordan er det mulig å bruke nesten tre måneder på å formidle noe slikt?» Kona ser himmelfallen ut. Jeg svarer at prosessen er så merkelig at den kritikkverdige oppfølgingen kanskje i større grad skyldes inkompetanse og rådvillhet, fremfor bevisste kalkulerende og strategiske beregninger. Jeg får i det minste håpe det, for vi snakker jo om det som skal være hjertet i det globale Salvation Army.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette   


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!