Varsleren i Fretex - Del 24

26.09.2018

August 2017 (femte del)

Fytte grisen hvor dårlig jeg har sovet! I tillegg er pust og puls totalt i ulage. Etter Siemensvarslingen pådro jeg meg en mavelammelse som gjør at jeg må sove med en maskin som skyver luften ned i lungene. Diagnosen er ganske alvorlig, hvilket betyr at jeg relativt ofte møter til ulike kontroller på Ullevål Sykehus. En av utfordringene jeg får med lammelsen er åndenød ved pulsøkning, det vil si at når jeg for eksempel er opprørt blir praten ofte stakkato og stemmen en anelse hes. Dette har jeg holdt på med siden mars 2013, noe konsernsjefen og hans stab er godt kjent med. Det er bare 5 minutter til styremøtet skal avholdes i et møterom bare få meter bortenfor mitt kontor. Slik varslingssaken har utviklet seg vet jeg at dette kommer til å bli tøft både mentalt og fysisk. Snart vil jeg møte en samlet frelsergjeng som ikke vil være særlig vennlig innstilt. Både puls og hjerteslag hamrer i vei mens jeg går bortover korridoren.

Rommet styremøtet er lagt til er ikke særlig stort og bordet vi skal sitte ved er også lite. Enda trangere blir det siden også økonomisjef LL skal delta, som konsernsjefens støtte. Selv får jeg plassen ved siden av styreleder LE og BUs «fortrolige» venn, JR. Det er ganske tydelig at det ikke bare er jeg som kan styre min begeistring. Jeg utveksler imidlertid et par ord om vær og vind med dem, men stemmen er som grøt mens ansiktsmusklene forsøker å få til et uanstrengt dagligdags uttrykk.

Endelig begynner konsernsjef TIV med sin informasjon. Det tar ikke mer enn noen minutter før det første sjokket kommer. Med en stemme og holdning som om han skulle servere kaffe, forteller han at honorarene til advokatfirmaet Grette så langt er på 2,6 millioner kroner! Man skulle tro en slik nyhet ville føre til et urolig kremt, et løftet øyebryn eller i alle fall noe som kan minne om en reaksjon, men det kommer absolutt ingenting fra frelserne i styret. Mangelen på reaksjoner viser tydelig at de allerede er godt orientert, men det er da heller ikke underlig når jeg tenker etter. Det er jo styremedlemmet advokat KJO som først mottar fakturaene.

Jeg har hele tiden hatt mistanke om at Grette har skrevet regning med gaffel siden jeg ikke har fått informasjon tidligere, men dette beløpet er vanvittig. Hvordan i all verden kan Gretteadvokatene ha fakturert så mye for den relativt beskjedne jobben de har gjort? Så vidt jeg vet kan de dokumentere gjennomføring av 25 intervjuer med gjennomsnittlig rundt 2 timers varighet og hvor maksimalt to advokater samt en fullmektig har vært tilstede. I tillegg har de satt en fullmektig til å sortere og lage innholdsfortegnelse av 600 sider med grunnlag. Til slutt kan de vise til noen opptredener hvor bestillingsverket har blitt forsvart av advokat Kambestad. Dersom man legger de avtalte timeprisene til grunn innebærer dette at advokatene forsiktig estimert har lagt ned minst 30 ukers arbeid i «granskningen». Rapporten deres har dessuten unnlatt å behandle det jeg og de øvrige varslerne anser som det mest åpenbare kritikkverdige forholdet, nemlig at BU fikk sparken etter å ha henvendt seg til styreleder om konsernsjefens behandling av ham, i møtet de hadde 19. mai 2015. Når jeg forsøker å gå inn på Gretteadvokatenes mangelfulle arbeid og det enorme beløpet styrelederen selvfølgelig må ha godkjent for utbetaling, kunne jeg likegodt snakket til meg selv.

Med nesten kommanderende stemme gjør styreleder LE det klart at varslingen er en sak styret er ferdige med. Jeg protesterer og sier at selv om frelserne i styret har ferdigbehandlet varslingen, så har ikke jeg det. Det er for meg ingen troverdighet i at disse menneskene har behandlet og avsluttet en varslingssak som impliserer dem selv. Til det svarer LE at det får jeg gjøre som jeg vil med. I godt driv kjører hun ganske kraftig over meg og ikke så uventet, med de øvrige medlemmenes tause deltakelse. Jeg får høre at det jeg gjør ikke er annet enn personhets mot konsernsjefen. Påstandene jeg kommer med er ødeleggende for Fretex og min atferd karakteriserer hun på toppen av det hele som mytteri. Med nød og neppe klarer jeg sånn noenlunde å holde på fasaden men i hodet er det kaos og dårlig effekt, nesten som en sikring har gått av. Det er sterk kost å få beskjed fra den fullstendig inhabile styrelederen at min varsling og mange forsøk på å få en troverdig behandling, blir omtalt som mytteri. Enda mer absurd er det å høre på hvordan LE fremstiller konsernlederen som offeret og meg som overgriperen. Konsernsjefen og de andre ser anklagende på meg under den surrealistiske overhøvlingen. Styrelederen får tydeligvis vann på mølla av sin egen tirade og eksemplifiserer personhetsen jeg står for, med at jeg har uttalt at konsernsjefen ikke ville sette sine ben i Fretex Øst-Norges administrasjonslokaler, hvis han kunne unngå det. Det er for så vidt en riktig påstand, det vil si at jeg første gang tok det opp i en protokolltilførsel for to måneder siden, den gang styremøtet ble avviklet på Holmenkollen Park Hotell. Det var konserntillitsvalgt som fortalte meg at konsernsjefen hadde sagt det til ham og jeg refererte derfor til konserntillitsvalgtes uttalelser i protokolltilførselen. Den gang var det imidlertid ingen fra styret som hadde innvendinger. Den andre og foreløpige siste gangen jeg omtalte dette var i varsel til alle Fretexlederne, altså for et par dager siden. Først nå etter at flere enn styret er gjort kjent med konsernlederens atferd og uttalelser tar styrelederen det opp og presenterer det som en uriktig påstand jeg kaster rundt meg. Eksempelet bruker hun som bevis for at jeg hetser konsernlederen, men når jeg spør om hun har andre noe mer relevante eksempler, kommer det ingen.

Etter en kunstpause for riktig å la denne styggedommen jeg er ansvarlig for synke inn, ber styrelederen med en stemme full av sympati, den stakkars konsernlederen om å redegjøre for hva han faktisk sa til konserntillitsvalgt. Det lite troverdige sannhetsvitne TIV, hevder selvfølgelig at det var noe helt annet han hadde sagt til konserntillitsvalgt. Styrelederens og de andres uforbeholdne aksept av TIVs versjon uten engang å la den konserntillitsvalgte få lov til å formidle sin, samt eksempelets irrelevanse jamfør varslingssaken, forteller alt om agendaen. Hensikten med forestillingen kan ikke være noe annet enn å få meg ut av fatning, og dessverre vil jeg si at de har lykkes. Det kjennes som en bombe har gått av i hodet og slettet alt av funksjoner. Jeg hører hvordan stemmen min jabber i vei uten mål og mening, selv om den er anlagt i et ganske offensivt toneleie.

I et noe svakt øyeblikk lar de andre styremedlemmene seg lokke til å snakke litt om Gretterapporten. De er veldig ivrige etter å påpeke og særlig BG, etikklederen i Frelsesarmeen, at det var de tillitsvalgte som valgte Grette som gransker. Men det er så usant som det kan få blitt, det var nemlig KJO som valgte ut advokatene i Grette og ingen av dem het Cristopher Hansteen. Det var ikke firmaet Grette, men navnet Cristopher Hansteen som stod på de tillitsvalgtes liste. Det var dette navnet som lå til grunn for det godkjente vedtaket. Advokat KJO unnlot å informere om at Hansteen ikke på noen måte var involvert i granskningen.

Trakasseringen jeg utsettes for bare fortsetter. Styreleder LE omtaler varslingen min som kun meninger. Dette er dessuten meninger jeg ytrer på ansatte-arenaen og som således skaper en uro det ikke er rom for i organisasjonen. Det siste hun sier fremstår da vitterlig som en trussel? Hjernen er imidlertid ikke helt i form så jeg protesterer ikke engang. Heldigvis blir det en pause og jeg stormer ut av rommet for å forsøke å hente meg inn igjen til neste runde. Stort nærmere har jeg ikke vært ved å gå på en skikkelig knock out!

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette