Varsleren i Fretex - Del 22

12.09.2018

August 2017 (tredje del)

Motgangen er tung å bære for tiden og jeg kan ikke la være å undres over tilstanden i Frelsesarmeens øverste sfærer. Alle jeg har møtt på og som kan gjøre noe med varslingen, utøver i stedet en ganske tydelig unnfallenhet og/eller medløperengasjement i de lovstridige handlingene til styret og konsernledelsen.

Ta for eksempel min gamle skolekamerat internrevisor MP. Hans spørsmål etter at jeg tok opp konsernlederens løgn om at BU hadde gått over i annen stilling i Frelsesarmeen, og i stedet belastet datterselskapene med BUs lønnskostnad uten deres viten, var; «Hva mener du er kritikkverdig forhold? Hvilke regler mener du er brutt?» Et slikt svar bekrefter at han så visst ikke er noe unntak i medløperengasjementet.

Frustrert, sint og ganske syrlig spør jeg om han også denne gang vil be meg om å påpeke hva som er kritikkverdig i at konsernledelsen bruker givermidler på egne forlystelser til Wien og andre steder. Utrolig nok svarer han; «Ja. Spørsmål et stilt fint om jeg kan få svar takk for hjelpen». Frustrasjonen innhyller meg som en tåke mens jeg glor på svaret. «Går det virkelig an?». Den nesten skingrende stemmen får meg til å skvette litt og det går et sekund før jeg innser at stemmen er min egen. Fingrene dunker nesten i stykker tastaturet mens jeg rabler ned noe om hvor useriøs tilnærmingen hans er. Han svarer uanfektet tilbake at han utmerket godt forstår at det å varsle om mulige kritikkverdige forhold kan være vanskelig og belastende. Videre får jeg vite at han med sin lange erfaring i slike saker både er ryddig og saklig og uten følelsesmessig engasjement. Dessuten forholder han seg til fakta. I neste setning tar han avstand fra ethvert kjennskap til meg og med det er hans forhold til fakta allerede på tynn is. Det er jo ikke så mange måneder siden han var inne på kontoret mitt og selv snakket litt om gamle dager.

Med svarene jeg får er det umulig å ta ham seriøst. Likevel skriver jeg tilbake at vi kan snakke sammen dersom han først skriftlig kommenterer og svarer på noen av bevisene jeg har for at Gretterapporten er et bestillingsverk. Tilbakemeldingen han gir er helt i tråd med de tidligere svarene han har avgitt. MP spør hvorfor jeg stiller slike betingelser og dessuten lurer han på hvilken juridisk rådgiver jeg tydeligvis har brukt til å utarbeide bevisførselen mot Gretterapporten.

Fremfor å møte bevisene mine med motargumenter slik jeg ba ham om, viser den selverklærte ryddige, saklige og faktaorienterte internrevisoren enda engang at han for lengst har tatt side med Gretteadvokatene. Jeg får vite at han har mer tiltro til Gretteadvokatene med sitt mandat fra styret, enn til en juridisk bistand som jeg ikke vil avsløre navnet på. En ganske spesiell og mildt sagt usaklig argumentasjon som ikke minner mye om revisorvirksomhet. Svaret får MP til å virke som en person i enda mer ubalanse enn meg selv, men inntrykket blir snart en anelse mer nyansert. Etter et par dager forsøker han nemlig å fremstille det som påstandene mine ikke er basert på faktaobservasjoner og med det ønsker han at jeg sender ham alt jeg har av dokumentasjon. At han har tilgang til akkurat det samme bevisgrunnlag som min bevisførsel er bygget på, nevner han ikke.

Denne dårlig skjulte fiskingen etter hva annet jeg kan sitte med, fortsetter i et par eposter uten at han får noe som helst av meg. Internrevisoren bedriver for øvrig noen rare hersketeknikker som han kanskje har lest et sted skal fungere på offeret, for omtrent i samtlige eposter blir jeg fortalt hvor vanskelig jeg må ha det i min varslersituasjon. Heldigvis kulminerer det hele kort etter med at han skriver; «Kanskje vi kan være enige om en ting, nemlig at vi er uenige om flere forhold og har ulike syn på flere ting. Så lar vi det ligge.». At vi har ulikt syn er jeg veldig enig i, men mitt syn på hvordan BU ble behandlet bygger på solid dokumentasjon. Hva internrevisoren bygger sitt syn på skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men solid dokumentasjon er det i alle fall ikke. Og ingen troverdige og seriøse revisorer slår seg til ro med å la saken ligge. Hva slags revisjon er det?

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette