Varsleren i Fretex - Del 21

05.09.2018

August 2017 (andre del)

Mentalt litt på hell purrer jeg styrelederen og spør etter fakturagrunnlaget for konsernledelsens koseturer til Salzburg, Island og andre reisemål, som datterselskapene i Fretex i sin helhet har tatt regningen for. Jo mer jeg tenker på det jo mer utrolig synes jeg det er at vi som dekker kostnaden morselskapet Fretex Norge utgjør, ikke skal få innsyn i en eneste regning. Det er snakk om svært mange millioner kroner og slik mangel på åpenhet øker naturligvis mistanken om misbruk. BU viser også til steder som Blue Lagoon, Golden Circle Tour, restaurantbesøk og et sted i alpene som heter Flachau hvor Fretexledelsen har kost seg med slalåmkjøring mm. Samtidig som jeg forlanger å få overlevert dette grunnlaget minner jeg igjen om å få fakturaoversikt over konsulent og advokattjenester relatert til varslingen og omorganisering.

Som styremedlem har jeg både plikt til å gjennomgå og rett til innsyn i all vesentlig informasjon som gjelder virksomheten. Frelserne i styret har for eksempel selv tilgang til alt fakturagrunnlag fra Grettes «granskning» og da er det vel ikke underlig at jeg skal ha samme tilgang? Like selvsagt skal jeg kunne få en kostnadsoversikt over konsernledelsens utenlandsreiser og arrangementer, og særlig etter avsløringene BU har kommet med. Disse forholdene er betydelig viktigere å få behandlet enn det meste annet som har havnet på bordet under min tid i styret, så jeg akter å legge det frem som sak til neste møte i slutten av august. Som følge av at styrelederen tidligere har boikottet ethvert ønske jeg har hatt om utlevering av informasjon, truer jeg henne med søksmål dersom jeg nå ikke får det jeg forlanger. I avslutningen åpner jeg likevel for en konfidensiell prat på tomannshånd for kanskje kan en samtale tross alt føre til noe positivt.

Det viser seg at LE er på ferie og at det er styrets nestleder BG, som på sitt vis gir et svar. Hun skriver at tilbakemelding ikke kommer før hun har snakket med styrelederen. Nestleder BG er sammen med de fleste andre i styret i Fretex Norge en del av Frelsesarmeens øverste ledelse. I tillegg er hun leder for den etiske komitéen i organisasjonen. Hun var dessuten det andre styremedlemmet foruten JR, som BU henvendte seg spesielt til, da det stod på som verst for ham. Det hjalp ham imidlertid ikke mye og kontakt med henne vil heller ikke hjelpe meg. Nestlederens svar oppfatter jeg tvert imot som en trenering og det skriver jeg tilbake. Med det hører jeg ikke mer fra henne.

Etter noen dager svarer endelig styrelederen at siden styret ikke har en slik sak som jeg etterspør til behandling, blir det ikke snakk om noen redegjørelse. Jeg skjønner ikke helt hva det er hun mener, for det jeg trodde jeg ba om var grunnlagsdokumentasjon til sakene jeg ønsker behandlet, og ikke en redegjørelse. Etter hvert som jeg leser skjønner jeg at alt hun skriver er gjort i et forsøk på å komplisere og gjøre det vanskelig for meg å komme videre. Hun hevder blant annet at saksbehandling i styret forutsetter en flertallsgodkjenning, hvilket innebærer at uansett alvorlighetsgrad vil ikke en sak behandles dersom flertallet i styret ikke ønsker det. Videre hevder styrelederen at dersom jeg skulle få aksept for at en sak går til styrebehandling, da først kan jeg fremme en egen sak om å få utlevert informasjonen tilhørende den opprinnelige styreflertallsaksepterte saken. Det minner mye om et «god dag mann økseskaft» svar.

I tillegg påstår styrelederen at hun selv ikke kan be om å få utlevert slik informasjon. Påstandene er overraskende dårlig innpakket. Kanskje er det slik fordi hun rett og slett ikke besitter kunnskapen om hvilke rettigheter styreleder og styrets medlemmer faktisk har, eller så er det svært så bevisst. Hvis det siste er tilfelle, hvilket jeg tror, så må hun anta at jeg ikke har filla peiling. Men jeg vet at hennes saksbehandling faktisk er fullstendig i strid med aksjeloven. Prosessen hun hevder er gjeldende vil trolig passe godt i land som Nord-Korea, men ikke i et demokratisk og lovregulert land som Norge. I aksjelovens § 6-15 står det blant annet; «Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.» Paragraf 6-20 viser i tillegg at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret og at styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Slik jeg har opplevd Frelsesarmeens styremedlemmers manglende vilje til å utlevere informasjon, fremstår de som om de har en del å skjule. Det er klart for meg at de aldri frivillig vil gi fra seg informasjonsgrunnlag som fakturaer og kostnader rundt deres egne og/eller konsernledelsens reiser og hotellopphold til meg. Dersom de aller nådigst tillater at jeg til neste styremøte får fremføre en sak om hvordan Fretex forvalter givermidler, vil de naturligvis i skjønn lovstridig enighet og med fromme stemmer formidle at siden ingen andre enn jeg ønsker å se grunnlaget som kan si noe om hvordan givermidlene forvaltes, så får ikke jeg den heller. På denne måten sørger frelserne for at jeg tilsynelatende blir hørt med saksfremlegg, men uten informasjonsgrunnlag å bygge det på blir det hele selvfølgelig meningsløst. Selv om det er fullstendig ulovlig fungerer det effektivt når motparten er en stakkars ansattvalgt styrerepresentant. Og når jeg tenker over det, hvorfor skal disse ulovlighetene være noe frelserne i styret behøver å frykte? Hvem bryr seg om aksjeloven?

Jeg må bare innse at mine innsigelser og trusler om søksmål betyr null og niks og kanskje vil det stadig surere eplet jeg må bite i, toppes av at advokat KJO med en munter undertone på kav bergensk foreslår at jeg alltids kan trekke meg fra styret, dersom jeg ikke er enig i vedtakene som fattes.

I noe som neppe er begrunnet i barmhjertighet over styrediskrimineringen jeg blir utsatt for, inviterer styrelederen til et møte med henne og nestleder BG i Frelsesarmeens hovedkvarter. Jeg godtar invitasjonen men som jeg tidligere skrev i min egen invitt, ønsket jeg å ha dette møte kun med styreleder LE . Etter at jeg minner om dette svarer hun med følgende; «Jeg tar til etterretning at du ikke ønsker samtale med meg og nestleder».

Det er fortsatt et lite stykke til jeg når bunnen i denne gjørma, men jeg er virkelig på god vei. Nei, nå trengs det sårt til frisk luft, bikkjer og skogstur!

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette