Varsleren i Fretex - Del 10

20.06.2018

Mai 2017 (annen halvdel)

Kambestad, advokat og partner i Grette har nettopp sendt meg en forespørsel om jeg kan stille til møte mandag 24.mai klokken 09 00. Som følge av at jeg igjen varslet og denne gang til øverste nivå i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene vil Grette gjerne intervjue meg i deres lokaler på Aker Brygge. Temaet er den mulige koblingen mellom varslingen og omorganiseringen og det takker jeg ja til. Etter en periode med følelsen av stillstand i prosessen oppleves innkallingen som at noe skjer mens jeg venter på den endelige rapporten.

Konserntillitsvalgt har mottatt en epost fra konsernsjefen. Med vedleggene som følger er den interessant på flere måter. Det første vedlegget viser fem møtetidspunkter konsernsjefen har satt av til konserntillitsvalgt og konsernutvalget frem til 16. juni, for å orientere om den mulige omorganiseringen. Det er tydelig at TIV fremover kun har tenkt å forholde seg til konserntillitsvalgt og unngår å invitere andre tillitsvalgte. Det er ganske sikkert en konsekvens av at han ble anklaget for å ha snakket usant i det siste møtet med dem. Dette sammen med alt som tidligere har skjedd garanterer utvilsomt for at omorganisering vil skje, til tross for at konsernsjefen og frelserne i styret forsøker å gi inntrykk av at det bare er snakk om en «eventuell» omorganisering. Jeg har lært å kjenne Frelsesarmeens øverste ledelse som mennesker som ikke vender det annet kinn til. Det er vel ikke i annet enn bønn og overfladiske samtaler at fernissen av ekte kristen atferd kommer til uttrykk. Den gloriefalmende krasse kritikken og varslingen de har blitt eksponert for sørger nok for at konsernledelsen velsignes i deres iver etter å få meg ut av Fretex.

Det andre vedlegget er et godt eksempel på hvorfor konsernsjefen av flere enn meg oppfattes som mildt sagt lite troverdig. Dette vedlegget hevder han å være et referat fra et møte konsernledelsen hadde med Arbeids og velferdsdirektoratet. I dokumentet fremgår det en rekke påstander om hva som ble diskutert i møtet og hvilke problemstillinger Fretex står ovenfor. Det legges til grunn uttalelser og definisjoner som visstnok skal komme fra Arbeids og velferdsdirektoratet, men det er ingen derfra som har signert på dette «referatet». Det er Fretex-ledelsen selv som har forfattet dokumentet og noe av det som skrives er at Fretex er «godkjent som AFT-selskap. Dersom Fretex ser at man av strategiske grunner ønsker en omorganisering for å legge til rette for annen virksomhet, er det opp til Fretex selv». Igjen er det tydelig at det ikke er krav fra NAV som fordrer omorganisering men som TIV selv avslører nemlig andre strategiske grunner. At det er strategiske grunner til omorganisering er åpenbart, men de er etter mitt syn personlig motivert og har ingenting med virksomhetens beste å gjøre. Her handler alt om å få total kontroll over virksomheten slik en militærjunta tar kontroll over et land. Konsernledelsen vil ikke ha en reprise av opptøyene fra lederskapet i datterselskapet Fretex Øst-Norge. De tillitsvalgte bør i alle fall ikke godkjenne dokumentet som et ekte referat før også underskrifter fra Arbeids og velferdsdirektoratets folk er på plass. Jeg har imidlertid liten tro på at disse underskriftene noen gang vil foreligge da dokumentet er temmelig subjektivt i form og innhold.

Konsernledelsen har ikke fremlagt analysegrunnlag for hvorfor det er hensiktsmessig å omorganisere i den ene eller andre retning. Jeg må for eksempel selv laste ned en rapport fra NHO, som blant annet analyserer attføringsvirksomheten frem til 2030. Dokumentet er høyst relevant for hvordan en virksomhet som vår skal innrette seg men dette er det ingen i Fretex som har sett, kanskje bortsett fra nettopp konsernledelsen og frelserne i styret. Jeg informerer konserntillitsvalgt og håper han tar det videre men i det siste har jeg mistet troen på det. Mitt inntrykk er at han har gitt etter for truslene til advokat KJO og kastet inn håndkleet, nå tenker han antakelig mest på at pensjonstiden nærmer seg og at det gjelder å holde seg i jobb frem til det. Kanskje er denne kapitulasjonen enda en årsak til at konsernsjefen ønsker å holde informasjonsmøter bare med ham og ekskludere de andre tillitsvalgte. På den måten kan TIV i forbindelse med omorganiseringen også hevde at han har hatt en god og åpen dialog med de tillitsvalgte, i tråd med kravene for slike prosesser. Det begynner å bli noen eksempler på informasjon og avgjørelser som tilsynelatende fremstår som troverdig, men som i mine øyne ikke kan beskrives som annet enn løgn og bedrag bygget på ønsket om totalitær kontroll over virksomheten. Men det fortsetter å forbause meg at Frelsesarmeens ledelse virkelig har valgt denne for alle parter, svært kostbare veien. Kunne de ikke bare ha erkjent at BU ble dårlig behandlet og krevd at konsernledelsen ryddet opp i det? I stedet satser de sjelen sin for å helt fjerne de ansattes ytringsfrihet om slike saker, med BU og meg som eksempler på endelikt når man opponerer. Hvordan kan noen og aller minst Frelsesarmeens ledelse tro at maktutøvelse vil føre frem og skape grobunn for et godt arbeidsmiljø?

22. mai klokken 09 00 er jeg igjen hos granskerne i advokatfirmaet Grette. De ønsker at jeg skal fortelle om sammenhengen mellom varslingen og omorganiseringen. Jeg legger i vei om hvordan konsernleder TIV etter varslingen fikk et plutselige behov for å vurdere omorganisering fordi han hevdet NAV krevde dette. Videre går jeg inn på det totale fraværet av forretningsmessige vurderinger rundt denne mulige omorganiseringen, foruten skatte og finansspørsmål knyttet til egenkapitalen og organisasjonsmodell som så vidt jeg vet ennå ikke er tatt noen beslutning om. Det er fortsatt ikke noe mer håndfast til tross for at omorganiseringsspørsmålet skal legges frem for styret om kort tid. Jeg spår dessuten at TIV kommer til å fjerne min rolle som administrasjonssjef, nettopp for å fjerne meg.

Etter knappe to timer er intervjuet ferdig. Igjen sitter jeg med følelsen av at prosessen er styrt i en bevisst retning. Fremfor å hjelpe meg i å tydeliggjøre problemstillingene når jeg ikke selv får det godt nok frem, opplever jeg Gretteadvokatene og særlig advokat Kambestad, som litt ubestemmelig undergravende både i toneleiet de svarer meg med og den lett tilslørte bagatelliseringen av forholdene jeg mener er vesentlige brudd på lover og regler. Jeg synes dessuten det er svært underlig at Kambestad også i dette intervjuet spør om forhold granskerne for lengst burde ha avklart i forbindelse med rapporten som skal legges frem om et par uker. Som for eksempel min nå gamle anklage om at styret har forsøkt å legge lokk på saken helt fra starten av. Dokumentasjon og opplysninger fra det utidige og Kafka-lignende styremøtet på Gardermoen i september 2016 og alle andre hendelser burde granskerne for lengst ha innhentet og vurdert grundig. Så hvorfor slike spørsmål nå?

Advokatenes intervjuform medfører også denne gang at min formidlingsevne blir godt under det normale. Gjennomføringen disse to timene gjør meg faktisk så utilpass at jeg på slutten av møtet sier høyt til advokat Kambestad at avhengig av hva slags konklusjoner de til slutt ender opp med i sin granskning av Fretex, vil jeg ta det videre. Advokat Kambestad registrerer litt åndsfraværende min dalende tillit til ham og den andre advokaten i rommet, men sier ingenting. I det jeg går ut lurer jeg på hvorfor de tillitsvalgte i Fretex mente at denne tidligere LO-advokaten burde være en av deres tre foretrukne kandidater, den gang styret skulle velge ny gransker etter sabotasjen av BDO. Jeg for min del kan ikke fri meg helt fra følelsen av at granskerne i advokatfirmaet Grette ikke er på min side.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #varslerombud #etikk #hms