Varsleren i Fretex - Del 23

19.09.2018

August 2017 (fjerde del)

Frelserne i styret og konsernledelsen kjører på nå som de har full kontroll over situasjonen. Som varsler og styremedlem er jeg i realiteten uskadeliggjort av maktapparatet i Frelsesarmeens ledelse, i alle fall virker det slik. Jeg antar at jeg i deres øyne utgjør en nesten like liten trussel som de utmanøvrerte tillitsvalgte og mine tidligere medvarslere, som alle nå fremstår som TIVs lojale undersåtter.

Konsernsjefen flytter rundt på sjakkbrikkene som han ønsker, og for tiden er de ulike ledergruppene innkalt til egne møter som skal omhandle hva slags organisering TIV og staben hans har bestemt at Fretex skal ha. Nok en gang bruker de taktikken med å dele opp i mindre grupper for å effektivt unngå eventuell motstand og vanskelige spørsmål. For et par dager siden ble taktikken testet ut med suksess på de tillitsvalgte, og samme suksess vil de få med de andre gruppene fremover. Akkurat nå har konsernledelsen vunnet fullstendig med sin strategi, men jeg forsøker en siste protest som sendes til alle lederne jeg tidligere har varslet til. Jeg viser til at ingen fra styret eller konsernledelsen deltar på møter hvor de selv må svare på spørsmål, og at kjerneverdiene i Fretex ofres med en virksomhetsoverdragelse som ingen kan forhindre. Jeg spør om det er mulig å få til en samling som kan sørge for at det hele munner ut i korrigeringer og en grundig oppvask, før prosessen bærer altfor galt av sted. Konsernledelsen settes på kopi. Det hele er desperat og defensivt og jeg vet at det ikke vil føre frem, tvert imot er det sannsynligvis bare en tabbe. Men jeg kan ikke hjelpe for det.

Det tar ikke lange tiden før en av TIVs mest lojale medarbeidere gir en klar tilbakemelding på skrivet mitt; «Ledergruppen i Vest ser ikke noe behov for en slik samling som du skisserer. Vi ser fram til møtene som konsernet har lagt opp til i neste uke og den påfølgende prosessen.». Den eneste andre tilbakemeldingen jeg får fra dette nivået men i et annet selskap, er et spørsmål om det er etikken jeg lurer på eller om jeg mener virksomhetsoverdragelsen er ulovlig. Etter hvert som dagene går gjennomføres disse møtene og jeg får høre at kommunikasjonssjef TG bruker en del av tiden på å snakke om at min kommunikasjon er kritikkverdig, fordi den adresseres der den ikke hører hjemme. At saksforholdet er en varsling hvor reglene er noe helt annet, underslås naturligvis helt og holdent.

Alt er for tiden ganske så håpløst, men i fortvilelsen sender jeg likevel en ny epost til de samme mottakerne som sist. Jeg skriver blant annet at motivet for å velge dem som siste interne instans for varslingen, er at de under forutsetning av at de tør å samle seg, fortsatt er i stand til å gjøre noe med de lukkede prosessene som skjer. Det føles som om skrivet preges av å komme fra en tulling som er i ferd med å miste kontrollen over seg selv og situasjonen, og jeg angrer allerede på at det ble sendt. Den påfølgende natten ligger jeg søvnløs og vrir meg uten stans. Omsider roer tankene seg og til slutt finner jeg litt trøst i at selv om dette slaget er tapt, er vel ikke krigen over riktig ennå. Men å forsøke å få hjelp innenfra har jeg innsett at jeg kan glemme, og fortsatt intern varsling er uaktuelt.

Jeg får inntil videre forsøke å få til et saksfremlegg til neste styremøte, som avvikles om kort tid. Det vil naturligvis ikke bli helt enkelt slik styreleder LE har lagt ulovlige hindringer i veien for min styrefunksjon, men det får stå sin prøve. Jeg skriver til styrelederen at jeg ønsker å få behandlet mitt krav om blant annet utlevering av alle fakturaer fra Gretteadvokatene og oversikt over alle kostnader knyttet til konsernledelsens reiser som utgjør risiko for omdømmebelastning, ikke minst i lys av at midlene kommer fra givere til Frelsesarmeen. Jeg ber om at saksfremlegget beskrives med følgende overskrift; "Forvaltes givermidler på en forsvarlig måte i Fretex Norge AS".

Etter at konsernsjefen har fått sine hender på saksfremlegget, saboterer han utkastet ganske kraftig. Plutselig er overskriften; «Sak 39/17: SPØRSMÅL FRA STYREMEDLEM PER YNGVE MONSEN». Med det forsøker han å omgjøre kravene mine om utlevering av informasjon til å fremstå som om jeg stiller spørsmål ved om jeg kan få det. Jeg ber ham om å rette opp ulike «misforståelser» og det må jeg faktisk gjøre flere ganger etter at han fortsetter med sine ganske så bevisste misforståelser. Han kan enkelt ta en telefon dersom han er usikker på hva det er jeg mener, i stedet er hans tørre tilbakemelding hver eneste gang pr. epost og alltid i etterkant; «Oversender sak 39/17 etter anmodning fra Per Yngve Monsen. Den blir ikke sendt pr post». Noe av grunnen til at han unngår direkte kommunikasjon med meg er trolig å sikre at han får den overskriften han selv ønsker på mitt fremlegg. Ved å endre overskriften fra å handle om bruken av givermidler til å handle om noen simple spørsmål fra undertegnede, anonymiserer han fremlegget totalt og kan således i protokollen gjemme saken fullstendig blant alle de øvrige sakene styret behandler.

Jeg orker ikke å forfølge elendigheten ytterligere og har i grunn mer enn nok med å tenke på at det bare er få dager igjen til styremøtet skal gå av stabelen. Nå som konsernledelsen føler de har kontrollen bestemmer de seg selvfølgelig for å avholde møtet i hjertet av Fretex Øst-Norge, vårt hovedkvarter. Det virker som de benytter enhver mulighet de har til å markere makten de for tiden besitter. Herregud så sliten jeg er og det er ubeskrivelig hvor jeg gruer meg til igjen å se disse frelserne og konsernsjefen i hvitøyet, nok engang. 

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette