Tour de Fretex - del 2

19.01.2020

«Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.»

~ Khaled Hosseini  ~

Varsleren i Fretex - del 64

Endelig er de siste fire retts-etappene over, nå gjenstår bare tirsdagens sluttprosedyrer fra advokatene. For rettens del betyr nok ikke disse prosedyrene all verden, men for tilhørerbenken kan det være greit med en oppsummering.

I denne retts-touren opplevde jeg torsdagens etappe som kanskje den beste. Årsaken til den opplevelsen var vitneforklaringen til konsernets økonomisjef LL. Før jeg forklarer det nærmere må noen ubestridte kjensgjerninger legges frem;

  • Økonomisjefen er min fagsjef og han har dermed et direkte omsorgsansvar ovenfor meg.
  • 14. september 2016 varslet jeg på konsernsjefen og styrelederen for deres, etter min oppfatning, lovstridige behandling av en ansatt.
  • 9. januar 2017 la økonomisjefen frem et organiseringsforslag for konsernledergruppen. Forslaget innebar at min rolle som administrasjonssjef ble borte.
  • 12. januar 2017 på morgenen sa daglig leder i tidligere Fretex Øst-Norge, at forslaget ikke måtte behandles. Dette fordi det kunne ses på som en gjengjeldelse etter varsling. Konsernsjef TIV behandlet likevel saken, og begrunnet det i at så få i konsernledergruppen visste om varslingen. Hans påstand var at det bare var HR-sjefen og han selv, foruten personen som hadde innvendingen, som visste om varslingen. Med andre ord at økonomisjefen som hadde kommet med forslaget, ikke visste om varslingen før etter 12. januar 2017.

Økonomisjefen bekreftet denne påstanden i sin vitneforklaring. Han ble da spurt om hvordan det var mulig, ettersom han var styresekretær i konsernstyret og derfor har innsyn i alle styresaker. Det hadde han ingen god forklaring på, men fastholdt fortsatt påstanden. Deretter ble han spurt om varslingssaken ble tatt opp i et styremøte i datterselskapet Fretex Øst-Norge, mens daglig leder og jeg var på gangen. Det nektet han for og viste til at det bare var stilt spørsmål om en ikke identifisert personalsak i et annet Fretexselskap. Ifølge økonomisjefen var spørsmålet om konsernsjefen kunne redegjøre for ledergruppen i Fretex Øst-Norge, om en personalsak i morselskapet. I tillegg kunne ikke økonomisjefen huske at det ble en tilleggsprotokoll etter behandlingen av denne saken.

Det etterfølgende vitnet kunne imidlertid redegjøre for at saken som ble diskutert i styremøtet, faktisk var varslingssaken. Dessuten var det dette vitnet selv som hadde bedt om tilleggsprotokoll til saken, hvor det fremgår at det nettopp er varslingssaken som var tema. Med dette ble det synliggjort for retten at økonomisjefen visste om varslingen, senest noen dager etter at jeg hadde sendt den inn.

For øvrig tegner det ikke noe godt bilde av konsernsjefen at han valgte å gjennomføre et vedtak om å få varslerens stilling fjernet, med den begrunnelse at så få i møtet visste om varslingen. En varsling som dessuten direkte gjaldt ham selv. Gjennom de ulike vitneforklaringene har det kommet frem mange tilsvarende uoverensstemmelser, som neppe styrker konsernledelsens troverdighet. Samtidig opplevde jeg mye av de samme sprikende og usammenhengende forklaringene i tingretten, og det hjalp meg altså ikke det minste.

Min trøst i denne vanvittige situasjonen er at jeg for retten virkelig har fått frem hva jeg har på hjertet. Ofte er det slik at man i etterpåklokskapens lys angrer på alt man ikke fikk frem, men det er ikke følelsen jeg sitter med. Det innebærer at uansett utfall vet jeg at det ikke har stått på meg, at jeg virkelig har kjempet med alt jeg har for å forsvare andre mot urett. Det kan jeg leve med!

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy

Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!