Høringssvar til Varslingsutvalgets innstilling

15.09.2018

Høringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt mer enn 80 høringssvar. Her er det mange advokater, arbeidsgiverorganer, fylkesmenn og fagforeninger mm. som har mye på hjertet. Foreløpig har jeg ikke rukket å gjennomgå svarene men har registrert at en del har lett for å kritisere og ikke like lett for å komme med alternative løsninger, annet enn at alt mer eller mindre skal være som før. Andre igjen omfavner i det store og hele varslingsutvalgets forslag. 

For dere som er like interessert som meg, kan lese de ulike høringssvarene her:

Høring - NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern (kobling), Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Status: Under behandling Høringsfrist: 11.09.2018 Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern (kobling), Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.

Jeg vil etter hvert kommentere de som provoserer meg mest. 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms#varslervern #granskning #etterforskning


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort (maks 1.000 ord), så send ditt bidrag til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!