En liten statusoppdatering

09.06.2019

Siden begynnelsen av mai har jeg skrevet om klagen jeg har rettet mot advokatfirmaet Grette og deres ulovlige behandling av konfidensielt granskningsmateriale. Behandler av klagen er advokatenes egen bransjeforening, dvs. Advokatforeningen. De etablerte et internt disiplinærutvalg bestående av tre advokater fra ulike firmaer, som skal vurdere klagens innhold. Da jeg startet å skrive om dette forholdet antok jeg at innen jeg var ferdig med føljetongen om saken, ville disiplinærutvalget ha konkludert. Der tok jeg feil og det forundrer meg at denne enkle problemstillingen og de få dokumentene som ligger til grunn for partenes syn, skulle behøve bortimot et halvår med saksbehandling. Fristen for konklusjon utløper i andre halvdel av juli og det er ikke mange ukene til.

Med mine erfaringer i denne varslingssaken har tiltroen til overordnede beslutningsmyndigheter som for eksempel Arbeidstilsynet og domstolen ikke akkurat blitt styrket. Den betydelige skepsisen jeg allerede fra start har hatt til Advokatforeningens evne til objektiv behandling av sine «egne», har heller ikke avtatt med den lange saksbehandlingstiden. Det er feil å si at jeg er bekymret da tiltroen til instanser som er lagt opp slik at kolleger skal dømme hverandre, ikke er tilstede. Det vil overraske stort dersom advokatfirmaet Grette blir «dømt» for klanderverdig atferd av egen interesseorganisasjon. Men når man velger å ta rollen som varsler slik jeg har gjort to ganger, bør man helst være uforbederlig optimist.

Mens jeg venter på svar jobber jeg fulltid som Administrasjonssjef i Fretex Miljø AS. Jeg har minst like mye å gjøre som før og arbeidsoppgavene er stort sett de samme. ███ ███ ██ ██ ███ ██ ████ ██ █████ ██ ████████ █ ███ ███████████ ██ ████████ ███████████████████ ██████ █████████████████ ███ ██ █████ ███████ ███ █████ ██████ ███ █ ███ ███████ ███ ███████ ██████ ██████████ ███ ███ █████ ██████████ █████ ███ ███████ ████ █████████████ ███ ███ ███ ██████ ███ █████ ███ █████████████████ ███ ██████ ██ ███████ ██████████████ █ █████ ███████ ████ █████████ █████ ████████ ███ ███ ███ ███████ ███████████ █ █████ ███████ ██ ███ ██████████ ████████ ████ ████ ██ ███ ███ █ █████████ ███ █ ██ ██████ ██ ████ ██████ ███ ██ ██ ████ ███████████ ██████ ███ ███ ███ ████ ██████ ███████████ ██ ███████████ ████████████████████████ █ ███ ██ ████ ███ ████████████

███ ██ ████ █ █████ ██ ██ ██ ███████ ██████████ ███ █████████████ █████ ███████ █████████ █ ████████████ ███████████ ██ ████████████ ████ ██████████ █ ██████████ █████████████████ ██ ███ ████████ ███ ██ ████ █████████████████ ██████ █ █████████████ ███ ██ ███ ████ ███ █████ ███ ███ ████ ███████ ███ ███████ ███████ ███ ████ ██ ████████████ ██████████████ ███ █████ ███████ ████ █ ███ ████████████ █████████ ███ █ ████████ █ █████████████ ██ ██████ ██ ██ ████████ ██ ██ ███████ ██████ █ ██████ ██ █████ 
* Sensurert som følge av skriftlig advarsel fra arbeidsgiver

Den rettslige prosessen går sin gang og tidspunktet for neste behandling, altså i Lagmannsretten, er satt til januar 2020. Så langt vet vi at det blir 5 dommere i panelet, heldigvis. Tre av disse er fagdommere mens to dommere blir plukket ut ifra navnelister som blir tilsendt partene. Navnelistene er delt inn i to grupperinger, én liste for arbeidsgiversiden og én liste for arbeidstakersiden. Dommerne som hentes fra disse navnelistene kalles for legdommere fordi de ikke er juridisk utdannet fagdommere. Man kan si at legdommere er en form for jury i den forstand at også her gjelder prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn. Fra arbeidsgiverlisten er det ofte mennesker med HR-bakgrunn som går igjen, mens det på arbeidstakerlisten gjerne er folk i en eller annen fagforening. Mitt syn er at legdommere som arbeidsgiversiden plukker ut, i utgangspunktet tenderer til å falle ned på arbeidsgivers syn og nesten uten hensyn til bevisene. Men med tre fagdommere øker muligheten for at det er jussen og bevisene som blir det førende og ikke andre agendaer.

24. juni blir det et avklaringsmøte med domstolen rundt valg av legdommere, antall dager i retten osv. Denne gang håper vi på gjennomslag for å avvikle saken med færre enn vanvittige 10 rettsdager, for en sak som rent juridisk omhandler usaklig oppsigelse. At en norsk rett tillater arbeidsgiver å bruke halve rettstiden på å snakke om andre forhold er jo egentlig i seg selv et overgrep mot den saksøkende og relativt sett ressurssvake part. Særlig ille er det jo når arbeidsgiver vinner frem med slikt og den svakere motpart ender opp med å også ta den økonomiske belastningen for dette.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #grette #advokatskikk #advokatklage #gdpr #personvernloven #datatilsynet


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!