58. Det nærmer seg

01.12.2019

Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017.

Varsleren i Fretex - del 58

Nå er det ikke mer enn litt over én måned igjen, før neste rettslige oppgjør mellom Fretexledelsen og meg. Som kjent og til glede for noen gikk ikke tingrettsoppgjøret for snart ett år siden, i min favør. Det var umåtelig tungt å forholde seg til følelsen av å bli sviktet av rettssystemet, til tross for at jeg også i forkant av saken så på tingrettsnivået som en slags «joker nord» instans, med uforståelige avgjørelser. For meg, og veldig mange med meg, er det ingen tvil om at bortfallet av min rolle som administrasjonssjef, henger sammen med at jeg stod bak varselet mot konsernsjef TIV og styreledelsen i Fretex Norge AS. For tingrettsdommeren var det imidlertid ingen tvil om at det var omorganiseringen og ikke varslingen som førte til en helt naturlig avvikling av min stilling. Hoveddommerens påstand for et slikt syn var at rettens flertall holdt det for sannsynlig at rollen som administrasjonssjef måtte opphøre pga. Fretex sitt behov for en virksomhetstyrt organisering. At jeg (noe uklart) ble vurdert som forsvarlig varsler medførte likevel ikke at varslervernet jeg skulle hatt, ble hensyntatt.

Det fine med tiden som går, er at saker bygget på løgn i lengden har en tendens til å vakle. En årsak er at nye momenter gjerne dukker opp, og gjør det vanskeligere å skjule løgnene. Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017. Det vil si bare en måned etter at jeg som styremedlem i Fretex Norge AS hadde presset på for en ekstern granskning av konsernledelsen og styrets behandling av varslingssaken. Referatet viser at konsernledelsen allerede på dette tidspunktet, flere måneder før vurderinger rundt virksomhetstyrt organisering ble foretatt, hadde bestemt seg for å fjerne min rolle. Informasjonen i dokumentet er så vesentlig at blant annet tingrettsdommerens påstand om hvorfor min stilling måtte opphøre, avdekkes som totalt feilaktig.

I tillegg har mange andre viktige dokumenter og opplysninger falt ned i fanget mitt, hvilket ikke minst medfører mindre avhengighet til vitneuttalelser. Slike ting gjør at jeg ser atskillig lysere på neste rettslige runde som starter 7. januar 2020. Det hele er selvsagt fortsatt langt i fra lystbetont, men det mørke stedet jeg har befunnet meg en stund er tross alt ikke fullt så mørkt lenger.

Jeg er for øvrig fortsatt mottakelig for oppmuntringer og tilrop, både på blogg og andre steder.

God adventsøndag til dere alle! 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!