60. Bekymringsmelding til Frelsesarmeens ledelse

15.12.2019

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum.

Varsleren i Fretex - del 60

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum. Det er mange omtaler av konsernledelsen og hva deres ledelse har ført til. Nok engang er det kommet et skriv, men denne gang er jeg bare kopimottaker. Skrivet fremstår å være sendt pr. brev til øverste leder i Frelsarmeen i Norge.

Etter at dere har lest innholdet håper jeg at flere kommenterer på selve bloggen Monsens Revelje. Under innlegget er det et kommentarfelt som sikrer din anonymitet. Dette er ikke noe jeg ønsker, men når frykten er så stor som den er, vil kanskje denne tilretteleggingen føre til flere kommentarer. «Troll» og upassende innlegg vil imidlertid ikke leve lenge i kommentarfeltet.

Følgende ble sendt til Frelsesarmeens ledelse 26. november; 

Til William Cochrane

Bekymringsmelding til Frelsesarmeens ledelse om kulturendringer i Fretex Jobb & Oppfølging.

Kjære Frelsesarmeens ledelse! (William Cochrane)

Det er tungt å skrive til dere! Fretex konsernet er på vei mot stupet, omorganiseringen har vært en katastrofe. Hva er verdien av Fretex Norge utenom å være en kostnadsdriver? Internt snakker alle om at Fretex Norge kun er et kostnadselement uten verdi. (Navn fjernet) er helt ubrukelig, går bare rundt i gangene og lurer på hva som skjer. Hvis en ansatt skriver noe på FB som ikke faller i smak hos Fretex Norge er (navn fjernet) der og lusker. Konsernsjef Trond Ivar snakker om åpenhet, men viser ingen åpenhet!

I Fretex Miljø sies folk opp i hopetall på grunn av store underskudd, all menneskelighet er borte! Tidligere hadde vi intern arena for arbeidspraksis som sikret trygghet for jobbsøker og økonomi for Fretex. Nå skal alle jobbsøkere plasseres ut eksternt og ingen økonomi til Fretex Miljø som må sparke ansatte. Det snakkes kun om fakturerbar tid og ingen ser mennesket og jobbsøkeren lenger! Vi jobbkonsulenter blir kun fulgt opp på timeføring og fakturerbar tid som om vi var et konsulentselskap. Jeg begynte i Fretex for å hjelpe mennesker. Nå er all menneskelighet borte! Det skal ikke lenger vises menneskelig skjønn.

Daglig leder snakker internt om at han ønsker å skifte navn fra Fretex Jobb & Oppfølging til noe annet. Det er ansatt en ny markedskonsulent som har som mål og trekke oss lenger bort fra Fretex DNAét og Frelsesarmeens verdigrunnlag. Det ansettes nye fagledere og ansatte som ikke ser verdien av Fretex navnet. Det snakkes internt om at styret har godkjent at vi kan bruke 5 millioner kroner av egenkapitalen for å markedsføre jobb og oppfølging og skifte navn.

Det er trist å se at vi er på vei bort fra vår eierorganisasjon og en ny generasjon ansatte ønsker et nytt navn. Vi i Fretex jobb og oppfølging seiler lenger bort fra vår eierorganisasjon. Nye mennesker ansettes i hopetall, ingen sendes på Suppe Såpe Frelseskurs, fordi ledelsen ikke ser behov for Frelsesarmeen. De siste årene har det utviklet seg en negativ holdning til Frelsesarmeen internt i Fretex Jobb og Oppfølging.

Vi har Leder Rammeavtaler AFT og VTA, (navn fjernet) som offentlig uttaler at Frelsesarmeen er noe han ikke bryr seg noe om. Vi har en daglig leder som ønsker å skifte navn og dra oss bort fra Fretex navnet og Frelsesarmeen. Alt skjer med aksept fra Fretex Norge og Trond Ivar Vestre! Dette er bare trist og en skam!

Hvor blir det av Fretex og Frelsesarme ånden? Den er borte og snart ødelagt om ikke Frelsesarmeens toppledelse og styre nå setter foten ned for den rasering som har skjedd under Trond Ivar. Hele Fretex DNAèt er ødelagt og borte!

Kjære Cochrane og ledelsen, hvor lenge skal du være fraværende og hvor lenge skal denne galskapen få fortsette? Det er mange ansatte som har ytret vår bekymring, alle som ytrer sin bekymring blir stemplet som illojale og skviset ut eller mister jobben sin. Sykefraværet er kjempe stort på hele 9%. Mange trives ikke lenger på jobb og mange slutter og klarer ikke mer det dårlige arbeidsmiljøet som er i Fretex Jobb og Oppfølging. Derfor bør Frelsesarmeen kjøre en temperatur måling på Fretex konsernet og dere vil se at Trond Ivar er på vei til å ødelegge hele Fretex og alt det gode som dette har stått for tidligere!

Før hadde vi mennesket i fokus, nå er det timeføring og fakturerte timer, det er bare trist.

Hilsen en bekymret og trist jobbkonsulent! 

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy 

Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!