59. Arbeidsgiveres vitnepåvirkning

08.12.2019

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.

Varsleren i Fretex - del 59

Det ser ut til at konsernledelsen og deres advokat er urolige for hvordan rettsaken vil gå i neste instans. Det er for så vidt ikke unormalt, for den slags tanker går også jeg med. Men hvordan denne uroen har kommet til uttrykk hos min motpart, er verd å merke seg for alle små arbeidstakere som vurderer å ta kampen opp mot det de opplever som en overgripende arbeidsgiver.

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg. Vitnene har i og for seg ubetydelig relevans til rettssakens grunnleggende forhold og påstander, som har sitt utspring i varslingssaken jeg og de andre i ledergruppen i det tidligere selskapet Fretex Øst-Norge AS, sendte i september 2016. Men det at tingretten (naturligvis) tilkjente meg retten til å stå i stilling inntil rettskraftig dom, medførte at jeg i etterkant av kjennelsen møtte på jobb som administrasjonssjef. Arbeidet jeg deretter gjorde fikk jeg betydelig annerkjennelse for, hvilket også kunne brukes som bevis for et fortsatt behov for både meg og administrasjonssjefsrollens stillingsinnhold. For arbeidsgiver, dvs. TIV og hans støttegruppe, utgjør dette en ikke ubetydelig trussel mot en endelig seier i lagmannsretten. For de som har fulgt med, uttalte tingrettens hoveddommer at det var naturlig å fjerne min stilling pga. omorganiseringen. Men min etterfølgende gjeninntreden og virke i rollen, har blitt et av flere moment, som taler for at en slik konklusjon kanskje ikke er særlig sannsynlig likevel.

Alt må derfor gjøres for å minimere min og administrasjonssjefsrollens betydning for Fretex Miljø AS. Min motpart har for lengst forstått at disse vitnene er innkalt av meg, nettopp for å vitne om mitt positive bidrag etter omorganiseringen. Det er jo ikke spesielt ønskelig, så disse ansatt-vitnene kalles inn til en «frivillig» prat om hva de skal vitne om. Fretex fikk på denne måten blant annet kunnskap om hva enkelte av dem hadde snakket med meg og min advokat om, ifm. tingrettsprosessen fra januar i år. For meg er det ikke farlig om eventuelle avsløringer av samtaler mellom meg og akkurat disse vitnene, blir kjent for motpart. Det som imidlertid er farlig er hva slike underliggende og truende prosesser generelt har av betydning for vitners sannferdighet når de endelig skal uttale seg.

Forestill deg følelsen. Du er kalt inn som vitne hvor du skal uttale deg til fordel for din egen arbeidsgivers motpart. Du blir deretter, med beskjed om at det er frivillig, kalt inn til møte med arbeidsgivers advokat for å snakke om saken. Ville du føle at dette var frivillig, eller ville du tenke at det vil kunne få negative konsekvenser for deg, dersom du takker nei? Og ville følelsen forsterkes dersom virksomhetsledelsen også er kjent for fryktbasert ledelse?

Avslutningsvis er det et spørsmål fra meg som den svake part i saken. Har jeg samme mulighet til å kalle inn Fretex sine vitner? I teorien har jeg det, fordi slike samtaler er «frivillig» for vitnene. Men jeg har ingenting å true motpartens vitner med, derfor vil jeg kategorisk bli avfeid.

Intensjonen bak partenes rett til å snakke med alle vitner i forkant av en sak, er god. I saker mellom arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker, fremstår det imidlertid som en alvorlig trussel mot rettssikkerheten. Arbeidsgivers mulighet til å påvirke vitner er uforholdsmessig, bare i kraft av at vitnet er lønnet av arbeidsgiver. Dette må det jo gjøres noe med hvis man virkelig ønsker varsling.  

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!