53. Det ble en anke

20.03.2019

Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK
Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Varsleren i Fretex - del 53

Da jeg mottok tingrettsdommen var det med sjokk og vantro. At arbeidsgivers valgte legdommer mest sannsynlig ville vurdere saken i tråd med Fretex sine ønsker, var noe jeg regnet med. Imidlertid hadde jeg ikke forestilt meg at en fagdommer så til de grader forkaster og forstummer bevisførselen og vitneuttalelsene fra min side, og samtidig støtter seg til påstander og vurderinger fra konsernsjef TIV og advokatfirmaet Grette. Til tross for avlagt ed om sannferdig vitneførsel uttalte tidligere styreleder Nybo beviselige usannheter i sin vitneforklaring, uten at det fikk noen følger. Det samme kan sies om styremedlemmet Onarheims vitnemål og hans påstand om at han ikke hadde bestilt noen habilitetsvurdering av meg, hvor det åpenbare formålet var å bli kvitt meg i den videre behandlingen av saken. Hva skal man si til dette når det legges frem for retten at arbeidsgiveradvokatene som fikk oppdraget, innledet dokumentet med; «Hei Knut Johan, da har vi sett på..». Ingen av disse vitneforklaringene ble omtalt av fagdommeren, som altså førte det hele i pennen.

Den første dommen ble for øvrig erstattet av en ny versjon, hvor det var tatt bort at nettopp fagdommeren hadde skrevet dommen. Der hvor det i første kjennelse fremgikk hvordan PG (initialene til fagdommer) så saken, har den siste og gjeldende versjonen altså erstattet «PG» med «rettens flertall» o.l. Det er temmelig mye å kritisere fra denne kjennelsen, men noe av det mest graverende er likevel at til tross for at tingrettens flertall (uten forklaring) anså meg som en forsvarlig varsler, ignorerte PG/flertallet kravene som ligger i varslerparagrafene og deres forarbeider. Det står veldig klart uttrykt at enhver negativ reaksjon på varsling skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse.

Det er ganske innlysende for de som kjenner meg, at jeg verken for egen del eller for varslingsinstitusjonen som sådan (som jeg av naturlige grunner er opptatt av), kan godta at vi i Norge får en rettskraftig dom som går så sterkt imot varslervernet loven hevder vi arbeidstakere har. Når denne saken kommer opp for Borgarting Lagmannsrett ønsker jeg å gå for 3 fagdommere og to legdommere. Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel. For sikkerhets skyld vil jeg gjøre som man ofte gjør i USA, nemlig føre frem et såkalt ekspertvitne. Ganske tidlig i min oppvekst var det noen som sa til meg at Gud hjelper den som hjelper seg selv, og jeg håper at det er det jeg har gjort nå.

Ankeerklæringen kan lastes ned her:

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!