45. Tiden før dommen

30.01.2019

Der og da hadde jeg ingen mulighet til å kontrollere denne nye påstanden, men samme ettermiddag ble boken «Muldvarp i Siemens» hentet frem. På side 137 fant jeg én liten setning om Grimstad og det er i forbindelse med etableringen av Dalseideutvalget i 2005/2006. 

Varsleren i Fretex - del 44

Januar 2018

Alt man skal igjennom, ikke minst ventetiden. Det er tirsdag kveld i uken etter avslutningen i retten og jeg har de siste dagene snakket med nær og fjern om saken. Flere av de som underveis satt på tilhørerbenken inklusive noen av vitnene, tror at jeg vil vinne frem. Troen ble visst ikke mindre etter at de fikk høre enkelte av motpartens vitner, vitner som flere mente fremstod som enda bedre for min sak enn mine «egne» vitner. Man får håpe heiagjengen har rett og sant og si tror jeg det selv også. Egentlig handler denne sakens utfall i stor grad om jeg har rett på varslervernet eller ikke. Hvis jeg på det grunnlaget som har kommet frem i retten, ikke har dette vernet og dermed den påfølgende særlige omsorgsplikten fra arbeidsgiver, da er det lite håp for varslingsinstituttet i Norge. Da er det imidlertid ikke så mye håp for meg heller kanskje, men slike tanker må jeg straks få ut av hodet.

Mens saken gikk for retten skrev jeg om et etterspill jeg hadde tenkt å avsløre i det påfølgende blogginnlegget, men det glemte jeg helt bort i alt alvoret. I «Varsleren i Fretex - del 42» ble det vist til at tidligere styreleder TN hadde håndplukket sin etterfølger i saksoppfølgingen, det vil si advokat KJO. Advokaten takket ja uten noe forbehold og startet straks prosessen med å få Erling Grimstad til å lede BDO sin granskning. Grimstad uttalte i sin forklaring at advokat KJO gjentatte ganger hadde insistert på at det nettopp var han som måtte lede granskningen.

Den gang styret bestemte seg for å bruke vår varslingskanal som gransker, etter sterkt påtrykk fra meg og de tillitsvalgte, uttalte et styremedlem at siden Grimstad ga råd i saken med BU i 2015, måtte BDO nå bruke andre folk. Ingen protesterte men av en eller annen årsak kom ikke dette med i den gangens møtevedtak. Selv må jeg ha glemt denne detaljen som jeg har gjort med mange andre detaljer, men uttalelsene er faktisk å høre på ett av opptakene jeg valgte å ikke legge frem for retten som bevis. Det er også helt klart at verken jeg eller de tillitsvalgte eller noen andre har uttrykt ønske om å få Grimstad som granskningsleder. Så hvorfor var det så, for å bruke advokat KJOs ofte brukte uttrykk; «maktpåliggende» for ham at akkurat Grimstad skulle lede dette? Forklaringen ligger kanskje i den inhabile eksstyrelederens uttalelser?

Eksstyreleder TN fortalte under ed at han overhodet ikke ble underrettet om prosessen med valg og vedtak om å gi BDO oppdraget, verken av advokat KJO eller noen av de andre frelserne i styret. Ikke engang av de styremedlemmer som arbeidet i samme bygg som han selv. Videre fikk vi høre at overraskelsen var stor da han fikk se at det var Grimstad som ledet det hele og var den som skulle intervjue ham. Umiddelbart hadde han stilt spørsmål ved Grimstads habilitet og dessuten hadde TN nettopp skumlest min bok «Muldvarp i Siemens» og der lest at jeg hadde takket Grimstad for at Økokrim tok saken. Det siste dannet følgelig motivet for at han insinuerte en relasjon mellom Grimstad og meg.

Historien skurret i mine ører. Jeg vet at styrelederen mildt sagt har utviklet en sterk motvilje til undertegnede, hvilket gjør det lite sannsynlig at han har ønsket å lese en eneste setning fra en bok jeg har skrevet. I tillegg kunne jeg ikke huske noen relasjon mellom Grimstad og meg. Og til slutt kunne jeg heller ikke huske at eksstyrelederen hadde uttalt noe slikt i sitt intervju med «granskerne» fra advokatfirmaet Grette. Der og da hadde jeg ingen mulighet til å kontrollere denne nye påstanden, men samme ettermiddag ble boken «Muldvarp i Siemens» hentet frem. På side 137 fant jeg én liten setning om Grimstad og det er i forbindelse med etableringen av Dalseideutvalget i 2005/2006. Et utvalg som skulle granske alle Forsvarets leverandøravtaler etter at det ble klart at flere leverandører tok seg for godt betalt. Påstandene til TN er altså bare tøv og i tillegg avdekker et lite Googlesøk at Grimstad faktisk sluttet i Økokrim nærmere to år før jeg altså skulle ha takket ham for Økokrim sin inngripen!

Med slike avsløringer er det gode grunner for å lure på om det har pågått en relativt bevisst prosess mellom den inhabile styrelederen og hans håndplukkede advokat for å terminere BDO sin granskning, og det nærmest før den fikk kommet i gang. Den gang omtalte jeg styrelederens insinuasjoner som sabotasje og som en illojal handling, siden han unnlot å ta det opp med styremedlemmene før vedtak ble fattet og i stedet ventet til han kunne anklage Grimstad under intervjuet. Ingen av styremedlemmene kritiserte TN, men Grimstad derimot ble gjenstand for mye negativ omtale av disse frelserne etter at han skrev et brev til styret om TN sin upassende oppførsel.

Det var med en ekstra god følelse at jeg fikk innlede siste rettsuke med å orientere et tilsynelatende noe forundret dommerpanel om misforholdet mellom eksstyrelederens uttalelser og de faktiske forhold. Det er vanskelig å tenke seg at slike episoder styrker konsernsjef TIVs rettslige fundament for, ifølge hans advokat, hans kjærlige avvikling av mitt arbeidsforhold.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette   


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!