42. Rettsakens første uke

20.01.2019

Varsleren i Fretex - del 42

Januar 2018

Mentalt går det én vei akkurat nå, og det er faktisk oppover. JPF og TN, de tidligere styrelederne i Fretex Norge var først ute av de innkalte vitnene. Fra JPF, som i dag er nest øverste leder av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, fikk vi høre at han hadde en del telefonisk kontakt med TIV etter BU sitt skriv til styreledelsen 15 desember 2014. TIV på sin side har jo i sin forklaring hårdnakket hevdet at han ikke visste noe om dette skrivet, før en eller annen gang i juni 2015.

Det neste vitnet, tidligere styreleder TN, uttalte i sin forklaring at han i tiden rundt desember 2016 hadde fått tak i boken «Muldvarp i Siemens» og hadde satt en bestemt del av innholdet i sammenheng med min og andres iver etter å få BDO til å granske varslingssaken. Jeg siterer TN sin uttalelse slik den stod i Vårt Land på lørdagen; «Jeg tror at jeg på dette tidspunktet hadde fått tak i Monsens bok Muldvarpen, der han skriver takk til Grimstad i Økokrim for at de tok saken». Uttalelsen er viktig fordi den skal bevise motivgrunnlaget TN hevder han hadde for å insinuere en relasjon mellom Grimstad og meg. Insinuasjonen kom altså under intervjuet Grimstad hadde med TN ifm. den innledende granskning av varslingens innhold, og som var den direkte årsaken til at Grimstad umiddelbart stanset intervjuet, skrev et langt protestbrev til styret i Fretex Norge og deretter trakk seg fra oppdraget. Videre kom det frem av TN sin forklaring at mens han var inhabil hadde han likevel håndplukket sin etterfølger i den videre saksbehandlingen. Styremedlem og advokat KJO hadde straks takket ja til oppdraget, og ifølge Grimstads vitneforklaring hadde KJO insistert flere ganger på at det måtte være Grimstad som skulle lede granskningen. Det fremstår kanskje litt underlig når ingen av oss som ønsket BDO, hadde fremhevet noe ønske om å få Grimstad. Her kom det følgelig viktige saksopplysninger som kan få et etterspill. Helt konkret hva slags etterspill vil jeg avvente til neste blogginnlegg med å avsløre.

Så langt er jeg godt fornøyd med fredagen, denne første vitnedagen. Nå er det grunn til å se frem til neste uke, ikke minst fordi også de ansatte i Fretex har begynt å røre på seg. Tillitsvalgte fra to fagforeninger har tatt bladet fra munnen og offentlig protestert på kommunikasjonssjefens påstander i Vårt Land om det fine arbeidsmiljøet som er i Fretex under konsernsjef TIV. Bølgen jeg aner i horisonten kan bli høy.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette   


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!