35. Finn fem feil!

12.12.2018

Varsleren i Fretex - del 35

Sommeren 2018

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til styret var en varsling. Videre forelå det slett ingen saklig grunn til å si opp BU, han hadde IKKE begått noen pliktbrudd. Gottschalk er dessuten så hyggelig å hente frem spørsmålet om min rolle som varsler ga meg krav på varslervernet. I motsetning til Gretteadvokatenes påstand hevder Gottschalk at min subjektive oppfatning av at det var kritikkverdige forhold, medfører kravet om varslervern. Den fjerde «feilen» var styrets habilitetsvurdering av meg. Det var en ulovlig gjengjeldelse. Den femte og så langt siste «feilen» vil jeg ikke komme inn på nå, den vil jeg heller ta i rettsaken! Disse «feilene» kommer for øvrig i professorens neste bok om kritikkverdige forhold han vil belyse. Avisoppslag blir glemt, men bøker som utgis av professorer i våre læringsinstitusjoner sørger for at slike saker lever svært lenge. De blir i årevis fremover gjenstand for caser i ulike sammenhenger for og med Norges studentmasse på universitets og høyskolenivå.

Jeg benytter anledningen til å redegjøre for varslingen og omorganiseringen til de nye ansattvalgte styrerepresentantene i Fretexkonsernet. Jeg ber om konfidensialitet, men vet at særlig en av representantene er TIV sin lille informant. Det bryr meg likevel lite da det er helt ok at konsernsjefen får lese innholdet. Hensikten er å skape litt press og kanskje få i gang litt bevegelse hos de ansatte, men foreløpig er jeg ikke spesielt optimistisk. På den annen side har Fretex etter de fire første månedene et foreløpig tap på rundt 30 millioner kroner. I tillegg har omorganiseringen skjedd så uforsvarlig raskt at selv etter flere måneder ut i regnskapsåret er ikke regnskapssystemet tilpasset den nye selskapsstrukturen. Avdelingene har rett og slett ikke regnskap å forholde seg til, hvilket innebærer at både de daglige lederne og avdelingslederne famler i blinde når de skal lete seg frem til hva som forårsaker de massive tapene. Det blir bare tydeligere og tydeligere at hele hovedhensikten med den uforsvarlige omorganiseringen var å få all makt til konsernledelsen raskest mulig og meg på hodet og rumpa ut av virksomheten.

Blomster fra ansatte i Fretex kommer til stadighet på døra, og det varmer godt. Jeg ser at bloggen allerede begynner å ta seg opp og at mange følger den. Det er ikke bare journalist Kagge som mottar anonyme meldinger fra ansatte i Fretex. Jeg får en epost tilsvarende den Kagge fikk, om enn litt mindre omfattende og detaljert. Denne legger jeg ut på bloggen. Det tar ikke lang tid før jeg får tilbakemeldinger om at konsernsjefen og hans stab er sterkt opprørte over denne meldingen, som de ikke kan forhindre de ansatte i å lese. De sporet likevel opp vedkommende som hadde sendt meg blomster på selskapets regning. Den ansatte møtte liten forståelse selv om disse blomstene ble gitt meg som følge av mitt langvarige sykefravær. Slik oppmerksomhet mot sykemeldte er vanlig praksis i Fretex men jeg er altså unntaket. Jeg ler litt av den grenseløse småligheten før ansiktet igjen legger seg i mer alvorlige folder. Detaljnivået på kontrolltiltakene konsernledelsen iverksetter er faktisk skremmende. Det inspirerer i hvert fall til å fortsette med bloggen og jeg har nok å komme med fremover.

Kommunikasjonssjef TG som i det siste har fått det travelt med å oppsøke de ansatte, svarer ganske uventet på mine spørsmål om hvorfor denne forfølgelsen skjer. TG er ikke snauere enn at hun lite subtilt fremstiller ansatte som liker innleggene i Monsens Revelje som illojale regelbrytere. Med dette tråkkes kjerneverdiene «åpenhet» og «kjærlighet» enda et par hakk ned i gjørma og kanskje er det ikke så rart at jeg plutselig ser for meg en nyhetsoppleser fra Nord-Korea?

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette  


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!