31. Calling London

14.11.2018

Varsleren i Fretex - Del 31

Februar 2018

To dager etter at Frelsesarmeens øverste leder General Andre Cox mottar varslingen om det som skjer i Norge, får jeg svar. «Ja men det var da lovende» sier jeg til Margrethe, hun står bak ryggen min og leser innholdet i den «utenlandske» eposten. Så veldig utenlandsk er den ikke da mannen bak skrivet er et individ i den blågule flokken som går under tilnavnet «søta bror». Men i stedet for å svare meg på svensk velger han et heller dårlig engelsk. Så lenge innholdet er positivt bryr språket meg lite, men jeg er likevel forundret over kvaliteten. Er det ikke engelske folk i Frelsesarmeens hovedkvarter i London? Ved nærmere ettertanke er det kanskje drøyt å vurdere beskjeden som positiv, kanskje er den ganske nøytral;

Dear Per-Yngve Monsen.

With this email I acknowledge you that I, on General Andre Cox request, now have started to follow up the case you wrote to the General about in an email dated yesterday 1 February. 

Best regards.
Commissioner Johnny Kleman, International Secretary for the Europe Zone.

«Det skal de ha, om ikke lønna er all verden er i alle fall titlene de bruker imponerende flotte og lange». Jeg ser på kona med et smil. Men hun fnyser faktisk, og det er det ikke ofte hun gjør. På veien til kaffekanna sier hun; «Det blir vel akkurat som da du rapporterte til tyskerne om overfaktureringen i Siemens. Bare enda flere som blir med i tildekkingen». Jeg trekker på skuldrene men håper hun tar feil. Selv om jeg mentalt er innstilt på rettssak, ønsker jeg den fortsatt ikke. En måte å forsøke å legge ytterligere press er å involvere enda flere i FA-systemet. Ved å varsle til hovedkvarteret i London vil fallhøyden for Frelsesarmeen eller Salvation Army som er det egentlige navnet, bli enda større om de velger å ikke håndtere denne saken riktig. Blir det for eksempel en rettssak og med et utfall hvor jeg vinner frem, kan omdømmebelastningen bli internasjonal og dermed enda mer katastrofal. Jeg håper budskapet blir mottatt.

Jeg klarer likevel ikke å vente på et eventuelt initiativ fra herr Kleman, så jeg sender ham lakmustesten jeg har brukt på de jeg ikke har nevneverdig tillit til. Denne testen ble tidligere for eksempel sendt til den norske internrevisoren i august i fjor. Da fikk jeg en rask om ikke spesielt nyttig avklaring på hvor han stod. Testen omfatter epost-dialogen som skjedde mellom styreledelsen og konsernsjefen i etterkant av det helt sentrale møtet butikkjedesjefen hadde med konsernsjefen 19 mai 2015. Den internasjonale sekretæren og høytstående Londonbaserte frelsesarmeoffiseren Kleman, mottar en engelsk versjon av testen, nesten med samme språkkvalitet som han selv står for. Følgelig forstår han nok innholdet ganske godt. På norsk ser dialogen ut som det underliggende og jeg ber Kleman om tilbakemelding på hvordan han og ledelsen i London forholder seg til slik kommunikasjon;

27/5-2015; 
I epost varslet BU styreleder og nestleder om behandlingen han ble utsatt for i møtet av 19/5-2015. Han fikk da to valg hvor alternativ 1 var å fullstendig innordne seg TIV ellers ble det konsekvenser for arbeidsforholdet. Alternativ 2 var at BU sluttet med en gang og da skulle han i så fall få hjelp til å finne seg noe annet. 

29/5-2015;
Pr. epost skrev BU til styrets leder JPF med kopi til nestleder TN hvor han ba om hjelp og råd. Han ba dessuten om konfidensiell behandling og at styreleder ikke informerte TIV om denne henvendelsen, for da regnet han med å få sparken. (...han (TIV) gir meg vel kanskje sparken dersom jeg ber om råd fra deg..). 

1/6-2015;
Pr. epost informerte styrelederen at han ikke kunne ha samtale med BU. Det var ifølge styrelederen en personalsak mellom BU og konsernsjefen. 

3/6-2015;
Pr. epost ba styreleder om en telefonsamtale med TIV som skulle omhandle BU.

5/6-2015;
Pr. epost skrev styreleder til TIV (..Det har noe med måten han (BU) skriver på - som jeg ikke ennå er helt sikker på om skal/bør deles for mye. Men på den andre side kan jeg også forstå ditt behov for å vite hva som skjer.) 

5/6-2015;
Pr. epost skrev styrets nestleder TN til TIV hvor han takket for samtalen og at han har sett over mailen til BU.

8/6-2015 kl 9:48;
Pr. epost skrev TIV til BU at på bakgrunn av ny informasjon ville han ha møte med BU samme dag kl 13 00. 

8/6-2015 kl 10:30
Pr. epost skrev BU til TIV om sin fortvilelse over TIV sin maktbruk i møtet som ble avholdt 19/5 og ba om dialog og åpenhet. 

8/6-2015 kl 10:36
Pr. epost skrev BU til TIV etter først på dette tidspunktet å ha lest innkallingen til TIV; (..på forrige møtet var innkallingen "min manglende tillit til deg.." men det ble snudd stikk motsatt. Med bakgrunn i det ber jeg om å få vite hva som er formålet med møtet for at jeg skal møte.).

8/6-2015 kl 12:30
Pr. epost svarer TIV (...Formålet med møtet var å informere deg muntlig om at jeg trekker alternativ 1 i referatet før utløpet av fristen den 9. juni. Dette ville jeg gjøre muntlig og ikke bare skriftlig i en mail, derfor bad jeg om et møte så raskt som mulig og med kortest mulig reisevei for deg. Begrunnelsen for at jeg trekker alternativ 1 er at styreleder har informert meg om at du i etterkant av vårt møte den 19. mai på nytt har gått til styrets leder og nestleder. Mitt tilbud vil derfor være alternativ 2..)

Her avsløres styreledelsen og deres lovstridige og sterkt kritikkverdige behandling av varslingen til BU. De avviste enhver dialog med ham mens de villig vekk og i det skjulte, snakket med konsernsjefen, han det var varslet på. TIV ble dessuten i avgjørende grad informert om hva BU skrev. BU sin berettigede frykt for å få sparken dersom styreledelsen skulle gjøre noe slikt, brydde de seg overhodet ikke om. Enden på den visa ble akkurat som BU spådde, han fikk på det mest ulovlig og kritikkverdige vis sparken av TIV og det gjennom en epost.

Da internrevisoren i Norge svarte på denne lakmustesten var det helt i tåka, men han ga likevel et svar. Svenske Kleman er imidlertid taus som en østers. Mannen som av general Cox har fått i oppdrag å følge opp varslersaken er like taus de neste månedene, til tross for purringer og advarsler om hva fortsatt taushet og manglende oppfølging vil kunne føre til av juridiske og omdømmemessige belastninger. De frykter åpenbart verken rettssak eller negativ omtale, og de vil mest sannsynlig få begge deler.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #grette 


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!