30. Dårlige alternativer

07.11.2018

Varsleren i Fretex - Del 30

Januar 2018

2. januar 2018 skriver konsernsjef TIV at de ønsker et møte med meg for å «gjennomgå det nye organisasjonskartet» slik at jeg kan peke på hvilke stillinger som er aktuelle for meg. Problemet er selvfølgelig at dette kartet for lengst er vasket ren for aktuelle ledige stillinger. Jeg svarer konsernsjefen at Fretex allerede i november i fjor redegjorde for at de ikke har noen stillinger som innfrir mine forventninger. Så snur jeg på det og ber ham peke ut hvilke stillinger han mener innfrir mine forventninger. Skrivene fra TIV mer enn antyder solid bistand fra advokathold i utformingen og denne gang kommer nådestøtet. Jeg får vite at jeg har takket nei til de to stillingene som han mener er relevante og blant annet av hensyn til meg vil jeg derfor bli innkalt til drøftelsesmøte iht. arbeidsmiljøloven § 15-1. Jeg svarer at jeg synes det er fint han omsider har sluttet å gå rundt grøten og går for det som har vært målet hans hele tiden, nemlig avslutning av mitt arbeidsforhold. Deretter hører jeg ikke mer fra ham.

Konsernsjefen lar min tidligere leder EM, stå for innkallingen til drøftelsesmøtet som skal foregå 11. januar. Jeg er ganske sikker på at dette begynner å bli svært ubehagelig for EM, for det naturlige er jo at nå som han er HR-leder i selskapet er det også han som skal gjennomføre møtet med meg. Jeg spør konsernleder TIV hvem som skal representere arbeidsgiver i møtet. Fra den kanten er det taust og svaret er det det den nye lederen i Fretex Miljø som kommer med. Det vil være han og HR-sjef IH fra konsernledelsen som skal representere selskapet. «Selvfølgelig», mumler jeg over tastaturet, mens jeg skriver i tilsvaret at drøftelsesmøtet kun er en formalitet som må gjøres i tråd med AML, og at jeg avstår deltakelse da beslutningen for lengst er tatt av konsernsjef TIV.

Få dager senere sender HR-sjefen en lang skriftlig oppsummering på hvordan omorganiseringen visstnok har ledet til bortfallet av min rolle. Varslingen eller alle mine eposter som knytter varslingen til omorganiseringen nevnes ikke med ett ord. Han forholder seg ikke til at jeg gjennom mitt styreverv på mange måter er atskillig bedre informert enn ham selv om hvordan prosessen har forløpt, og at jeg har en ganske annerledes oppfatning av hva som er fakta. I mangel på noe mer meningsfullt tidsfordriv og med en anelse frustrasjon gir jeg ham en del av min versjon og selvfølgelig får jeg ikke svar.

Samme kveld har jeg og Margrethe rådslagning. Jeg får følelsen av å ha opplevd dette før, nesten som et Deja Vu. Og det er ikke så rart, fordi vi gjorde jo akkurat dette for 15-16 år siden på hytta en mørk høstkveld. Den gangen var det Siemens og ikke Fretex/Frelsesarmeen som var motstander, og det var forresten atskillig mer skremmende. Vi grubler ikke like lenge nå og bestemmer oss for at her skal vi gå linen helt ut, om nødvendig. Påfølgende dag melder jeg meg inn i fagforeningen for ledelse og teknikk, som er en fagforening tilknyttet LO. Innmeldingen kommer ikke som følge av mulig hjelp til søksmålet jeg snart vil ta ut mot Fretex, men det er sannsynlig at medlemskapet etter hvert vil få betydning. Ikke minst vil det kunne være til hjelp underveis i rettsprosessen fordi jeg vil stå i stillingen som administrasjonssjef frem til endelig rettskraftig dom. Av tidligere erfaringer vet jeg at mye kan skje i denne perioden og da er fagforeningsstøtte i tillegg til advokat muligens greit å ha. Likevel er den egentlige årsaken at jeg mest sannsynlig vil anke det eventuelle erstatningsnivået etter en rettssak inn for høyesterett, forutsatt at jeg vinner frem vel og merke. For å lykkes må jeg forbi denne rettens kjæremålsutvalg, som har som jobb å sile ut saker for behandling i høyesterett. Med fagforeningen i ryggsekken kan tyngden muligens bli stor nok til at de gir etter. Det er klart for de fleste at erstatningsnivået for arbeidstakere i varslersaker er latterlig lavt, og i realiteten fremstår dette som et alvorlig hinder for varsling om alvorlige kritikkverdige forhold. Kanskje kan jeg være med på å endre dette? Det er uansett et langt og utmattende maratonløp frem til den dagen noe slikt eventuelt kan skje, men både Margrethe og jeg er klare.

Allerede på dagen jeg egentlig skulle gjennomført drøftelsesmøte etter § 15-1, mottar jeg en epost fra daglig leder GH. Her står det at jeg er oppsagt samtidig som jeg får to alternativer. Jeg kan enten godta Controller-stillingen eller jeg kan fratre på dagen. At jeg kan fratre umiddelbart sier selvsagt noe om hvor uønsket jeg er. Det fremgår for øvrig at dersom jeg ønsker å saksøke, er det styreleder og konsernsjef TIV som er adressaten. Jeg kan nesten ikke vente med å saksøke konsernsjefen, men først må jeg gjennom et forhandlingsmøte slik loven krever. Det går noen dager før invitasjon til forhandlingsmøte kommer. Det står selvsagt at jeg skal møte i hovedkvarteret til NHO, hersketeknikker av alle slag er viktig å bruke. Jeg har tidligere fortalt at jeg skal ta med meg advokaten min Trygve Staff, men sammen har vi blitt enige om at dette møtet kan jeg fint ta hånd om selv. Jeg blir hentet av NHO-advokaten som Fretex benytter i sakens anledning. Hun virker litt overrasket over at jeg kommer alene og det er jo bare morsomt å vippe disse folkene litt av pinnen. I et glassbekledd møterom har HR-sjefen og daglig leder GH allerede satt seg på «sin» side av forhandlingsbordet. Vi hilser og jeg ser litt på den nye daglige lederen for å forsøke å stirre meg til om han egentlig vet noe som helst om saksforholdet. Det går naturligvis ikke og tankene blir avbrutt av advokaten, som vekselvis med HR-sjef IH prater i vei. GH på sin side er stille og det liker jeg ham litt for. Etter å ha hørt en kort stund på de to andre, avbryter jeg og spør om det er aktuelt å beholde stillingen min. De begynner på en benektende setning og da er møtet plutselig over for min del. I det døren lukker seg bak meg hører jeg advokaten summe seg nok til å rope om jeg har tenkt å gjøre alvor av å gå til media. Denne gang er det jeg som ikke gir noe svar og det gir meg en riktig god følelse.

Den siste dagen i januar varsler jeg Frelsesarmeens hovedkvarter i London...

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette    


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!