29. Julegaven

31.10.2018

Varsleren i Fretex - Del 29

Desember 2017

Selv om jeg bruker dagene på å forsøke å hente meg litt inn igjen hjemme og i skog og mark, er jeg fortsatt styremedlem i Fretex Norge. Det betyr at jeg ennå mottar styrepapirer selv om jeg altså ikke orker å delta på flere styremøter med denne trakasserende frelsergjengen. Det gleder neppe noen av dem å sende slik info til meg, men nå som jeg har fått den kan jeg lese at resultatprognosene for Fretexkonsernet er nedslående. Det er likevel med en viss tilfredstillelse jeg registrerer at «mitt» selskap FØN, leverer svært mye bedre enn de øvrige selskapene i konsernet. Etter flere år hvor FØN både har reddet Fretexkonsernets budsjetter og bidratt med solide innskudd i egenkapitalkassen, er det uforståelig at konsernsjef TIV ser det formålstjenlige med å fjerne EM fra rollen som daglig leder i Fretexvirksomhetenes lokomotiv. Det kan kun forstås i lys av at TIV anser EM som en han ikke har full kontroll på. Konsernsjefens inntrykk ble nok ikke svekket etter at han fikk innsyn i EM sin konfidensielle vitneforklaring for «granskerne» fra advokatfirmaet Grette. At frelserne i styret har godkjent TIVs eliminasjon av EM som daglig leder, sier mye om dem og den felles agendaen som gjelder. Det er tydelig at ønske om makt og ønske om lønnsomhet er to forskjellige ting.

Et annet sted i styrepapirene leser jeg at de nedsyltede finansmillionene jeg faktisk mener er en varslingssak i seg selv, nå skal realiseres i sin helhet. De kommer naturligvis godt med på et ellers begredelig konsernresultat. Det absurde styremøtet fra august er fortsatt som et verkende sår, og blant mange andre ting husker jeg hvordan styremedlemmet JR og styreleder LE både bagatelliserte og nektet meg innsyn i forhold som den vanvittige regningen fra Gretteadvokatene, luksusreisene til konsernledelsen og deres truckkjøring oppover islandske elveleier. JR avfeide den åpenbare omdømmerisikoen med at disse forholdene kunne behandles sammen med all annen virksomhetsrisiko en annen gang. Jeg ser nå av styrepapirene at de har valgt mars 2018 som tidspunkt for en slik behandling og det er neppe en tilfeldig dato. Allerede i januar er de ansattvalgte representantene på valg og det er helt klart at selv om jeg skulle stilt til gjenvalg, ville jeg aldri nå opp. Den som organiserer dette er for øvrig og ikke særlig overraskende, personalsjefen i konsernledelsen. De har rett og slett fingrene sine i alt, så i mars 2018 er jeg ikke lenger en del av styret i Fretex Norge.

Med litt over én uke til jul får jeg endelig et tilbud om en stilling i det nye selskapet Fretex Miljø AS. Det viser seg lite overraskende å være den stillingen jeg i trekvart år har spådd ville erstatte min nåværende stilling som følge av varslingen. Med vemmelse ser jeg på represalien som i fete bokstaver lyser mot meg; «CONTROLLER». Det rare er at konsernledelsen selv flere måneder etter at de i styremøte ga meg sparken fra min nåværende stilling, fortsatt ikke har giddet å utarbeide en tilhørende stillingsbeskrivelse. Jeg skal altså med kort frist svare ja/nei på noe jeg ikke aner konsekvensen av. Vel, det gjør jeg for så vidt, men det hadde vært greit å få det skriftlig at jeg i realiteten ikke vil få ansvar for annet enn å lage økonomirapporter. Jeg skriver tilbake;

«Hei, Jeg har ganske nylig uttrykt skriftlig de forventninger jeg har til ny stilling i nytt selskap, jamfør f.eks. personalansvar og innflytelse. Stillingen dere viser til avslører imidlertid intet annet enn at det er en controllerstilling. Mitt kjennskap til slike stillinger er at de normalt er på et underordnet nivå og uten lederoppgaver.

Flere måneder før konsernledelsen tilkjennegav at administrasjonssjefrollen skulle bort, spådde jeg skriftlig at nettopp dette kom til å skje som følge av varslingen som omhandlet nettopp konsernledelsen. Jeg har nå en helt naturlig forventning om at det også fremgår hva denne stillingen faktisk innebærer av ansvar og innflytelse før jeg kan svare på tilbudet. Dersom dere til tross for varslingssituasjonen likevel ikke ser behovet for å vedlegge en stillingsbeskrivelse, ber jeg i det minste om en snarlig tilbakemelding på hvorvidt stillingen innehar innsyn og myndighet i selskapets drift tilsvarende dagens nivå, personal/lederansvar, virksomhetsmessig beslutningsmyndighet (fast deltakelse i styringen av selskapet).

Dersom disse essensielle lederfunksjonene (som jeg altså har i dag) ligger i rollen som controller, anser jeg tilbudet som oppriktig og velmenende og vil takke ja til dette. Ber om snarlig tilbakemelding på dette slik at jeg kan overholde fristen dere har satt til 19. desember.

Jeg regner ikke med at konsernsjefen får med seg sarkasmen i skrivet, men jeg tror nok ikke han mener at jeg fortsatt tror på julenissen.

Det går to dager før konsernsjefen gir en ullen tilbakemelding. Stillingen har ikke personalansvar i dag men det kan endre seg med tiden. Mon tro det? Det går ganske tydelig frem at stillingen er langt under dagens nivå og jeg lar ham få vite at jeg takker nei. Jeg anser «tilbudet» som en straff for varslingen på spesielt ham og tidligere styreleder TN.

Daglig leder EM ønsker meg god jul men skriver også at det er ugreit at jeg har stemplet ham som en sviker og en som ikke har befattet seg med personalsaker. Da har han tolket det jeg skrev til konsernsjefen på et uforståelig negativt vis, og det går opp for meg at dette trolig vil bli minst like vanskelig fremover. Som HR-leder i nytt selskap og den personen konsernsjef TIV skyver frem som den jeg skal forholde meg til i stillingsavklaringer, er han faktisk en del av min motpart. Jeg skriver derfor at selv om jeg synes han er et varmt og godt menneske vil jeg ikke snakke med ham før etter at støvet har lagt seg. Om han forstår det vet jeg ikke, men det er slik det er.

Jeg har ikke før sendt eposten før det fullstendig mal apropos slår meg at jeg ikke har kjøpt en eneste julegave. Med bare få dager igjen vil jeg ikke rekke å bestille noe som helst via nett og blir derfor tvunget til å traske rundt i et folkehav, med lyden av julesanger dundrende inn i to sarte øreganger. God jul og godt nytt år!

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette   


Har du noe på hjertet?

Har du noe på hjertet du ønsker å formidle, lite eller stort? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!