28. Dukkeføreren

24.10.2018

Varsleren i Fretex - del 28

November 2017

Helt ut av det blå skriver konsernsjef TIV 10. november at styret i det nyopprettede selskapet Fretex Miljø AS har ansatt en person utenfra som daglig leder. Han skal tiltre senest 1. februar 2018. Det hele er ganske mystisk og fremstår ikke tillitvekkende. Konsernsjefen har gått frem på samme måte som han gjorde da han for få uker siden sørget for å plassere dagens daglige ledere som HR-ansvarlige i de fremtidige selskapene. Tiltredelsene har vært uten noen form for utlysning hverken internt eller eksternt. Fremgangsmåten har heller ikke vært kjent eller behandlet i styret i Fretex Norge. Det høres tilforlatelig ut at det er styret i Fretex Miljø som har ansatt den nye daglige lederen, men i virkeligheten består dette styret kun av de personene som utgjør konsernledelsen i Fretex. Med andre ord er det konsernsjefen selv som fullt og helt har regien. Det er grunn til å spørre om hvorfor han dropper utlysningsprosess for daglig leder i dette klart største selskapet i Fretex, mens han i det mindre selskapet Jobb & Oppfølging gjennomfører prosessen slik den bør gjennomføres, med utlysning og det hele. Jeg mistenker at dette avviket kan ha noe med kontrollbehovet å gjøre.

Fire dager senere mottar jeg en rekommandert postforsendelse fra Stavanger. Det viser seg å være en usignert informasjon om at mitt ansettelsesforhold visstnok skal overføres til det samme selskapet hvor konsernsjefen hentet inn ny daglig leder, Fretex Miljø AS. Skrivet ser ut som det kommer fra min leder fordi hans trykte navn står som «signatur». Det er imidlertid åpenbart at det kommer fra konsernsjefen selv da det er sendt fra Stavanger. Her fremgår det at dersom jeg motsetter meg overføringen til det nye selskapet vil konsekvensen være at mitt ansettelsesforhold i Fretex rett og slett opphører. Noe tilbud om en stilling står det imidlertid ingenting om.

Jeg skriver til TIV at han allerede og lenge etter at det ble bestemt at min rolle skulle bort, har delt ut flere stillinger i de nye selskapene. Jeg skal behandles på annen måte ved at jeg helt på tampen av året skal tvinges til å godkjenne overføring til nytt selskap, uten engang å få vite rollen jeg er tiltenkt. Dessuten får jeg en meget kort tidsfrist som står i sterk kontrast til fristen han har gitt seg selv i avklaringen rundt hva jeg skal settes til i ny organisasjon. Allerede i august visste styret og jeg at han hadde fjernet min stilling, likevel skal jeg fortsatt få lov til å gå i det uvisse.

Overraskende nok svarer han på eposten min. Med tydelig hjelp fra advokat skriver han at loven ikke oppstiller noen krav til hvordan informasjonen gis eller hvem som meddeler den; «Informasjonen du har mottatt i rekommandert brev fra Fretex Øst-Norge AS er utarbeidet i tråd med lovens krav. Det er ingen gyldighetskrav til slik informasjon at brevet er signert.» Videre kan jeg lese at min leder vil ta initiativ til et møte med meg for å høre hvilke stillinger jeg kunne tenke meg fra det nye organisasjonskartet. Avslutningsvis skriver TIV at ingen eventuelle endringsoppsigelser vil ha virkning før utløpet av april.

Det finnes ingen stilling i den nye organisasjonen som kan sammenlignes med den jeg har i dag. Det nærmeste ville i så fall være HR-stillingen som konsernsjefen ga bort til de daglige lederne som plaster på såret for at de fjernes fra rollene som daglige ledere. Resten er skjøvet ut og/eller ned i organisasjonen. Den nye lederen TIV har ansatt er trolig en person han anser vil godta rollen som i overkant medgjørlig leder, da den reelle ledelsen i selskapet naturligvis er firkløveret som både utgjør konsernledelsen og det foreløpige styret i Fretex Miljø. Gjennom omorganiseringen har de nå opparbeidet seg total kontroll og sørger naturligvis for at det ikke blir mye jeg får å velge mellom. Uansett hva de vil tilby vil det være så langt fra min nåværende stilling at de håper jeg heller velger å slutte. Mest sannsynlig vil tilbudet bestå av denne Controller-stillingen som er en temmelig begrenset rolle uten særlig innflytelse. Mest sannsynlig vil mine dager bestå av kontinuerlig rapportproduksjon, hvilket for eksempel min fagsjef, økonomisjef LL er fullstendig klar over er den verste delen av jobben jeg har i dag. Dessuten vil jeg også i denne rollen bli underlagt økonomisjefen, hvilket heller ikke er særlig motiverende.

Noe annet ufyselig som kommer seilende på fjøla denne høsten, er en melding fra MP, Frelsesarmeens internrevisor. Det er ikke det han skriver jeg reagerer så mye på for det er etter forventningen, men snarere at han fortsatt skriver til meg. Jeg ba ham tidligere om ikke å kontakte meg ytterligere fordi han gjennom høstens kommunikasjon avslørte en ganske formidabel mangel på troverdighet i sine subjektive vurderinger. Mine bønner har han imidlertid ikke tatt til seg for nå vil han gjerne formidle at mine henvendelser har vært gjenstand for forsvarlig saksbehandling fra hans side. Dessuten har han gitt meg gjentatte tilbud om samtale for å utdype mine synspunkter, noe jeg ikke har imøtekommet. På denne bakgrunn avslutter han sin saksbehandling og konklusjonen hans er at det ikke er påpekt kritikkverdige forhold.

Jeg burde kanskje ta det positivt da ordlyden indikerer at jeg slipper å høre mer fra ham. Men for å være sikker på at så skjer skriver jeg; «Til MP, Det er påpekt kritikkverdige forhold, det er bare du som hevder du ikke har funnet noen. Så for all del bare avslutt det du kaller for "forsvarlig saksbehandling". Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ikke ønsker noen ytterligere kontakt, da jeg ikke har noen tillit til deg i din utøvelse i rollen som internrevisor. Ber med dette om at du ikke foretar ytterligere henvendelser til meg da jeg i økende grad bare oppfatter det som trakasserende.»

Nå er det bare å vente på neste nedtur og antakelig behøver jeg ikke vente lenge.

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette