27. Tvilsom fremtid

17.10.2018

Varsleren i Fretex - Del 27

Oktober 2017

Selv om jeg nå er sykmeldt følger jeg litt med på hva som kommer inn på jobbmailen. Styret skal i slutten av oktober behandle og beslutte ny organisering basert på forslag fra konsernledelsen. I forslaget ligger det to tegninger som mer enn hinter om svak progresjon og dessuten om en usedvanlig dårlig kvalitet på arbeidet. Håndtegnede organisasjonskart presenteres for styret, og stort sett med samme informasjon som for mer enn et halvt år siden. Det «nye» er at nå vises økonomifunksjonen som er tegnet inn i stabsfunksjonene, med undertittelen; «Controller». Det er imidlertid gammelt nytt for meg og styret. Fortsatt to måneder etter det siste styremøtet jeg var med på, hvor jeg altså fikk sparken fra stillingen, har jeg ikke hørt noe om hva som er planen for meg. Ikke et eneste ord er ymtet fra noen, til tross for at stillingen min er tegnet bort fra det nye kartet som visuelt er akkurat like lite profesjonelt som kartet konsernledelsen tegnet for mange måneder siden. Jeg tror de vet at det finnes programmer for utarbeidelse av slikt, som for eksempel powerpoint.   

Ikke lenge etter at jeg har lest eposten konsernsjefen sendte til oss i styret, får jeg en prat med EM, daglig leder i Fretex Øst-Norge. Selv om det er et par måneder til ny organisasjon er på plass kan han fortelle at han snakker med meg i egenskap av rollen som HR-leder i neste års organisasjon, Fretex Miljø. Det kan man jo si er en ganske overraskende nyhet. Det viser seg at både han og daglig leder i Fretex Vest-Norge, uten videre har fått rollene som HR-ledere for henholdsvis Fretex Miljø og Fretex Jobb og Oppfølging. Så vidt jeg vet er det imidlertid jeg som har stått i denne øverste HR-rollen i Fretex Øst-Norge de siste årene. Det er ikke vanskelig å tenke seg at disse forholdsvis skjulte tilsettelsene er noe konsernledelsen har gjennomført for å sperre for min mulighet til å fortsatt ha en sentral rolle i ett av de nye selskapene.

EM har gjennom sin aksept av den forutgående prosess og nye stilling ikke bidratt til å gjøre det enklere for meg. Selv om jeg kan forstå at han fortsatt ønsker å heve lønn noen år til fremfor å nå gå av med AFP, er det like fullt nok en skuffelse for meg at han ignorerer så lett omstendighetene rundt det hele. Han vet nok om HR og regelverk til også å vite at slike tilsettingsprosesser skal gjennomføres på en helt annen måte enn hva konsernledelsen la opp til.

Feigheten til konsernledelsen synliggjøres ved at de bruker min egen daglige leder til å fremføre HR-oppgavene som de selv burde stått for på dette tidspunktet. Samtidig er EM sin villighet til å bli med på det en temmelig lei opplevelse. Etter litt småprat spør han etter hva det er jeg ønsker for fremtiden, basert på et skjema han henter frem fra mappen sin. Skjemaet er utarbeidet av konsernledelsen og allerede ganske kvalm av situasjonen forteller jeg at min forventning er å få en rolle som klart viser at jeg ikke blir utsatt for represalier etter varslingen. Likevel må det krysses av for ulike saker på dette skjemaet, som jeg opplever som absurd under disse omstendighetene. Jeg kjenner også på en begynnende mistro til min egen sjef. Det virker nesten som han synes det som her foregår er helt greit.

Etter skjematullet informerer EM at han på vegne av konsernsjef TIV og økonomisjef LL, ønsker å komme med en muntlig forespørsel om hva jeg tenker rundt rollen som lønns- og regnskapssjef for Fretex. Det «lille» aberet er at jobben befinner seg i Sandnes og at stillingen er helt utenfor den øvrige virksomheten i Fretex. Selvfølgelig vet både konsernsjefen og økonomisjefen at jeg kan styre min begeistring for regnskap og tallbehandling. Det gjør jeg kun av plikt. Jeg liker for eksempel mye bedre å arbeide med HR, taktiske beslutninger og ulike typer prosesser innen butikk, logistikk og attføring. Likeså vet de at jeg har en diafragmaparese som jevnlig og ganske ofte må følges opp på Ullevål Sykehus. De vet at jeg har familien min i Oslo og en kone med jobb, i tillegg vet de trolig at hun driver egen hundeskole. Og endelig vet de at det for meg vil være uakseptabelt å bli direkte underlagt en økonomisjef jeg nå anser som uredelig. En uredelighet jeg har konfrontert ham med og som følgelig har ført til et enda mer anspent og uforsonlig forhold.

Forespørselen som altså ikke engang er et tilbud, formidles ene og alene for å gi et skinn av en troverdig prosess i tilfelle det skulle bli rettslige skritt i etterkant. Jeg er dessuten allerede klar over at en ung og oppegående dame fra Sandes ønsker seg denne rollen og mest sannsynlig vil få den. Å observere hvordan min mangeårige leder og gode samtalepartner faktisk trer inn i rollen som konsernledelsens HR-representant, er nesten uutholdelig. Jeg forteller ham at han kan legge det av seg og forsøker samtidig å late som det ikke går inn på meg. Men det gjør det, og temmelig grundig også.

Fra styrepapirene noen dager senere ser jeg at styret og konsernledelsen har funnet det klokest senest innen utgangen av 2017 å avslutte kapitalinvesteringene jeg tidligere har reagert på, og som jeg mener har vært direkte i strid med kravene som settes til attføringsbedriftenes økonomiske disposisjoner. Jeg er enig i at den beslutningen er klok. Videre fremgår det at konsernledelsen har fått alle fullmakter av styret til å gjennomføre omorganiseringen. Jeg har det for tiden virkelig vondt og innser at slik vil det være en stund fremover.

#varsling #varslerombud #varslervern #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #hms #fretex #frelsesarmeen #grette